Demografische verandering drukt op de arbeidsmarkt

Magazines | Driesteden Business nr4/5 2023

De omvang en samenstelling van de Nederlandse bevolking verandert de komende jaren. Doordat het beschikbare arbeidsaanbod naar verwachting stagneert en het aantal gepensioneerden toeneemt, raakt de verhouding tussen ouderen en het werkende deel van de bevolking uit balans. De disbalans gaat in Gelderland sterker toenemen dan landelijk. Creatieve oplossingen zoals het aanboren van nieuw talent, het werk anders organiseren en het langer behouden van mensen voor de arbeidsmarkt worden steeds belangrijker.

Bevolking groeit en zet verhoudingen in demografie op spanning

De komende jaren groeit de Nederlandse bevolking met 7% tot 19 miljoen inwoners in 2035. Dit zijn 1,2 miljoen inwoners meer dan begin 2023. De toekomstige bevolkingsgroei in Nederland komt vooral door immigratie, meer mensen vestigen zich in Nederland dan mensen ons land verlaten en een langere levensduur. De bevolkingsgroei is niet gelijk over Neder-land verdeeld, regio's met (middel)grote steden hebben een sterkere groei.

Ook in vier van de vijf arbeidsmarktregio's in Gelderland wordt een groei van het aantal inwoners verwacht. Tussen 2023 en 2035 neemt het aantal inwoners in FoodValley toe met 10%, in Midden-Gelderland met 5% en in Rijk van Nijmegen en Rivierenland beide met 7%. Alleen in de Achterhoek wordt een afname van 3% verwacht.

Niet alleen de omvang van de Nederland-se bevolking verandert; de samenstelling verandert ook. De groep 65-plussers wordt de komende jaren namelijk groter en de gemiddelde leeftijd hoger. Hierdoor wordt de verhouding tussen personen in de werkzame leeftijd en AOW-gerechtigden steeds ongunstiger. In Nederland stonden bij de invoering van de AOW in 1957 tegenover elke 65-plusser ongeveer 7 mensen in de werkzame leeftijd. In 2021 waren dat er nog maar 3. In 2040 is de verhouding zelfs ongeveer 1 op 2. Op dit moment is in Gelderland de verhouding meer uit balans dan landelijk en zal tot 2040 nog meer uit balans raken. Dit komt door de omvang en samenstelling van de bevolking in de arbeidsmarktregio's van Gelderland. Dit in combinatie met een toenemende vraag naar arbeid onder andere doordat de vraag naar zorg stijgt door de vergrijzing kan zorgen voor een structureel krappe arbeids-markt. De personeelstekorten zijn dus voorlopig zeker niet voorbij.

Laura Boers, arbeidsmarktadviseur bij UWV: "Ondanks dat 65-plussers niet altijd AOW-gerechtigd zijn en meer mensen na de AOW-leeftijd doorwerken, zal er rekening gehouden moeten worden met de toenemende vergrijzing. De vervangingsvraag gaat voor uitdagingen zorgen op de arbeidsmarkt, voor de ene sector meer dan de ander. Gelukkig zijn er oplossingen voor de gevolgen van de vergrijzing, zoals: het verder bevorde-ren van de arbeidsparticipatie, de inzet van technologie of het verhogen van de arbeidsproductiviteit door werk anders te organiseren."

Regionale oplossingen voor toenemende vergrijzing

Sectoroverstijgend kijken werkgevers steeds vaker naar de mogelijkheden om een medewerker na de AOW-gerechtigde leeftijd een aangepast contract aan te bieden. In de Achterhoek zijn vooral in de logistieke sector (personenvervoer, koeriers, chauffeurs) en krantenbezorgers herintreders vanuit de AOW.

Ook in Rijk van Nijmegen bieden werkge-vers oplossingen voor de gevolgen van de vergrijzing. Bouwmarkt Hornbach heeft tijdens de eerste werving voor de opening van de vestiging in Nijmegen meerdere 65-plussers aangenomen. En supermarktketen Albert Heijn laat deeltijders meer uren werken waar mogelijk.

Dit jaar worden meerdere gesprekstafels 'Praat mee met het WSP' georganiseerd door het Werkgevers Servicepunt Achterhoek waarbij werkgevers vanuit verschil-lende sectoren aanschuiven om te praten over de krapte van de arbeidsmarkt, de uitdagingen die er zijn en het delen van de oplossingen die al sectoraal worden aangepakt.

delen:
Algemene voorwaarden Hosted by