‘Groeiparels van de toekomst wil je helpen’

Magazines | Driesteden Business nr4 2022

Deze maand wordt de subsidieregeling ‘Programma EFRO 2021-2027 Oost-Nederland’ opengesteld. Ondernemers kunnen van deze regeling gebruik maken om hun innovatieplannen ten uitvoer te brengen. Omdat subsidieaanvragen administratief de nodige voeten in de aarde hebben, hebben de afdelingen Gelderland en Overijssel van VNO-NCW binnen het EFRO-comité zich met succes sterk gemaakt voor vereenvoudiging. “Subsidie is enorm belangrijk om internationaal het concurrentieniveau op peil te houden.”

Eerder dit jaar dienden de provinciebesturen van Gelderland en Overijssel samen met het Rijk bij de Europese Commissie een programmavoorstel in voor de subsidieregeling ‘Programma EFRO 2021-2027 Oost-Nederland’, kortweg EFRO Oost. Half juli werd dit voorstel voor de besteding van ruim € 82 miljoen aan EFRO-subsidies goedgekeurd door de EU. De eerste openstelling, die start op 15 september 2022, is bedoeld voor marktgerichte innovaties (van een zogeheten lager ‘technology readiness level’ (TRL)) voor prioriteit 1 (‘een slimmer Europa’) en prioriteit 2 (‘een groener Europa’). Naar verwachting volgt eind 2022/ begin 2023 de eerste openstelling voor demonstratieprojecten (hoger TRL). In de jaren daarna zullen nog regelmatig nieuwe openstellingen plaatsvinden. Doel van EFRO Oost is innovatie te stimuleren. Dit door samenwerking tussen mkb’ers onderling, met grote bedrijven en met kennisinstellingen een impuls te geven en op die manier de regionale economie te versterken. Geen overbodige luxe, gezien de grote uitdagingen waar ook Gelderland en Overijssel voor staan. Denk aan de energieën grondstoffentransitie, digitalisering, en de verschuiving van produceren naar het leveren van diensten. Hiervoor wordt door provincies, Rijk en de projecten zelf in de periode 2021-2027 in totaal circa € 217 miljoen euro geïnvesteerd.

COMPLEX EN KOSTBAAR
Punt is dat de EFRO-subsidieregeling voor kleine(re) bedrijven doorgaans te ingewikkeld is. Laurens de Lange, voorzitter VNO-NCW Overijssel, heeft zich daarom samen met Martin Ruiter, voorzitter VNO-NCW Gelderland ingezet voor vereenvoudiging van deze subsidieregeling. Beiden vervullen bij toerbeurt een zetel in het comité van toezicht voor EFRO OostNederland, waarin alle stakeholders zijn vertegenwoordigd, waaronder de beide provincies en ontwikkelingsmaatschappij Oost NL. “Die zware administratielast bleek aanleiding voor mkb’ers om de subsidie dan maar te laten schieten. Niet geheel onbegrijpelijk, want je moet aparte urenstaten bijhouden, die geautoriseerd en gedateerd dienen te zijn. Je bestaande boekhouding mag je hier niet voor inzetten”, verklaart De Lange. “Doelstelling van het comité is meer bedrijven gebruik te laten maken van de subsidie. Want nu bereik je maar een beperkte groep.”

Hoe complex de urentariefberekening voor werken voor EFRO is, blijkt uit alle extra handelingen die nodig zijn. Een ondernemer moet loonstroken toesturen (gevoelig, want daarop staat ook persoonlijke informatie), kosten van derden verantwoorden (door middel van facturen, betaalbewijzen, een prestatieverklaring en een onderbouwing van de marktconformiteit van tarieven aan de hand van meerdere offertes). “EFRO-subsidies gaan soms om bedragen van enkele duizenden euro’s, dan is de administratie bijna nog kostbaarder dan wat je ervoor krijgt. Grote bedrijven hebben mensen in dienst om die administratie op te pakken, kleinere bedrijven doorgaans niet”, stelt De Lange. “Bovendien wordt maar een beperkt deel van de subsidie vooruitbetaald. Bedrijven moeten dus zelf het nodige voorfinancieren, want innoveren kost geld. Niet alle bedrijven hebben de mogelijkheid dergelijke investeringen te doen.”

BETERE ONTSLUITING
VNO-NCW heeft haar bezwaren aangekaart in het EFRO-comité, met als resultaat dat provincies een deel van de administratie voor hun rekening hebben genomen. Daarnaast is het drempelbedrag van de subsidie verlaagd, zodat meer bedrijven ervoor in aanmerking kunnen komen. “Niet elke innovatie vergt miljoenen euro’s. Daarnaast is er een standaard uurtarief ingesteld, zodat verantwoording voor uurtarieven achterwege kan blijven”, zegt De Lange. Hoewel subsidie aanvragen administratief een hele klus blijft, zijn subsidies wel heel interessant voor ondernemers. “De EU stelt grote bedragen beschikbaar voor innovatie en verduurzaming. Activiteiten die nu op heel veel plaatsen gebeuren en ook nodig zijn.” Die activiteiten zijn zeer divers en lopen uiteen van roboticaontwikkeling in de zorg en nieuwe specerijen in de voedingsindustrie tot nieuw materiaal voor wegdek. “We moeten niet vergeten dat de maakindustrie het geld verdient in Nederland met innovatieve producten. Subsidie is dan enorm belangrijk om internationaal het concurrentieniveau op peil te houden, zodat ook de achterliggende keten in Nederland geld kan blijven verdienen.”

Zelf biedt VNO-NCW ondernemers de helpende hand bij het aanvragen van subsidies, onder meer via contacten met subsidiebedrijven. “Ondernemers krijgen per dag diverse mails over subsidieprogramma’s binnen en kijken er uiteindelijk niet meer naar. Samen met de provincies en bedrijvenkringen willen we deze programma’s daarom beter ontsluiten. Het begint allemaal bij de ondernemer die een goed idee heeft. Wij willen hem helpen zijn weg te vinden naar relevante subsidies, en ook dat andere subsidies hem niet meer worden aangereikt. Zo houden we het efficiënt voor ondernemers en helpen we nieuwe innovatieve bedrijven stappen te zetten. Want de groeiparels van de toekomst wil je helpen.”

Een subsidieaanvraag dwingt ondernemers bovendien gestructureerd na te denken of ze op de goede weg zijn, dankzij het vereiste projectplan. “Daarnaast helpt een subsidieaanvraag vrijblijvendheid onder deelnemende partijen te voorkomen. Verder is het contact met andere innovatieve bedrijven en kennisinstellingen een belangrijk voordeel”, stelt De Lange. “Zo krijg je project een mooi podium, met bijbehorende media-aandacht. En een bedrijf dat zich bezighoudt met innovaties en nieuwe technieken, is ook interessanter voor nieuw en zittend personeel.
delen:
Algemene voorwaarden Hosted by