CCS Energie-advies: energielabel C halen of kantoor sluiten

Magazines | Driesteden Business nr5 2022

Per 1 januari 2023 dienen eigenaren van kantoorpanden over een energielabel C te beschikken. Tenminste als dat kantoor meer dan 100 vierkante meter beslaat en voor meer dan 50 procent een kantoorfunctie heeft. De ondernemer in kwestie dient hiervoor een audit te laten uitvoeren en – mocht het pand niet voldoen aan de eisen – energiebesparende maatregelen te treffen om het verplichte label alsnog binnen te halen. Met slechts drie maanden voor de boeg, is de urgentie hoog: zonder label mag de kantoorfunctie niet meer uitgeoefend worden.

Tekst: Wilma Schreiber. Fotografie: Evert van de Worp

CCS Energie-advies in Deventer staat ondernemers terzijde bij alles wat met duurzame energie te maken heeft: van energiebesparing tot energieterugwinning en het opwekken van energie. De afgelopen 25 jaar is de aanvankelijke focus op zorginstellingen uitgebreid naar de industrie en de agrarische sector. Het team Gebouwde Omgeving verzorgt onder meer zogeheten compliancetrajecten voor kantoren, scholen en zorggebouwen: wat pandeigenaren moeten doen om aan de vigerende wetgeving te voldoen. “Denk aan de Europese richtlijn voor verplichte energiebesparingen in het kader van de energietransitie. En per 1 januari 2023 is voor kantoorpandeigenaren minimaal het energielabel C verplicht”, stelt Joost Berends, manager interne projecten bij CCS Energie-advies. “Hoewel de meeste ondernemers dit als een ongewenste verplichting voelen, kan zo’n label wel degelijk helpen energie te besparen.”

Veel impact
Dat ondernemers niet staan te popelen om in actie te komen, werd in 2020 onderstreept in een onderzoek van CCS Energie-advies naar de stand van zaken rond energielabels bij kantoorpanden in de binnenstad van Deventer. “Destijds bleek 80 procent nog geen energielabel te hebben. En van de 20 procent met label beschikte een derde nog niet over een energielabel C of hoger”, schetst Berends, die erop wijst dat al sinds 2008 een energielabel verplicht is bij overdracht of verhuur van een pand. Inmiddels brengt een GIS-viewer van de overheid op vergelijkbare wijze de stand van zaken in beeld in heel Nederland (https://ez.maps.arcgis.com). “Voldoet een pand niet aan deze verplichting, dan mag die functie niet meer uitgeoefend worden. Dit kan dus veel impact hebben op bedrijven.” Juli dit jaar constateerde de RVO dat pas 48% van de naar schatting 65.000 kantoren aan deze verplichting voldeed.

Ervaring met andere compliancetrajecten leert dat het enige tijd duurt voordat de handhavende instantie – in dit geval de Inspectie Leefomgeving en Transport – in actie komt. “Maar je kunt beter zorgen dat je voorbereid bent, voor het geval de Inspectie meteen in januari uit de startblokken gaat en je pand sluit tot het energielabel C geregeld is”, adviseert Berends. Beschikt een pand nog niet over een energielabel, dan dient een gecertificeerd adviseur een audit uit te voeren om het huidige energieverbruik in kaart te brengen en een energielabel op te maken. De uitkomst moet worden bekrachtigd door een bureau dat zo’n energielabel mag afgeven; sommige adviesbureaus zijn hiervoor ook zelf gecertificeerd. Vervolgens wordt het energielabel geregistreerd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). “Bij een gemiddelde bedrijfsgrootte kan zo’n traject binnen een paar weken afgerond zijn. Maar dan moet wel alle benodigde informatie, zoals schematische tekeningen van de installaties in het bedrijf, direct beschikbaar zijn”, zegt Berends. “Komt je pand nog niet in aanmerking voor energielabel C, dan kost het traject daarna de meeste tijd. Laat je het label afmelden – wat ook geld kost – of ga je eerst verbouwen of maatregelen treffen, zoals isolatie of zonnepanelen, een andere vorm van verwarming of een mix hiervan. Zeker bij een ouder pand, is het zaak hier snel mee te starten. Gezien de huidige geringe beschikbaarheid van aannemers en installateurs, kan dit maanden gaan duren. Het is de vraag of de Inspectie daar rekening mee wil houden.”

Uitzonderingen
Voor sommige panden geldt een uitzondering. “Panden die binnen nu en twee jaar niet meer als kantoor gebruikt zullen worden, hoeven geen energielabel C te halen. Net als panden met een monumentale status en panden waar geen binnenklimaat wordt geregeld in verband met leegstand”, zegt Berends. “En als een ondernemer er alles aan gedaan heeft om energielabel C te halen, hoeft hij aanvullende maatregelen met een terugverdientijd van meer dan tien jaar niet te nemen. Die worden dan gezien als financieel niet reëel.” Zodra een ondernemer de maatregelen heeft laten uitvoeren, volgt een check van de gecertificeerd adviseur om te zien of het pand nu in aanmerking komt voor energielabel C. Zo ja, dan wordt het pand afgemeld en het label geregistreerd bij de RVO.

Verder wijst Berends op een aantal bijzondere situaties. Bijvoorbeeld een pand met verschillende functies, zoals een bedrijfsverzamelgebouw. Of een pand met zowel woning als winkel of kantoor. “Bij één ID en meerdere functies, wordt per functie bekeken of er labelplicht is. Zijn er meerdere ID’s in één gebouw, dan wordt hiervoor elke ID en daarbij geregistreerde functie bezien. Een industrieel pand zelf is overigens níet labelplichtig”, zegt hij. Tot slot nog een welgemeende waarschuwing: het verplichte energielabel C is iets anders dan de zogeheten informatieplicht over energieverbruik; er moet echt een separate audit voor worden uitgevoerd. “Houd ook in het achterhoofd dat vanaf 2030 conform het Klimaatakkoord voor kantoorpanden gestreefd wordt naar ten minste gemiddeld energielabel A. Wellicht verstandig, eventueel in overleg met een EPA-U-adviseur, om uit te zoeken welke maatregelen je nu al kunt nemen en welke je beter even kunt parkeren, omdat bijvoorbeeld zonnepanelen steeds goedkoper en efficiënter worden.”

delen:
Algemene voorwaarden Hosted by