SOMT University of Physiotherapy intensiveert samenwerking met bedrijfsleven

Magazines | Driesteden Business nr4 2022

SOMT (Stichting Opleiding Musculoskeletale Therapie) leidt niet alleen studenten op HBO- en WO-niveau op tot specialisten van het menselijke bewegingsapparaat, het Amersfoortse kennisinstituut heeft zich inmiddels ook ontwikkeld tot een gerenommeerd expertisecentrum en die ontwikkeling zet door. Zo werd onlangs een grootschalig onderzoek gestart naar de functionele gezondheid van 2.500 55-plussers in Amersfoort. Bovendien wordt op de Health & Vitality Campus gewerkt aan een meetstraat die straks bij werknemers van bedrijven een snelle en grondige vitaliteitscheck kan uitvoeren. Algemeen directeur, founder en initiatiefnemer van de Amersfoortse cohortstudie Willy Smeets en adviserend directielid, Hoofd Onderwijs & Onderzoek en projectleider van de Amersfoortse cohortstudie Annelies Pool vertellen er meer over. 

Tekst: Hans Eberson Fotografie: Menno Ringnalda
 
Het begon allemaal ruim dertig jaar geleden toen SOMT werd opgericht om de eerste opleiding tot manueel therapeut in Nederland te verzorgen. Founder Willy Smeets: “Frits Philips was de initiator van een opleiding Manuele Therapie en Manuele Geneeskunde in Nederland. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij het eerste gebouw op onze campus opende. In 2004 is de eerste Master in de Manuele Therapie geaccrediteerd en daarna volgden er nog zes. Je kunt bij ons je Master halen in Manuele Therapie, Sportfysiotherapie, Bekkenfysiotherapie, Fysiotherapie in de Geriatrie, Musculoskeletale Echografie voor Fysiotherapeuten en Orofaciale Therapie. In samenwerking met de Universiteit Maastricht is in 2016 de eerste universitaire  basisopleiding gestart. Naast de Bachelor Fysiotherapie & Revalidatiewetenschappen is er nu een Bachelor in Health Technoly. Daarnaast verzorgen wij nascholingen, individueel versnelde mastertrajecten en expert topics. SOMT biedt een uitdagend opleidingsprogramma door topdocenten met veel persoonlijke aandacht in een unieke mix tussen wetenschappelijk en praktijkonderwijs. De opleidingen vinden plaats in een academische setting, met veel aandacht voor onderzoek. Mede daarom mogen wij ons University of Physiotherapy noemen.”
 
Samenwerking

SOMT is een private opleiding. “Daarom leggen wij voor onszelf de lat hoog, we willen onderscheidend zijn. Alles draait om patiënten de beste zorg te bieden én we steunen studenten om het beste uit zichzelf te halen. In een academische omgeving, waarin naast aandacht voor breed en diep onderwijs in alle facetten van het musculoskeletale systeem vooral ook wordt ingezet op academisch klinisch georiënteerd onderzoek. Om de valorisatie van wetenschappelijk onderzoek te waarborgen – we voegen door ons onderzoek daadwerkelijke waarde toe aan de gezondheidszorgketen - werken we intensief samen met nationale en internationale universiteiten, medische centra, overheidsinstellingen en met het bedrijfsleven. Die banden worden steeds hechter.” Jaarlijks heeft SOMT zo’n 600 tot 800 studenten binnen de poorten. Die komen uit heel Nederland, maar sinds de toekenning van een EU-subsidie voor de opleiding Fysio Engineering komen ze ook steeds vaker uit het buitenland. Willy Smeets: “Op dit studieterrein leiden we onze studenten niet op tot engineers, maar maken we ze bijvoorbeeld vertrouwd met big data, AI en de verwerking van meetgegevens, zodat ze op niveau kunnen meepraten met technici. Uit die kruisbestuiving ontstaan dan nieuwe technologische oplossingen. Dat zijn echte ontwikkeltrajecten. Zelfs Marketing & Strategie maakt onderdeel uit van ons curriculum, allemaal om onze toekomstige fysiotherapeuten voor te bereiden op hun rol in het werkveld waarin ze zullen opereren. Ondernemerschap maakt daar ook onderdeel van uit en we zien dat onze alumni zich daardoor in een breed werkveld ontwikkelen.”
 
Cohortstudie Amersfoort

Hoe ziet die samenwerking met bedrijfsleven er dan uit? “Samen met de gemeente Amersfoort en het bedrijfsleven zijn we een zogeheten cohortstudie gestart naar indicatoren die wijzen op een vervroegde uitval van mensen”, vertelt Annelies Pool. “In een cohortstudie worden mensen herhaaldelijk gemeten, zodat zich langzaam ontwikkelende gezondheidsproblemen en ziekten kunnen worden opgespoord. Daarvoor is een willekeurige groep van 2.500 55-plussers geselecteerd, die in een periode van tien jaar zorgvuldig zullen worden gevolgd. Elke 2,5 jaar worden ze onderzocht op gezondheidskenmerken, zoals hart/longvolume, kracht en behendigheid, maar ook op hun cognitief vermogen, hun persoonlijkheid of hun voedingspatroon. Dat onderzoek is grondig en we gaan niet alleen af op antwoorden op vragenlijsten. Uit een onderzoek van afgeknipte teennagels kunnen we bijvoorbeeld bepalen of hun antwoorden op hun voedingspatroon kloppen met de feiten. We screenen, rapporteren en adviseren. Zo ontstaat niet alleen de mogelijkheid om personen te identificeren die op de een of andere manier te maken gaan krijgen met vervroegde uitval, maar vooral om hen aan te moedigen hun gedrag aan te passen. Gedragsmatige interventie is moeilijk en het moet dan ook niet stoppen bij een advies om bijvoorbeeld meer te bewegen of hun voedingspatroon aan te passen. Ze moeten de middelen krijgen (bijvoorbeeld een app), geholpen worden om haalbare doelen te formuleren en worden uitgedaagd om de interventies vol te houden.”
 
Functionele gezondheid
Het onderzoeksterrein naar functionele gezondheid is belangrijk binnen SOMT. “Functionele gezondheid en vitaliteit hangen nauw met elkaar samen. Wie wordt er eerder kwetsbaar, door welke oorzaken en kan de fysiotherapeut een rol spelen in het verkleinen van die kwetsbaarheid. De fysio is namelijk de expert in bewegen en een tekort aan beweging speelt een bewezen rol in veel kwalen. Heb je bijvoorbeeld rug- of nekklachten, diabetes, of lijd je aan bepaalde psychische aandoeningen, dan biedt het lichaam veel mogelijkheden tot natuurlijk herstel. Dan kan de fysiotherapeut een belangrijke spil zijn in goed gedoseerde oplossingen.” Zo’n onderzoek kan ook voor het bedrijfsleven een belangrijke graadmeter zijn voor het bepalen van de gezondheid en de gezondheidsverwachting van hun medewerkers. Niet om individuen te selecteren op basis van een ongezonde levensstijl, maar om ze te helpen die levensstijl te veranderen. “Daarvoor hebben we op onze campus een meetstraat ontwikkeld om mensen snel en grondig te onderzoeken. Dan kun je personen wijzen op hun kwetsbaarheid en samen een traject bedenken om die kwetsbaarheid te verminderen. Voor bedrijven is het een signaal aan hun medewerkers: wij investeren in de vitaliteit van onze mensen, niet om er geld aan te verdienen, maar om te zorgen dat ze langer een gezonder leven kunnen leiden. Daarvoor heb je fysiotherapeuten nodig die breder zijn opgeleid, die verder kunnen kijken dan alleen naar het bewegingsapparaat, die ook kennis hebben over bijvoorbeeld psychische gesteldheid van mensen, farmacologie of voedingsleer. We geven al modules op die gebieden aan fysiotherapeuten met minimaal vijf jaar werkervaring. Zij krijgen les van ervaren artsen.”
 
Anderhalvelijnszorg
Dat brengt het gesprek op het Nederlandse zorgsysteem. Willy Smeets legt het uit: “Wij kennen eerste- en tweedelijnszorg. De eerste lijn is de huisarts, de tweede lijn wordt gevormd door de specialisten in het ziekenhuis. In bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk kennen ze een tussenvorm, de anderhalflijnszorg, waarbij huisartsen worden geassisteerd door bijvoorbeeld fysiotherapeuten, die ervoor zorgen dat patiënten niet in de tweede lijn terecht hoeven te komen, omdat ze beginnende kwalen aan het bewegingsapparaat adequaat kunnen verhelpen. Zij vormen onderdeel van een team dat door dwarsverbanden te leggen kan voorkomen dat patiënten onterecht verder het medische circuit in rollen. Dat werkt daar uitstekend en het bespaart enorme kosten.” SOMT werkt aan een expertisecentrum anderhalvelijnszorg. “We hebben in het bedrijfsleven investeerders gevonden die ons gaan helpen daarvoor een aparte locatie te openen. Wanneer dat experiment lukt – en dat gaat gebeuren – hebben we meteen een blauwdruk voor de rest van Nederland en voor bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen. We bouwen ook aan een SOMT Home, een gebouw voor huisvesting van studenten en we werken, in navolging op ons Amersfoortse experiment, aan een gezondheidscampus voor bedrijven. Een plek waar bedrijven hun werknemers regelmatig kunnen laten screenen en waar gepersonaliseerde maatoplossingen voor verbetering van hun gezondheid worden verstrekt. Dat doen wij vanuit de aandacht voor het bewegingsapparaat, maar we zullen daarbij ook samenwerking zoeken met alle partijen die daar een rol in kunnen spelen. Die ontwikkelingen passen in de waardetoevoeging van onze onderzoeksprojecten. SOMT is natuurlijk een private onderwijsinstelling voor fysiotherapie op HBO- en WO-niveau, maar het is veel meer dan dat, wij willen door praktisch onderzoek onze bijdrage leveren aan een gezondere maatschappij. En dat gaat ons lukken.”
delen:
Algemene voorwaarden Hosted by