Nieuws

16-05-2024 09:50

Duizenden zorgmedewerkers extra nodig in Gelderland

Voor het eerst in maanden daalden de WW-uitkeringen in april in de Gelderse regio’s. In de winter is er minder werk, vanaf het voorjaar nemen de banen en vacatures juist weer toe. Ook in de zorg is een lichte afname van WW-uitkeringen zichtbaar. Nu al is er een tekort aan duizenden medewerkers in de zorg. Volgens het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn worden deze tekorten de komende 10 jaar bijna 5 keer zo groot. Om dat tegen te gaan passen zorginstellingen verschillende oplossingen toe.

Tekort aan duizenden zorgmedewerkers
De zorg is de sector met de meeste banen van werknemers. In de Achterhoek en in Rijk van Nijmegen werken naar verhouding nóg meer mensen in de zorg dan gemiddeld in Nederland. Deze sector kampt met enorme personeelstekorten. De gevolgen voor het personeel en de mensen die zorg nodig hebben zijn groot. Als we niets doen lopen deze tekorten alleen maar verder op. Volgens de prognoses van AZW – het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn – waren er in 2023 in Midden-Gelderland en in Rijk van Nijmegen zelfs tekorten van meer dan 1.000 werknemers voor zorg en welzijn. Deze tekorten kunnen de komende 10 jaar bijna 5 keer zo groot worden, ook in de andere Gelderse regio’s. Om dat tegen te gaan passen zorginstellingen verschillende oplossingen toe. Bijna alle zorginstellingen staan open voor mensen die willen werken en leren.

Ook worden vanuit de WerkgeversServicepunten verschillende events georganiseerd om werkgevers aan personeel te kunnen helpen en bij te dragen aan een nieuwe toekomst voor werkzoekenden. In maart organiseerden het WerkgeversServicepunt Achterhoek samen met WGV Zorg en Welzijn, Leerwerkloket Achterhoek, Graafschap College en de Arbeidsmarktregio Achterhoek voor de 4e keer het regionale evenement Ontmoet de Zorg en Welzijn. Ruim 400 bezoekers uit de Achterhoek en omgeving pakten de kans om al die verschillende werkgevers en opleiders te ontmoeten. In de Achterhoek is een grote interesse om aan de slag te gaan in deze sector. Werkgevers die deelnamen aan dit evenement geven aan dat zij vooral inwoners hebben gesproken die vanuit een andere sector willen overstappen naar de sector zorg en welzijn. Werkzoekenden stellen daarbij vooral de vraag hoe een overstap eruit kan zien als zij-instromer. Bij twee grote gehandicaptenzorgorganisaties in de Achterhoek zijn naar aanleiding van dit evenement kandidaten gestart op een opleidingstraject (BBL). Ook wordt vanuit de theoretische leerweg (BOL) een overstap gemaakt naar de praktijkleerweg (BBL).

Praktische oplossingen voor zorginstellingen
Om de zorg toegankelijk te houden is het belangrijk om iets aan de personeelstekorten te doen. Daarom maakte UWV een overzicht met zes praktische oplossingen die werkgevers in de zorg al daadwerkelijk toepassen. Andere zorginstellingen kunnen dit ter inspiratie gebruiken om de personeelstekorten aan te pakken. Eén van de oplossingen is het opleiden van zij-instromers. Ruim vier op de tien zorgwerkgevers nam de afgelopen twee jaar zij-instromers aan. Daarmee behoort de zorg tot de drie sectoren die het vaakst zij-instromers inzetten.

Ook onderwijsinstellingen zoals de HAN dragen bij aan de oplossingen voor het opleiden van zij-instromers Omscholen naar verpleegkunde | Kies voor de HAN!

Een tweede oplossing is het verminderen van de administratieve last. Zo kan de tijdsregistratie worden teruggebracht door te werken met normtijden of vaste bedragen per cliënt. Een andere optie is om bij de werving minder accent te leggen op de functie(eisen), en meer op de kwaliteiten van een kandidaat. Een grote werkgever in de gehandicaptenzorg, ’s Heeren Loo, doet dat al: iedereen is welkom voor een gesprek. Kandidaten krijgen vervolgens een individuele route om de nog ontbrekende kennis en ervaring op te doen. ’s Heeren Loo heeft locaties verspreid over het hele land.
delen:
Algemene voorwaarden Hosted by