TINT: Technologie als stimulans voor inclusief werkgeverschap

Magazines | Driesteden Business nr5 2022

In navolging van bestaande Technohubs Technologie elders in Nederland ging twee jaar geleden in Apeldoorn de allereerste Technohub Inclusieve Technologie (TINT) van start. Werkleerbedrijven, ondernemers en onderwijsinstellingen sloegen de handen ineen om met behulp van slimme technologie de werkomgeving geschikt te maken voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het vinden van betaald werk. Resultaat: een catalogus met beschikbare technologieën, een learning community die elke dag stappen zet, en een e-learning vol kennisclips voor geïnteresseerde bedrijven.

Tekst: Wilma Schreiber. Fotografie: Evert van de Worp

Experimenteren met mens en machine is een leertraject voor werkleerbedrijven en voor werkgevers. “Als werkgevers niet weten van het bestaan van dergelijke technologieën, kunnen zij ze ook niet toepassen. Dat was voor ons een van de drijfveren om te investeren in een TINT”, stelt Thomas Krikken, manager afdeling Ontwikkeling bij Werkleerbedrijf Lucrato in Apeldoorn. Daarbij snijdt het mes aan twee kanten, aldus Sjoerd de Vries, vanuit Saxion in Deventer betrokken bij TINT. “Via de hub krijgen wij zicht op moderne productieprocessen. Omgekeerd kunnen werkgevers dergelijke nieuwe technologieën gedemonstreerd zien bij de TINT door middel van diverse testopstellingen, zoals een cobotopstelling bij Aventus, labruimten bij Saxion en bij aangesloten bedrijven, waaronder IJsseltechnologie in Zwolle.”

Eén voorbeeld van zo’n nieuwe technologie betreft het Operator Support System (OSS). “Hiermee kan een bedrijf complexe werkinstructies vereenvoudigd op het werkblad projecteren. De werknemer wordt met behulp van filmpjes door alle handelingen in het proces geleid, wat ook de foutkans verkleint. Die technologie kan voor een bedrijf reden zijn de stap te zetten om ook krachten uit de beschutte doelgroep aan te trekken, bijvoorbeeld kandidaten met concentratieproblemen”, vertelt Krikken. Ander voorbeeld van toepasbare technologie zijn vertaalapps en spraakapparatuur. “Een laagdrempelige oplossing voor een bedrijf om bijvoorbeeld statushouders of mensen die de taal niet goed machtig zijn in te zetten.”

Haalbaarheidsonderzoek
Dergelijke technologische oplossingen zijn doorgaans niet standaard. “Voor elk geïnteresseerd bedrijf voeren we een haalbaarheidsonderzoek uit om te zien welke oplossing toepasbaar is. Daarvoor nemen we onder meer het huidige productieproces onder de loep. De oplossing ligt niet altijd in technologie, het kan ook gaan om een aanpassing van het werkproces. Daarbij denken we niet alleen mee, maar helpen we een bedrijf ook de oplossing te implementeren”, zegt Krikken, die verder wijst op de voordelen van virtual reality als middel bij loopbaanoriëntatie. “Doorgaans hebben onze mensen moeite zich voor te stellen wat een beroep precies inhoudt. Met een VR-bril kunnen ze letterlijk rondlopen op de werkvloer. Dit testen we bijvoorbeeld voor een groter project in samenwerking met Weener XL, Aventus, Lucrato en Saxion.”

3D-printing kan ook uitkomst bieden, omdat met deze technologie hulpmiddelen op maat gemaakt kunnen worden ter ondersteuning van bijvoorbeeld verpakkingswerk. “Mensen met motorische aandoeningen, bijvoorbeeld als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel of trauma, zijn met zo’n geprint hulpstuk dan wel in staat bepaalde dingen op te pakken en in een mandje te leggen. Een slimme camera geeft de medewerker vervolgens feedback, bijvoorbeeld als hij wat vergeten is. Een veelbelovende technologie, die we komende tijd verder gaan onderzoeken”, aldus De Vries. Hoewel cliënten nu vaak worden ingezet bij groenbedrijven of als inpakmedewerker, zien De Vries en Krikken ook mogelijkheden op digitaal vlak. “We willen recht doen aan eenieders talenten. Stel, iemand houdt van gamen. Dan zou hij met wat technologische ondersteuning wellicht iets kunnen gaan doen met ontwerpen voor 3D-printen. Daar lijkt heel veel potentie in te zitten. Een van onze partners, SDD in Emst, ondersteunt dit ook. Zo kunnen wij dit verder ontwikkelen en mensen opleiden.” Daarnaast kijkt TINT ook naar duurzame inzetbaarheid van het huidige personeel.

Betere employability
Gevraagd naar de voordelen van aansluiting bij TINT, noemt De Vries het verbeteren van employability van medewerkers en voor bedrijven. “Met die nieuwe technologieën ben je flexibeler als het gaat om personeel dat je kunt inzetten. Bij de huidige arbeidsmarktschaarste ontstaat bij bedrijven hiervoor ook veel meer interesse: buiten de traditionele vijver vissen”, zegt hij. “En medewerkers ervaren dankzij die technologie een zekere mate van autonomie en grip op het werk, en hun ontwikkelingskansen stijgen.” De afgelopen twee jaar is een learning community opgebouwd, waar studenten op mbo- en hbo-niveau werken aan projecten voor bedrijven, zoals OSS, exoskeletten, cobots en arbeidsmarktgerelateerde skills. “Een continue lijn van onderzoek, die bijdraagt aan bruikbare oplossingen die ook worden opgenomen in een landelijke catalogus. Tegelijkertijd vernieuwen we zo ook het onderwijs. En studenten raken enorm gemotiveerd doordat hun oplossingen werkzoekenden vooruithelpen.”

TINT Apeldoorn heeft het onderwerp op de kaart gezet. Nu is het aan werkgevers hier hun voordeel mee te doen. “Door kennis te maken met beschikbare technologieën, zie je welke nieuwe deuren dit opent: hogere kwaliteit van je werkproces en beter inzetbare medewerkers. Dus heb je interesse, de deur bij TINT staat altijd open. We kunnen heel veel betekenen voor bedrijven in de Stedendriehoek!”

Op 3 november 2022 is van 15.00-18.00 uur bij Lucrato een mini-symposium ‘Open je kansen met technologie’ over inclusieve technologie. Meer info en aanmelden op https://tint-apeldoorn.nl/events/mini-symposium-open-je-kansen-met-technologie
 

Samenwerkingsverband TINT
In oktober 2020 namen tien partijen het voortouw bij het inrichten van een TINT in Apeldoorn en de Stedendriehoek. Doel: mensen die extra ondersteuning nodig hebben bij het vinden van een betaalde baan aan het werk krijgen en houden. Naast Lucrato en Saxion betrof dit Aventus, AKOS, IJsseltechnologie, RCT Gelderland, Denkhuijzen, The Funding Company en VDL Weweler (tevens penvoerder). De TINT-initiatieven zijn gelieerd aan de Kennisalliantie Inclusieve Technologie (KIT) van Cedris en TNO, die tevens de landelijke coördinatie verzorgt. Via de hub willen partijen kennis over beschikbare technologieën bij werkgevers bevorderen en daarmee een inclusieve arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. TINT richt zich op de maakindustrie, in het bijzonder de metalektrobedrijven. In samenwerking met A+O Metalektro is inmiddels een e-learning met kennisclips voor leden ontwikkeld. Meer informatie op www.tint-apeldoorn.nl

delen:
Algemene voorwaarden Hosted by