Zo pas je artificial intelligence toe

Magazines | Driesteden Business nr4/5 2023

Artificial Intelligence (AI) kenden we al van de gezichtsherkenning op onze smartphones, de manier waarop Google zoekopdrachten uitvoert en teksten vertaalt en de chatbots die ons helpen wanneer we de informatie die we op een website zoeken niet kunnen vinden. Dankzij de ontwikkeling en ter beschikking stelling van ChatGPT lijkt het toepassen van AI in een stroomversnelling te zijn gekomen. Hoe doe je als ondernemer je voordeel hiermee tijdens de organisatie van vergaderingen en events?

Het verzinnen van een pakkende titel voor je bijeenkomst of het schrijven van wervende teksten voor je eventwebsite, uitnodigingen en social media berich-ten; het valt niet altijd even mee. AI kan dan uitkomst brengen. Tools zoals ChatGPT kunnen je zelfs nog een stapje verder helpen met bijvoorbeeld het maken van presentaties, het schrijven van je script, het generen van passende afbeeldingen, het verzorgen van live ondertiteling en vertalingen en zelfs het maken van welkomst- en instructievi-deo's of het samenvatten van webinars.

Goede prompt

Bij het toepassen van AI-tools staat of valt het resultaat met de kwaliteit van de vraag of opdracht die je invoert, oftwel je 'prompt'. Is je prompt te algemeen en/of niet goed geformuleerd, dan krijg je geen goede, onderscheidende output waarmee je de aandacht van je doelgroep trekt. Je hebt bij het gebruik van AI-tools dus nog steeds een stukje creativiteit nodig, ook al is de output

Artificial Intelligence in de sportjournalistiek

De bijna ongelimiteerd lijkende mogelijkheden van Artificial Intelligence (AI) worden in diverse branches ingezet. Voor zijn studie journalistiek aan de Hogeschool Utrecht doet Elias de Pater onderzoek naar of en hoe Nederlandse voetbalredacties gebruikmaken van AI. Zijn eerste conclusies uit het onderzoek luiden dat sportmedia (kranten, radio en televisie) AI nog niet actief inzetten. Wel is een aantal sportmedia bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden. De benaderde sportmedia zien het inzetten van AI niet als een vervanger voor de werkzaamheden van de redacteuren. Het is eerder een toevoeging waarbij het 'geestdodende' werk wordt overgenomen zodat de redacteuren voor andere taken kunnen worden ingezet. In Scandinavië is men al veel verder met het toepassen van AI; speciale AI-gestuurde softwareprogramma's produceren geautomatiseerde wedstrijdverslagen die zijn opgebouwd uit beschikbare data. Deze verslagen zijn informatiever en betrouwbaarder, maar nog te oppervlakkig. Daar kan dan de redacteur om de hoek komen kijken om er echt een verhaal van te maken.

Elias geeft daarnaast aan dat het inzetten van AI in de sportjournalistiek van maatschappelijke waarde kan zijn. Lokale media kunnen met de geautomatiseerde wedstrijdverslagen content aanbieden die ze anders niet zouden kunnen produceren wegens een gebrek aan budget en/of mankracht. Daardoor wordt de lokale gemeenschap voorzien van meer sportnieuws.

Een prompt moet altijd duidelijk geformuleerd zijn en zo veel mogelijk informatie en context bevatten, bijvoorbeeld over het event, je doelgroep, wat jouw doelgroep aanspreekt, de tone of voice, wat er op dit moment in de media over het betreffende onderwerp wordt gezegd. Maak daarbij zeker gebruik van de oude, vertrouwde vragen wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe. Het kan soms helpen om je AI-tool een bepaalde rol te laten aannemen. Wil je tijdens je congres onder andere de valkuilen van AI aan bod laten komen, vraag je tool dan om de rol van AI-expert aan te nemen en een tekst hierover te schrijven voor jouw specifieke doelgroep.

Herhalen

Ben je over de eerste output niet tevre-den, druk dan nogmaals op de knop of gebruik de button 'regenerate prompt'. Of vraag om je eigen prompt te her-schrijven en die opnieuw in te voeren. Je kunt ook aangeven dat de tool vragen kan stellen als deze meer informatie nodig heeft. Het voordeel is dat een AI-tool zoals ChatGPT alles onthoudt wat je hebt gevraagd en gezegd. Gaat de out-put de goede kant op, maar ben je nog niet helemaal tevreden, dan kun je een vervolg prompt invoeren, bijvoorbeeld 'kort de tekst in' of 'leg het simpeler uit'.

Kijk na en sla op

Wellicht overbodig om te vermelden, maar kijk de output die tools zoals Chat-GPT genereert altijd na. Teksten zijn vaak gebaseerd op Engelstalige teksten, waarbij de vertaling niet altijd hele-maal goed gaat. Heb je diverse prompts getest, aangepast en ben je tevreden over de uitkomst? Sla deze dan op zodat je ze de volgende keer opnieuw kunt gebruiken.

Het gebruik van AI-tools lijkt een heleboel werk uit handen te nemen. Dat biedt zeker mogelijkheden voor kleinere bureaus, freelance-organisatoren en/of partijen die met een beperkt budget en een beperkt aantal uren toch meer zelf werkzaamheden kunnen verrich-ten. Feit blijft wel dat hetgeen dat met behulp van AI wordt gemaakt of ge-schreven altijd nog gecontroleerd moet worden. Want ook al vraag je AI om een creatieve, pakkende tekst te schrijven, dan zal de eerste aanzet nog altijd van jou moeten komen.

De juridische kant van Artificial Intelligence

Nu het grootschalig toepassen van AI door mensen en kleinere organisaties pas recent een vlucht heeft genomen, ontstaan er ook al vragen over wet- en regelgeving. Zo ging in april van dit jaar het lied 'Heart On My Sleeve' viral, dat werd gemaakt met behulp van AI. In het lied waren de stemmen van zangers The Weeknd en Drake te horen, maar zij hadden geen rol in de totstandkoming hiervan. De maker van dit lied plaatste het lied in eerste instantie onder de naam van de beide artiesten online. Dit werd terecht aangemerkt als plagiaat en YouTube en Spotify besloten het lied te verwijderen.

Een tweede voorbeeld dat de krantenkoppen haalde, is het interview met Michael Schumacher dat in Die Aktuelle werd gepubliceerd. Dit interview werd eveneens gegenereerd door kunstmatige intelligentie en zonder medewerking van de succes-volle Formule 1-coureur, die in 2013 ernstig hersenletsel opliep en sindsdien geen contact meer met de media heeft gehad. Ondanks het feit dat in het artikel zelf werd vermeld dat het gesprek met een kunstmatige intelligentie tool was gevoerd, werd de hoofdredacteur van het magazine ontslagen en besloot de familie van Schumacher naar de rechter te stappen.

Hoewel er op dit moment nog geen specifieke wetgeving voor AI is, moeten AI-toepassingen zich wel aan de bestaande wet- en/of regelgeving houden. Zo is er de Medische hulpmiddelen Verordening voor AI-toepassingen in medische hulp-middelen en voorzien de Grondwet en mensenrechtenverdragen in de bescherming van fundamentele rechten zoals meningsuiting, privacy en zelfbeschikkingsrecht. Wanneer er persoonsgegevens worden verwerkt, is de AVG van kracht en wanneer een AI-toepassing letsel veroorzaakt, geldt de Productveiligheidsregelgeving. Ook kunnen er in bepaalde sectoren gedragscodes voor AI-toepassingen zijn vastgelegd en kunnen partijen in een overeenkomst regels voor AI-toepassingen vastleggen (Bron: bg.legal). De Europese Unie werkt op dit moment aan de Wet op Kunstmatige Intelligentie

delen:
Algemene voorwaarden Hosted by