Hoe verbeter je de relatie tussen medewerkers en een bedrijf?

Magazines | Driesteden Business nr1 2023

Even opfrissen: Wat is een bedrijf ook alweer? Meneer van Dale helpt ons uit de brand: "Een bedrijf is een groep mensen die goederen produceren of diensten verlenen om geld te verdienen." Die groep mensen zijn het bedrijf. Samen hebben ze doelen. Die willen ze meestal behalen met een missie en een visie door alle taken op een bepaalde manier te doen. In de missie en visie kunnen de mensen zich herken-nen. Dit zijn vaak de redenen waarom iemand ervoor kiest om bij bedrijf A ?f B te gaan werken. Zonder de inzet van de men-sen gaat het bedrijf die doelen niet beha-len. Zij zijn immers degenen die ervoor zorgen dat de taken worden uitgevoerd. Het is daarom belangrijk dat zoveel moge-lijk medewerkers zich verbonden voelen met de missie en visie van het bedrijf.

Hoe kun je er als bedrijf voor zorgen dat jouw mensen zich meer verbonden voelen met de missie en visie? De volgende onderdelen zijn volgens mij ontzettend belangrijk. Evenementen (groot en klein) zijn een prachtige manier om deze onder-delen te laten terugkeren.

Communicatie

Je team moet de missie en visie van je bedrijf kunnen dromen. Je medewerkers moeten ze echt begrijpen. Communiceer daarom regelmatig hierover. Bespreek ze tijdens meetings: wat betekenen ze voor iedereen? Hoe dragen zij ze uit? En hoe dragen zij eraan bij? Communiceer regelmatig over de doelen en de voort-gang hiervan. Dit kan met nieuwsbrieven, functioneringsgesprekken en natuurlijkevenementen.

Betrokkenheid

Betrek je medewerkers. Laat ze meeden-ken over hoe zij kunnen bijdragen aan de

doelen. Dit kun je doen door brainstorm-sessies te organiseren waarin iedereen idee?n kan delen. Let op: laat ze die idee-?n ook echt uitvoeren. Anders zorgt die brainstorm, waarin je om hun betrokken-heid vraagt, later voor onbegrip en kunnen ze zich niet serieus genomen voelen. Door iedereen actief een rol te laten spelen in het bedrijf, gaan zij zich meer verantwoor-delijk ?n verbonden voelen.

Persoonlijke ontwikkeling

Als mens wil je je blijven ontwikkelen. Kan dit dankzij het bedrijf; dan koppel je de persoonlijke groei, nieuwe inzichten en ook de kans die je hebt gekregen aan het bedrijf. "Dankjewel bedrijf!", roept jouw slimmere medewerker straks. "Als dank ga ik mijzelf als medewerker weer flink inzet-ten om de doelen te behalen." Dat hoor je natuurlijk graag.

Beloningen

Elk mens is op zoek naar erkenning van andere mensen. Het is fijn dat als jij je hebt ingezet voor het bedrijf dat dat wordt gezien. Beloningen zijn ontzettend belangrijk. Een klein gebaar als een bos bloemen, een tegoedbon of een etentje met elkaar doen wonderen. Ze motiveren en dragen opnieuw bij aan het behalen van de doelen van het bedrijf.

Snelle tip: wees je bewust van de kracht van een simpel schouderklopje (ja, letter-lijk) of een weloverwogen persoonlijk

compliment.

Teamspirit

Een goede sfeer binnen je team is essen-tieel. Een positieve en gezellige werksfeer maakt werken leuker en effici?nter. Orga-niseer teambuilding, teamuitjes, verjaar-dagen en jubilea, een paasbrunch, een

Hoe verbeter je de relatie tussen medewerkers en een bedrijf?

Meestal schrijf ik over hoe je de relaties tussen je medewerkers kunt verbeteren (conclusie: teambuildingspellen dragen hier perfect aan bij). In dit artikel neem ik wat meer afstand en onderzoek ik het grotere geheel. Hoe kun je jouw mensen verbinden met 'het bedrijf'.

teambuilding

goochelaar op een donderdagochtend, etentjes, een sportdag, 'neem je familie mee-dag', foute kersttruien-dag en ga zo door. Vorm een groep zakelijke vrienden die samen succes willen behalen. Zo krijg je je mensen fluitend naar het werk ?n blijven ze er graag.

Leiderschap

Het bedrijf moet worden geleid door men-sen die de missie en visie kunnen sturen. Goed leiderschap gaat niet alleen over het geven van instructies en het nemen van beslissingen. Het inspireren en begeleiden van het team op een manier die de doelen en waarden van het bedrijf duidelijk

maken, is ook ontzettend belangrijk.

Wanneer werknemers een leider hebben die hen inspireert en ondersteunt, voelen zij zich meer gewaardeerd en betrokken bij het bedrijf. Leiders die open communi-ceren, een veilige werkomgeving cre?ren en het belang van elke werknemer erken-nen, zorgen ervoor dat werknemers zich meer betrokken voelen. Dit leidt tot meer motivatie, meer inzet en betere prestaties. De leider van het bedrijf bepaalt ook voor een groot gedeelte de bedrijfscultuur. Als iedereen de ruimte krijgt in een vergade-ring, als er respect is voor alle medewer-kers, als ontstaat er respect vertrouwen en veiligheid. Deze pilaren cre?ren de basis voor een optimale samenwerking waardoor juist, de doelen beter behaald worden. Ook zullen medewerkers langer blijven en verbetert de reputatie van het bedrijf.

Daarnaast ondersteunt goed leiderschap de richting en focus voor het bedrijf te be-palen. Het helpt als de strategische plan-nen en doelen duidelijk (lees: begrijpelijk voor iedereen) worden gecommuniceerd. Natuurlijk kan je ook hier een evenement hier perfect voor inzetten. Uiteraard doe je daar een leuk teambuildingspel bij!

Foto: Alexandra Ooms Photography

Wil je eens sparren over hoe jij de verbinding tussen je mensen en je bedrijf kunt verbeteren en hoe evenementen en activiteiten daaraan kunnen bijdragen? Check www.todayisamazing.com of zoek mij (Sebastiaan Wubben) op LinkedIn. Ik beantwoord graag je vragen.

delen:
Algemene voorwaarden Hosted by