Mooiste moment als het kwartje valt

Magazines | Driesteden Business nr4/5 2023

Stemmingswisselingen. Vrijwel iedereen worstelt ermee, in meerdere of mindere mate, vaak of soms. Corine Strausz maakte er een specialisatie van en geeft coaching op dit gebied. Als psycholoog, maar ook als ervaringsdeskundige, wat het verhaal uniek maakt. “Het wekt een gevoel van erkenning en herkenning op, want het komt niet uit een boekje.”

Dat laatste is niet helemaal waar, want Corine Strausz sloeg zelf aan het schrijven in de coronaperiode. "Ik heb een praktisch werkboekje samengesteld: Stemming in Balans, verkrijgbaar via mijn website. Daarmee geef ik mensen die hun stemmingswisselingen beter onder controle willen krijgen praktische handvatten. De realiteit leert echter dat velen het niet uit eigen beweging gaan invullen, dat het een stukje aansporing vergt. Reden voor mij om een aanvul-lende cursus te ontwikkelen voor kleine groepjes tot maximaal zes personen. Zes sessies van tweeënhalf uur, waarbij iedereen in de spiegel kijkt en van elkaar leert. Ik geef inmiddels ook een-op-een-coaching, omdat er veel behoefte aan bestaat. Laatst nam zelfs iemand uit de kop van Noord-Holland contact op. Stemmingswisselingen komen bij haast alle mensen voor, al zijn bij de een de pieken en dalen sterker dan bij de ander. Er valt bijna altijd wat aan te doen, zeker wanneer je tijdig de eerste signalen oppikt en actie onderneemt. Je moet dan wel bepaalde patronen in je leven veranderen, wil het op de lange termijn echt effect hebben. Daar coach ik op."

Bipolair

In onze prestatiemaatschappij, die een grote druk op mensen legt, weten steeds meer mensen de weg naar de psycho-loog te vinden. Wat Corine Strausz doet mag uniek heten, in die zin dat ze als ervaringsdeskundige de praktijk erbij haalt en daardoor beter kan levelen met haar cliënten. "Ik ben zelf bipolair, een moeilijk woord voor manisch depres-sief. Een aangeboren stoornis, maar via een lang traject heb ik wel geleerd om ermee te dealen, om er mijn weg in te vinden en het niet te laten overheersen in mijn dagelijks functioneren. Tijdens coachingsgesprekken merk ik dat het drempelverlagend werkt wanneer ik daarover vertel. Dan voelen mensen zich beter begrepen en groeit al snel het vertrouwen, waardoor ze zichzelf met meer openheid durven te uiten. Ik ga ze heus niet vermoeien met allerlei monologen over mezelf, maar haal wel voorbeelden uit mijn eigen verleden aan om dingen tastbaar en herkenbaar te maken. Het geeft cliënten het gevoel dat ze niet als enige last hebben van stemmingswisselingen en alle ongemakken die daaruit voortvloeien. Daarmee ontstaat eerder een stukje acceptatie."

Alles maakbaar is onzin

Dat laatste vormt nogal een issue bij veel cliënten. "Mensen onderschatten dat ze hun probleem moeten accep-teren. Soms denken ze dat ze zover zijn, maar dan hebben ze echt nog wel een paar stappen te zetten. Vaak speelt er een stukje schaamte mee, maar: tegenslagen horen bij het leven. Waarom zou je altijd mooi weer moeten spelen op Facebook en Instagram? De huidige maatschappij leert ons dat alles maakbaar is. Onzin. Soms doe je ergens verschrikkelijk je best op en mislukt het toch. Jammer dan. Het leven heeft zijn minder leuke kanten en daar zul je mee moeten dealen. Die boodschap, daar confronteer ik mijn cliënten mee, maar ik geef ze ook de juiste handvatten om zich ermee te redden. Het idee van 'het overkomt me' buigen we om naar het gevoel van grip op dingen hebben. Dat versterkt het zelfvertrouwen, een eigen-schap die bij veel mensen in te geringe mate aanwezig is." Stemming in Balans behelst nadrukkelijk geen therapie. "Ik coach mijn cliënten en vervolgens gaan ze zelf aan de slag met wat ze aangereikt krijgen. Dat is hard werken, hoor. Je moet afscheid nemen van oude patronen en dat wekt weerstand op. Daar komt dan weer die acceptatie om de hoek kijken: ga je de fout in na een stemmingswisseling, dan voelt dat als te laat, maar door de ervaring krijg je er uiteindelijk sneller vat op. Als je gemotiveerd met jezelf aan de slag gaat, wordt het vanzelf een tweede natuur."

Hele lading eruit

Corine Strausz doet niet aan symptoombestrijding, maar pakt samen met de cliënt het probleem bij de bron aan. "We gaan op zoek naar de oorzaak van stemmingswisselingen. Zoals veel dingen begint het allemaal klein. Je bent druk en denkt alles nog de baas te kunnen, zelfs als je al in de volgende fase belandt: stress. Dat duurt nog een tijdje voort en ineens is daar de druppel die de emmer doet overlopen. Boem! Dan komt de hele lading eruit en loopt het uit de hand. Huilbuien, woedeaanvallen, in een extreem geval misschien wel iemand aanvliegen om een niemen-dalletje In het ergste geval word je depressief en dat hakt er flink in. Verwar het niet met het fenomeen depri: dat is minder heftig en kortstondig. Ik doel op de situatie waarin je de verbinding met je lijf en met de omgeving echt verliest. Dat je in een zwart gat valt en denkt dat je daar nooit meer uit kunt klimmen. 'Een bedorven gevoel', noemde ik dat bij mezelf altijd. Je vindt jezelf niets meer waard en er komt ook niks meer uit je vingers. Keuzes maken en beslissingen nemen lukt niet meer."

Humor

Zo'n explosie categoriseert Corine Strausz als de derde fase. "Dan wordt het een heel traject om je leven weer op de rit te krijgen. Zeker in het geval van een depressie, want dan neem je nog maar weinig informatie op. Luister dus vooral heel goed naar signalen die je lichaam afgeeft. Ochtend na ochtend heel vroeg wakker worden, duidt op onrust. Dat zit nog in de eerste fase, net als een grote drukte ervaren en stiller of juist meer uitgesproken zijn. In de tweede fase mondt dat bijvoorbeeld uit in stress, een kort lontje hebben, het gevoel van de controle verliezen, weinig of juist opvallend veel sociale contacten willen onderhouden of zelfs jaloezie. Dan moet je toch echt wel in actie komen." Stemming in Balans staat voor een intensief coachingstraject, maar altijd met ruimte voor luchtige momenten. "Ik verwerk er veel humor in, want dat verlicht en relativeert. Mensen moeten vooral niet met lood in de schoenen naar mij toe komen. Ik luister oprecht naar ze, wat voor een gevoel van veiligheid en vertrouwen zorgt. Vervolgens ga ik verbanden leggen, met kennis vanuit mijn opleiding, maar vooral ook als ervaringsdeskundige. Weet je wat ik het mooiste moment vindt? Als het kwartje valt."

www.stemminginbalans.nl

delen:
Algemene voorwaarden Hosted by