Minder vacatures in Gelderland, maar blijvend tekort aan personeel

Magazines | Driesteden Business nr1 2023

Na twee maanden van lichte stijging is het aantal WW-uitkeringen in Gelderland in februari weer zeer licht gedaald. Daarmee lijkt de gestage daling van de WW zich na een 'winterstop' van twee maanden weer voort te zetten. Een lichte stijging van de WW is gebruikelijk in de wintermaanden waarin veel tijdelijk werk afloopt. Die periode lijkt nu achter de rug.

Uit nieuwe cijfers van het laatste kwartaal van 2022 blijkt dat ook het aantal vacatures licht is gedaald. Toch blijven de personeelstekorten groot. Om personeel op de huidige zeer krappe arbeidsmarkt te vinden, gaan werkgevers meestal actiever werven. Andere oplossingen kunnen echter effectiever zijn. UWV en partners helpen werkgevers bij de werving en selectie van personeel vanuit regionale WerkgeversServicepunten.

Daling WW-uitkeringen in de Achterhoek in februari weer ingezet
In de Achterhoek verstrekte UWV eind februari 2023 nog 2.033 WW-uitkeringen. Dat zijn 17 WW-uitkeringen minder dan een maand eerder en 335 minder dan een jaar eerder. Daarmee is het aantal WW-uit-keringen in de Achterhoek 0,8% lager dan een maand geleden en 14,1% lager dan een jaar geleden. Landelijk is het aantal WW-uitkeringen eind februari 0,3% lager dan de maand daarvoor en 18,0% lager dan een jaar geleden.

Recessie in 2022 afgewend, personeelstekorten houden aan
Door alle onzekerheden, zoals de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de verdere ontwikkelingen van de inflatie, verwachtten verschillende economen een recessie. Die recessie is er in 2022 niet gekomen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat komt doordat de economie in het vierde kwartaal niet kromp, maar onverwachts juist groeide. Zowel landelijk als in de Gelderse regio's nam het aantal openstaande vacatures in het vierde kwartaal van 2022 iets af. Eind 2022 waren er echter nog wel veel meer vacatures dan eind 2019, vlak voor de coronacrisis. Die daling van het aantal vacatures zorgde ervoor dat ook de spanning op de arbeidsmarkt in het vierde kwartaal van 2022 iets afnam.

Die iets lagere spanning op de arbeidsmarkt betekent nog niet dat de personeelstekorten ineens voorbij zijn. De arbeidsmarkt in de Gelderse regio's is namelijk nog steeds zeer krap. Bovendien zijn veel beroepen structu-reel kansrijk in de regio. Dat komt ook over-een met de verwachtingen van werkgevers. Uit onderzoek van UWV blijkt dat 40% van de werkgevers denkt dat het in 2023 (nog) moeilijker wordt om vacatures te vervullen. In een ander onderzoek van UWV naar werving en behoud van personeel geven werkgevers aan dat ze bij moeilijk vervulbare vacatures vooral actiever gaan werven. Bijvoorbeeld door vacatures langer open te stellen, of andere wervingskanalen in te zetten.

Spanningsindicator 4e kwartaal 2022

Jürgen Zegel, arbeidsmarktadviseur bij UWV: "De spanning op de arbeidsmarkt en het aantal openstaande vacatures in de Gelderse regio's nemen weliswaar af, maar het aantal vacatures is nog steeds historisch hoog. De aanhoudende tekorten aan personeel vragen om andere aanpakken. Daarbij kunnen werkgevers ook onderzoeken aan welke eisen iemand echt moet voldoen, en welke kennis en vaardigheden iemand kan aanleren. Op die manier kunnen zij de kans dat een vacature wordt ingevuld vergroten. Tegelijkertijd biedt een dergelijke aanpak kansen voor werkzoekenden die nu nog door hun ervaring of diploma over het hoofd gezien worden."

De regionale WerkgeversServicepunten geven werkgevers informatie en advies, en ondersteunen bij de werving en selectie van personeel. Hiermee helpen zij werkgevers om personeel te vinden.

delen:
Algemene voorwaarden Hosted by