Linnartz: particulier onderwijsinstituut met sociaal signatuur

Magazines | Driesteden Business nr5 2022

Vlak na de lastige coronajaren nam Linnartz Beroeps- & Vakopleidingen, na 85 jaar in Nijmegen te zijn gevestigd, haar intrek in de nieuwe locatie aan Poppelenbos 3 nabij het centrum van Elst bij Nijmegen-Arnhem. Niet alleen de locatie is nieuw, ook presenteert men een nieuwe werkstijl. Wat die inhoudt, vertellen interim-manager René en docent Grafisch Ontwerp Ton.

Per 1 augustus 2022 is de nieuwe wet van toepassing waarbij bedrijven en organisaties de gehele vakopleiding dienen te faciliteren. Wil je na je mbo- of hbo-opleiding of reeds opgedane werkervaring in deeltijd verdiepende vakken volgen die gericht zijn op de beroepspraktijk, dan ben je bij Linnartz Beroeps- & Vakopleidingen aan het juiste adres. Het is dé persoonlijke opleider voor praktijkgerichte beroepsopleidingen en korte vakopleidingen op mbo+ niveau-4 en hbo-niveau. Alle docenten zijn werkzaam in het vakgebied waarin ze lesgeven en kunnen daarmee theoretische kennis aan de hand van praktijkvoorbeelden inzichtelijk maken.

BEDRIJFS- EN PARTICULIERE OPLEIDINGEN
“Er is veel aan de hand in onderwijsland”, aldus Ton. “Je ziet dat het zogenaamde ‘hospitality onderwijs’ steeds verder zijn intrede doet. We zijn een particulier onderwijsinstituut met een sociale signatuur. Dat wil zeggen dat onze studenten kwalitatief goede klassikale lessen én comfort kunnen verwachten. Onverhoopte obstakels gedurende een studie worden altijd op een menselijke manier opgelost.”

ACTIVERENDE GROEPSDYNAMIEK
De studentenpopulatie bij Linnartz Beroeps- & Vakopleidingen is bijzonder divers: een deel heeft net een mbo-, hbo-, of universitaire opleiding afgerond, een deel heeft reeds ruime praktijkervaring opgedaan. In een combinatie van instructief en creatief onderwijs hebben studenten waardevolle ontmoetingen met elkaar. In een veilige, open omgeving is ruimte voor ieders visie en ervaring. Op die manier komt een uitdagende groepsdynamiek tot stand waarin men elkaar weet te activeren.

AANSLUITING OP DE BEROEPSPRAKTIJK
Ton: “We kiezen voor onderwijstypen die aansluiten op de beroepspraktijk. Moet je in de praktijk bijvoorbeeld regelmatig presentaties geven? Dan geven we daar uitdrukkelijk aandacht aan in de lessen.” Ton vertelt dat studenten aan de slag gingen met de opdracht ‘Ontwerp je eigen merk’. “Dat creëert echt een opening tot interactie. Studenten lieten niet alleen logo’s en dergelijke aan elkaar zien, maar lichtten ook de gedachten áchter hun ontwerp toe. Al snel ontstaan er dan leuke en leerzame discussies in de groep. Studenten sparren met én leren van elkaar. Ook zijn er gastcolleges en doen de studenten een fieldexperience op, allemaal inhoudelijke verrijkingen voor hen. Zo hebben we een bezoek gebracht aan bijvoorbeeld XXL-Press en Papyrus-papierleverancier.”

PERSOONLIJKE AANDACHT
De groepen zijn klein, de sfeer prettig en het contact met de docenten laagdrempelig. Persoonlijke aandacht staat hoog in het vaandel en kan op deze manier goed geboden worden. René: “Wat de studenten tijdens klassikale lessen leren en daarna zelfstandig thuis moeten doen, vloeit naadloos in elkaar over. Uiteraard vergt dat de nodige discipline, maar iedereen die bij ons studeert, is erg gemotiveerd. Ze kíézen immers bewust voor een studie.”

CRKBO-CERTIFICERING
Linnartz Beroeps- & Vakopleidingen is CRKBO-gecertificeerd (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) en voldoet hiermee aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Dat geldt ook voor de docenten.

NRTO-KEURMERK
Daarnaast mag men het NRTOkeurmerk voeren, toegekend door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. Deze brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsbureaus kent hoge kwaliteitseisen. Aan alle eisen voldoet Linnartz Beroeps- & Vakopleidingen nieuwe stijl. Het is dan ook niet verwonderlijk dat studenten afstuderen met hoogwaardige kennis, mooi materiaal en slagen met fraaie cijfers! De gemiddelde waardering ligt op 8,3 over alle vakken.

ONDERWIJSAANBOD
Het onderwijsaanbod bestaat uit creatieve, zakelijk-communicatieve en administratieve beroeps- en korte vakopleidingen. Drie pijlers dus. Omdat succes begint bij een verantwoorde studiekeuze, kun je altijd een gratis en vrijblijvend informatief gesprek aanvragen met een van de Beroeps- & Vakopleidingen je talenten, studietempo en toekomstperspectief in kaart brengen. Of volg ter oriëntatie een gratis proefles of proefdag met meerdere vakken. Iedere maand heeft Linnartz een Open Huis dag op de zaterdag. Maatwerk vak- en beroepsopleidingen René vertelt dat alle beroepsopleidingen bestaan uit twee modules met ieder drie vakopleidingen. Elke vakopleiding bestaat uit één of meer vakken, waarmee je gericht je eigen vakkenpakket samen kan stellen. Maatwerk dus. Dat maatwerk gaat zelfs zó ver, dat eerst alle inschrijvingen op een bepaald vakgebied worden geïnventariseerd en pas daarna en in overleg met de studenten en docenten het lesrooster opgesteld wordt! Er zijn zowel dag- als avondopleidingen.

BIJBEHORENDE DIPLOMA’S
Voor ieder vak doe je tussentijds examen. Ben je geslaagd, dan ontvang je het bijbehorende vakdiploma. Eenmaal voor alle vakken geslaagd, levert het bijbehorende beroepsdiploma op. Na module 1 en 2 ben je klaar, maar kun je er ook voor kiezen nog de hbo-module 3 te volgen. Daarmee kun je op hbo-niveau afstuderen. De opleidingen zijn ook buitengewoon geschikt voor re-integratietrajecten van onder andere het UWV en de gemeenten.

NIEUWE STIJL
Linnartz Beroeps- & Vakopleidingen werkt toe naar onder meer Blended E-Learning basisopleidingen en post hbo-opleidingen voor mensen met vijf tot tien jaar ervaring. Momenteel worden daar respectievelijk Linnartzonline.com en Linnartz-academy.com voor ontwikkeld. Dat geldt ook voor in-company trainingen, masterclasses en een medisch secretarieel opleidingsprogramma om in te spelen op de personeelstekorten in de zorg en ziekenhuizen. Je ziet: Linnartz Beroeps- & Vakopleidingen beweegt volop mee met de vraag vanuit de beroepspraktijk!
 

GEZOCHT: VAKDOCENTEN!
Vind je het leuk om praktijkgericht les te geven aan enthousiaste studenten die gericht voor een vak hebben gekozen? Neem dan vooral contact met ons op!

 

delen:
Algemene voorwaarden Hosted by