Productie Europese fabrikanten weer op pre-coronaniveau

Magazines | Driesteden Business nr1 2023

Bijna negen van de tien ondervraagde engineers (87%) voor het rapport Stand van zaken in de maakindustrie 2023, uitgevoerd voor Essentra Components door het tijdschrift The Engineer, meldden dat hun bedrijf in ieder geval weer terug is op het productieniveau van voor de coronapandemie (vergeleken met 70% van de Britse steekproef). Dit herstel is het duidelijkst in de Nederlandse responsgroep, waar meer dan de helft (55%) zegt dat het productieniveau hoger is dan ooit.

Inkomsten

Duitse en Nederlandse bedrijven lijken ook minder zware economische gevol-gen te hebben ondervonden: 44% van de responsgroep (vergeleken met 35% in de Britse groep) zegt dat inkomsten tijdens de pandemie hetzelfde zijn gebleven of zelfs gestegen zijn. Ook deze trend lijkt zich het scherpst af te tekenen in Neder-land, waar een kwart van de respondenten een stijging in inkomsten meldt.

Personeel

Over de impact van de pandemie op loopbanen in de industrie lijken Europeanen echter minder optimistisch te zijn dan hun Britse vakgenoten. Meer dan de helft van de respondenten (52%) zegt dat hun bedrijf is ingekrompen sinds de pandemie (vergeleken met 45% in de Britse groep), en slechts 12% heeft extra werknemers aangenomen (vergeleken met 18% in de Britse groep). Natuurlijk verloop lijkt veel hoger te zijn in Nederland: 64% van de respondenten zegt dat ze personeel hebben verloren, verge-leken met 39% van de Duitse bedrijven. Bijna de helft (46%) denkt dat hun loop-baanontwikkeling negatief is beïnvloed (vergeleken met 30% van de Britse groep) door de pandemie. Ook hierbij lijken respondenten uit Nederland verhoudings-gewijs een veel grotere invloed te hebben gevoeld.

Technologie

Wat technologie betreft lijken Europese engineers over het algemeen genomen veel positiever: 80% van de respondenten geeft aan een actief investeringsplan voor nieuwe technologieën te hebben, en 81% ziet de ontwikkeling van technologie als een positieve trend (vergeleken met 72% van de Britse groep). Europese respondenten lijken ook veel serieuzer te zijn over digitalisering en Industrie 4.0: 66% noemt dit een prioriteitsgebied om in te investeren (vergeleken met slechts 37% van de Britse responsgroep).

Problemen

Net als bij de Britse steekproef zegt een significant percentage respondenten (79%) dat ze problemen met levering en logistiek ervaren, en zowel Duitsland als Nederland zien over het algemeen geno-men dezelfde impact. Tegelijkertijd zegt het merendeel van de steekproefgroep (94%) invloed te hebben ondervonden van wereldwijde prijsverhogingen, en een aanzienlijk deel van de steekproef (22%) denkt dat de huidige problemen onbepaalde tijd kunnen aanhouden.

Maatregelen

Net zoals in het VK nemen organisaties diverse maatregelen om de effecten van deze uitdagingen te verlichten, zoals het verlagen van de overhead (45%), het ver-hogen van de prijzen (45%) en het zoeken naar nieuwe leveranciers (43%). Duitse bedrijven lijken meer prioriteit te geven aan het terugdringen van overheadkosten. Twee derde van de respondenten uit de Europese groep zegt dat hun bedrijf gezondheid en veiligheid sinds de pan-demie anders aanpakt. De meerderheid (79%) heeft het gevoel dat hun geestelijke gezondheid nu serieus wordt genomen.

Herstel maar waakzaamheid blijft

Hugues Delcourt, Chief Sales Officer & Director, EMEA Essentra PLC, is niet ver-baasd dat bedrijven in Europa zich sneller herstellen dan bedrijven in het Verenigd Koninkrijk: "Bij elke economische uitda-ging zijn er winnaars en verliezers, en de slimmere bedrijven proberen te 'winnen met de winnaars'. In de maakindustrie en engineering betekent dat een focus op bedrijven die zich bezighouden met 'nieuwere' industrieën, zoals elektrificatie. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat Essentra onlangs een contract ter waarde van 1,3 miljoen pond heeft binnengehaald voor een bedrijf dat wereldwijd zonne-parken bouwt. Het lijkt erop dat Europese bedrijven zich beter dan bedrijven in het VK aanpassen aan de veranderende omgeving en beter zijn in het opbouwen van momentum en schaal."

Ondanks het aantal bedrijven dat zich gesterkt voelt door de snelheid van herstel, blijft voorzichtigheid geboden, aldus Hugues: "Omdat het momenteel zes tot negen maanden duurt voordat een nieuwe order wordt geleverd en de pijplijn in Q4 traag is, waarschuwen veel bedrijven dat H1 moeilijk zal zijn. Over de tweede helft van het jaar zijn ze optimistischer.

Toch zullen er nog problemen zijn waar we in het komende jaar allemaal invloed van zullen ondervinden. Talent vooral de meer deskundige engineers en personen die werken in het digitale segment en ESG is nog steeds moeilijk te vinden. En ook de afgenomen immigratie vanuit Oost-Eu-ropa, Noord-Afrika en India zet personele middelen onder grote druk."

Webshops

Er bestaat een gat tussen wat B2B-inkopers willen en wat B2B-verkopers aanbieden. Maar liefst 94% van de B2B-kopers ervaart problemen met de online koopervaring. Deze problemen hebben invloed op de acceptatie van een webshop. En de mate waarin het kanaal wordt gebruikt, is een sleutelcomponent voor het succes van B2B-e-commerce. Om problemen met de lage acceptatie van een webshop op te lossen, deelt Sana Commerce de meest voorkomende oorzaken van een slechte adoptie van een B2B-webshop.

Mainstream e-commerce oplossingen voldoen niet aan de B2B-behoeften

Voor bedrijven is het ERP een onmisbare backbone die de gegevens bevat van de 'heilige driehoek': producten, prijzen en klanten. De meeste e-commerceplatforms dupliceren data uit het ERP-systeem; een oplossing die snel rommelig wordt en resulteert in silo's tussen de twee systemen en onvolledige of onjuiste gegevens in de webshop. Een rechtstreekse integratie van het ERP met het e-commerceplatform is essentieel voor de nauwkeurigheid van de webshop - en daarmee voor de acceptatie.

Onbetrouwbare informatie leidt tot geschonden vertrouwen

De relatie met klanten is gebouwd op een fundament van vertrouwen. Dit vertrou-wen wordt versterkt door prijstransparantie, kwaliteitsborging en een duidelijk streven naar een naadloze ervaring. Wanneer bedrijven een B2B-verkoopkanaal inrichten waar kopers vervolgens worden geconfronteerd met onjuist vermelde prij-zen of korting, onjuiste voorraadniveaus en het ontbreken van handelsovereenkom-sten, zorgt dit logischerwijs voor frustratie. Het gekozen e-commerceplatform speelt hierin een belangrijke rol. Het is noodzakelijk om tooling te gebruiken die datafouten minimaliseert en prioriteit geeft aan de specifieke wensen van B2B-inkopers.

Interne weerstand leidt tot gemiste kansen

Een ineffectieve webshop kan ervoor zorgen dat teams veel tijd kwijt zijn aan het oplossen van zaken als onnauwkeurige voorraad- en prijsinformatie (als gevolg van het ontbreken van realtime updates) of ontoegankelijke accountinformatie - zaken die voorkomen hadden kunnen worden. Deze issues creëren wantrouwen en weerstand tussen IT, sales, klantenservice en e-commerce. Dit schaadt de (interne en externe) promotie en acceptatie van de webshop. Om ervoor te zorgen dat interne teams de webshop omarmen, is het essentieel dat dit een effectief en nuttig kanaal voor hen is.

Efficiënte doelen ontbreken

De meeste organisaties willen dat hun online verkoopkanalen een hoge acceptatiegraad hebben, maar slechts weinigen weten precies hoe ze dit moeten bereiken. Een van de belangrijkste problemen bij het formuleren van ambities rond e-commerceprojecten is het ontbreken van meetbare en zinvolle doelen. E-commerce providers zouden bedrijven hierbij moeten helpen, zodat het duidelijk is wat de impact is van de investering.

Slechte communicatie laat klanten afhaken

De introductie van een nieuw platform, zonder de juiste training of communicatie, kan zeer snel tot verwarring of frustratie leiden. Vooral voor klanten die gewend zijn aan traditionele verkoopkanalen. De wens van de klant moet daarom vanaf het prille begin meespelen. Door klanten vanaf de start van e-commerce te betrekken bij het proces, kan de webshop beter aansluiten op hun behoeften. Kwalitatief en kwantitatief onderzoek in de vorm van enquêtes of interviews zorgen voor inzicht in hun verwachtingen en voorkeuren. Zo voelen klanten zich betrokken en serieus genomen, wat resulteert in minder weerstand als het gaat om het migreren van hun aankoopproces.

"Nu B2B-sales rigoureus verschoven is naar online, hebben B2B-verkopers een dringende behoefte aan hoge acceptatie van hun e-commercekanaal", Tim van Hat-tem, Executive Vice President Enterprise bij Sana Commerce. "De versnelde digitale transformatie heeft echter ook tot snelle keuzes met betrekking tot B2B e-commercesoftware geleid, waarbij achteraf blijkt dat deze niet altijd aan de behoeften voldoet. De belangrijkste redenen waarom klanten de webshop niet gebruiken zoals gepland of gehoopt zijn staan verouderd ontwerp van de webshop (40 procent), slechte gebruikerservaring (37 procent) en een gebrek aan B2B-functies zoals verkoopovereenkomsten en bestelformu-lieren (37 procent): zaken die in principe al tijdens het keuzeproces voor een B2B e-commerceoplossing uitgesloten kunnen worden."

delen:
Algemene voorwaarden Hosted by