Column Pension@Work

Magazines | Driesteden Business nr1 2023

ONDERNEMER, HOEVEEL MOET JE INLEGGEN VOOR EEN PENSIOEN VAN €50.000 PER JAAR?

Laatst kreeg ik een interessante vraag van een ondernemer. Hij vroeg me hoeveel hij maandelijks in zijn lijfrente moet storten om op zijn 67e of 68e een levenslang aanvullend pensioen van €50.000 per jaar aan te kunnen kopen. Dat is namelijk het inkomen wat hij, naast de AOW, nodig denkt te hebben om na zijn pensioen ook lekker te kunnen leven. Dat is een goede maar lastige vraag die in twee stappen beantwoord kan worden.

Eerst moet het doelkapitaal berekend worden. En als dat bekend is, kan de benodigde inleg worden berekend. Het doelkapitaal is het kapitaal wat nodig is om op de pensioendatum de gewenste lijfrente aan te kunnen kopen. Eigenlijk weten we dat niet want dit hangt onder andere af van de rentestand en de levensverwachting op de pensioenleeftijd. En die zijn nu natuurlijk nog niet bekend. Om toch iets zinnigs te kunnen zeggen, heb ik berekend hoeveel kapitaal er nu nodig is om een dergelijk pensioeninkomen aan te kopen, want dat weten we natuurlijk wel! Op dit moment kost de aankoop van een gelijkblijvende, levenslange lijfrente van €50.000 per jaar (met 70% overgang op de partner bij overlijden) voor een 67-jarige man circa €930.000. Het doelkapitaal is dus €930.000. Nu kan ik uitrekenen hoeveel er maandelijks ingelegd moet worden om dit kapitaal te bereiken. Daarbij zijn drie factoren van belang namelijk:

  1. De duur van de opbouwfase.
  2. Het te verwachten rendement op de inleg.
  3. De kosten van de lijfrente.

Om de column leesbaar te houden en niet te technisch te worden, doe ik bij het maken van de berekening de volgende aannames:

  1. Er wordt gedurende de opbouwfase maandelijks een gelijkblijvend bedrag ingelegd in een bancaire lijfrente beleggingsrekening.
  2. Er wordt belegd conform een neutraal beleggingsprofiel.
  3. Het gemiddelde jaarlijkse bruto rendement bedraagt 5,25%. 4. De jaarlijkse kosten zijn 0,8% van het kapitaal.

 

Lengte opbouwfase: 10 jaar            20 jaar                30 jaar                40 jaar

Maandelijkse inleg:    €6.167             €2.410                €1.236                 €702

Inleg gehele looptijd €740.040         €578.400            €444.960          €336.960


Dat zijn forse bedragen, maar ze zijn wel realistisch. Het is duidelijk dat het erg belangrijk is om op tijd te beginnen met het opbouwen van een pensioenpot! Want als je op tijd begint, kan de inleg lang renderen. Per saldo is er dan (veel) minder inleg nodig. Daar komt bij dat de benodigde inleg bij een looptijd van tien jaar zo hoog is, dat dit financieel en fiscaal waarschijnlijk niet haalbaar is. Uiteraard is dit een voorbeeld en betekent dit niet dat iedere ondernemer dergelijke bedragen moet inleggen voor een goed pensioen. Dat is namelijk afhankelijke van de individuele situatie. Toch maakt dit voorbeeld wel duidelijk dat het voor een ondernemer belangrijk is om ruimschoots op tijd een PensioenPlan te maken. Want op tijd beginnen scheelt enorm in de benodigde inleg en maakt de op een goed pensioen een stuk groter!

REMCO HAVEKES RPA CFP
Pensioenadviseur & Financieel Planner
Eigenaar Pension@Work
ww.pensionatwork.nl

 

delen:
Algemene voorwaarden Hosted by