Impactondernemen heeft de toekomst

Magazines | Driesteden Business nr1 2023

In maart 1972 verscheen het rapport 'De grenzen aan de groei' van de Club van Rome, dat wereldwijd een enorme impact had op het internationale milieubewustzijn. Vijftig jaar later worstelt de Europese Unie met de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs. Volgens managementconsultant Roland Boukema is het hoog tijd dat het bedrijfsleven winstmaximalisatie en kostenefficiëntie inruilt voor impactondernemen, waarbij het welbevinden van de mens centraal staat.

Roland Boukema was jarenlang managementconsultant en maakt zich sinds een aantal jaar hard voor impactondernemen. "Het bedrijfsleven in Nederland loopt achter op de duurzaamheidsdoelstellingen van de overheid en de Europese Unie. Volgens het Klimaatakkoord van Parijs moet de uitstoot van broeikasgassen in 2050 met 95% afgenomen zijn, om te voorkomen dat de opwarming van de aarde verder oploopt dan 1,5 C. Juist het bedrijfsleven kan een enorme impact maken, maar zit vaak vast in het financiële karrespoor van winstmaximalisatie en kostenreductie. In het huidige Canvas Business Model staan die winst-maximalisatie en kostenreductie - de eigen portemonnee dus - centraal en worden mensen gezien als kostenpost. Het is hoog tijd dat we die gedachtegang omgooien en het welbevinden van de mensen centraal zetten. Je ziet nu al dat klanten steeds meer kritische vragen stellen en vragen naar duurzame producten. Als bedrijf moet je je serieus gaan afvragen wat je klanten willen en of jouw productaanbod daar nog wel op aansluit. Zeker met de nieuwe generatie klanten zie je een verandering in mindset. Ga je daar niet in mee, dan ga je uiteindelijk failliet."

Ecologische voetafdruk

Bedrijven die wel met duurzaamheid aan de slag willen, maken vaak dezelfde fout. "De basis van onze huidige economie is lineair en bestaat uit grondstoffen delven, produceren en verkopen. Bedrijven maken van dit lineaire proces een circulair proces, maar de manier van denken blijft vaak hetzelfde: wat kost het en wat levert het op. Wil je echt impactondernemen, dan moet je gaan nadenken over een andere economie en de plaats van je bedrijf in de samenle-ving heroverwegen. Dat vergt een andere mindset. In plaats van winstmaximalisatie en kostenreductie moet de focus liggen op de kwaliteit van de ecologische voetafdruk van het bedrijf en jouw bijdrage aan de samenleving. Daarmee maken we de overstap naar een betekeniseconomie."

Ander business model

Voor deze overstap is een ander business model nodig. "Het welbevinden van de mens moet centraal staan, waarbij je als bedrijf kijkt naar jouw bijdrage aan een betere verhouding tussen mens en natuur. Dat betekent dat je je missie, visie en governance daarop moet aanpassen. Wat wil je betekenen in deze samenleving? Ben je een voorloper, een drammer of een meeloper? Hoe ga je met je medewerkers om, die verantwoordelijk zijn voor 80% van je business?" Een goed uitgangspunt zijn de Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN. "Licht je bedrijf door, kijk welke doelen je kunt oppakken en voer deze door in alle bedrijfsprocessen. Vervolgens is het zaak om iedereen hierin geleidelijk mee te krijgen; je medewerkers, je leveranciers en je klanten. Kijk bijvoorbeeld eens naar je inkoopprocessen. Hoe staan je leveranciers erin? En hoe controleer je dat ze ook echt leveren wat ze toezeggen? Praat met de directeur. Wat is een mens voor hem of haar? 80% van de mens wordt bepaald door diens gedrag. Hoe ga je als leidinggevende met die belangen om?"

Roland benadrukt nogmaals de noodzaak voor bedrijven om mee te gaan met hun tijd. "Het is dat of failliet gaan, want de huidige markt zal uiteindelijk omdonderen. En als je bedenkt dat het veranderen van je bedrijfsvoering gemiddeld zeven tot acht jaar duurt, is het belangrijk om dit proces nu in gang te zetten. Dat begint met naden-ken over hoe je dit kunt doen en hoe je alle betrokken partijen hierin meekrijgt."

De grenzen aan de groei

Het rapport 'De grenzen aan de groei' van de Club van Rome stamt uit 1972. In dit rapport werd destijds al gesteld dat, als de westerse maatschappij in hetzelfde tempo bleef consumeren, de rek er binnen honderd jaar uit zou zijn. Met name de bevolkingsgroei en industriële productie zouden fikse klappen krijgen, terwijl de uitputting van grondstoffen al binnen vijftig jaar voor problemen zou gaan zorgen. "Het advies was om een einde te maken aan de onbegrensde groei omdat dit ten koste gaat van de maatschappij. Inmiddels zitten we midden in de ellende die dit rapport voorspelde. Daarom is het een noodzaak dat de huidige ondernemers hun verantwoordelijkheid nemen en kiezen voor een ander business model", aldus Roland Boukema.

Meer weten over impactondernemen? Mail Roland Boukema via kantoor@2bconsult.nl.

delen:
Algemene voorwaarden Hosted by