Nieuws

09-11-2022 10:20

Koploperschap duurzaamheid in zicht, 86% woningcorporaties investeert meer

Kennis, ambitie en middelen zijn voldoende beschikbaar in de corporatiesector om de duurzame ontwikkelingsdoelen van Nederland te halen. Daarom zal in de komende 5 jaar 86% van de corporaties meer investeren dan dit jaar. Het gaat dan vooral om investeringen in duurzaam vastgoed (74%), gevolgd door investeringen in mensen (13%) en middelen (5%). Als marktpartijen en bewoners ook een tandje bijzetten en als overheden betere voorwaarden creëren dan kunnen corporaties zelfs koploper worden voor heel Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van CorporatieNL onder 478 beleidsbepalers in de corporatiesector. 

Meeste kennis
De kennisontwikkeling heeft in de corporatiesector een grote sprong gemaakt. Bij 90% is de kennis over verduurzaming goed of op z’n minst voldoende. Dat percentage ligt 6% hoger dan in het vergelijkbare onderzoek van CorporatieNL uit 2018. Het is dan ook niet gek dat 63% vindt dat corporaties als grootste vastgoedeigenaar met een maatschappelijke opdracht op het gebied van verduurzaming voorop dienen te lopen.

Aanbevelingen
Naar aanleiding van het onderzoek heeft CorporatieNL vier aanbevelingen opgesteld die moeten leiden tot het koploperschap van de corporatiesector op het gebied van duurzame doelstellingen: 
1. Maak bindende afspraken met corporaties over te behalen duurzaamheidsdoelstellingen gekoppeld aan de allocatie en herverdeling van middelen
2. Stimuleer marktpartijen om te leveren wat nodig is, geef afnamegaranties
3. Stel voor bewoners concrete en haalbare energiedoelen op
4. Inspireer en deel kennis binnen en vooral buiten de eigen sector

Het onderzoeksrapport
Het onderzoek is gehouden van juni tot en met september 2022 via een steekproef onder leden en nog-niet-leden van CorporatieNL. Van de respondenten is 93% werkzaam bij een woningcorporatie. Het complete onderzoeksrapport met 152 pagina’s analyses, praktijkverhalen, conclusies en aanbevelingen is verkrijgbaar bij CorporatieNL.
 w
delen:
Algemene voorwaarden Hosted by