Pension@Work: wat is een goed pensioen?

Magazines | Driesteden Business nr5 2022

Met de geplande wijziging van ons pensioenstelsel op 1 januari 2023 wil Minister Carola Schouten ons pensioenstelsel toekomstbestendig maken. Het nieuwe pensioenstelsel wordt transparanter, persoonlijker en moet ervoor zorgen dat een goed pensioen voor iedereen bereikbaar wordt. Maar wat is nu een goed pensioen?

Een goed pensioen, dat is natuurlijk erg subjectief. Voor de één is een pensioeninkomen van bijvoorbeeld 3.000 per maand goed terwijl de ander er niet eens zijn vaste lasten van kan betalen. De kwalificatie 'goed pensioen' is dus heel persoonlijk en hangt vooral af van de vaste lasten en de levensstijl van een gepensioneerde. Kan hij na zijn pensionering nog steeds 'lekker leven' zoals hij gewend was of moet hij elk dubbeltje twee keer omdraaien?

Gelukkig hebben de Sociale Partners wel een duidelijk beeld van een goed pensioen. Volgens hen is dat 75% van het gemiddelde loon wat een werkne-mer gedurende zijn gehele carrière verdient. Deze algemene maatstaf is ook het uitgangspunt voor pensioenopbouw in de (beoogde) nieuwe pensioen-wet. Laten we aan de hand van twee voorbeelden eens gaan kijken hoe 75% van het gemiddelde loon op de lange termijn kan uitpakken. Om de zaak niet te ingewikkeld te maken, laat ik inflatie daarbij buiten beschouwing.

Voorbeeld Marijke & Johan

Leeftijd bij start carrière: 27 jaar  - 27 jaar

Leeftijd bij pensionering: 67 jaar - 67 jaar

Jaarsalaris bij start carrière: 30.000 - 30.000

Jaarsalaris bij einde carrière: 110.000 - 40.000

Gemiddeld jaarsalaris gehele carrière: 70.000 - 35.000

Pensioen 75% gemiddeld salaris: 52.500 - 26.250

Pensioen in % van het laatste salaris: 47,73% - 65,63%

Het pensioen van Marijke is in euro's twee keer zo hoog als het pensioen van Jan. Toch gaat zij er relatief gezien meer op achteruit dan hij. Haar bruto-inkomen daalt na pensionering met meer dan de helft terwijl Jan ruim 65% van zijn laatst verdiende loon overhoudt! Of Marijke en Jan goed kunnen rondkomen van hun pensioen dat kunnen we zo natuurlijk niet beoordelen, dat hangt af hun vaste lasten en hun levensstijl. Maar twijfel of het pensioeninkomen voldoende is, is met name bij Marijke wel gerechtvaardigd.

De vraag, wat is een goed pensioen?, blijkt dus niet zo makkelijk te beant-woorden.

En dat terwijl de pensioendoelstelling van de nieuwe pensioenwet in beide voorbeelden wordt gehaald! Zowel Marijke als Jan heeft een pensioen van 75% van het gemiddelde loon. Veel mensen hebben dat geluk natuurlijk niet. Zij halen de 75% bij lange na niet als gevolg van een gebrekkige pensioenop-bouw. Bijvoorbeeld vanwege echtscheiding, deelname aan ondermaatse pensioenregelingen of periodes zonder pensioenopbouw (door ondernemerschap of werkloosheid).

Gelukkig is de oplossing relatief eenvoudig. Zorg ervoor dat jijzelf bepaalt wat een goed pensioen voor jou is! Stel je eigen pensioenplan op en begin daar op tijd mee. Denk na over hoe je wilt leven als je met pensioen bent en reken uit wat dat gaat kosten. Je hebt dan de tijd om bij te sparen als dat nodig is en je zorgt ervoor dat je niet afhankelijk bent van je werkgever of de overheid.

En daarmee is de vraag dan toch beantwoord: wat een goed pensioen is, dat bepaal jezelf!

Remco Havekes RPA CFP
Pensioenadviseur & Financieel Planner
Eigenaar Pension@Work
www.pensionatwork.nl

delen:
Algemene voorwaarden Hosted by