Van Wijnen Deventer: allround, lokaal en betrokken

Magazines | Driesteden Business nr2 2022

Samen bouwen aan ruimte voor een beter leven, dat is de missie van ontwikkelaar en bouwer Van Wijnen Deventer. Dit houdt in dat het bedrijf verder kijkt dan een enkel project en streeft naar langdurige samenwerking of het nu gaat om het ontwikkelen, bouwen, renoveren, transformeren of beheren van vastgoed. En de doelstellingen zijn ambitieus: in 2025 geen afvalstromen meer, maar grondstoffen oogsten en elders inzetten plus als bedrijf CO2-neutraal zijn in 2030.

Tekst: Wilma Schreiber Fotografie: Evert van de Worp

Van Wijnen Deventer is onderdeel van de landelijke Van Wijnen-organisatie, die in totaal 25 vestigingen kent en waarvan het hoofdkantoor zich in Baarn bevindt. Ruim 95 van de in totaal circa 2.000 medewerkers zijn werkzaam in Deventer en Brummen. "Als op zichzelf staande entiteit combineren we zo regionale kennis, ervaring en betrokkenheid met rugdekking van een groot moederbedrijf, waarbij vestigingen kennis delen met elkaar en waar nodig elkaar ondersteunen. Dat biedt comfort, ook voor onze opdrachtgevers", aldus Peter Cents, sinds 1 maart commercieel manager bij Van Wijnen Deventer.

Daarbij voorziet Van Wijnen Deventer in het hele spectrum aan activiteiten. "Opdrachtgevers kunnen bij ons terecht als ze iets willen laten (her)ontwikkelen of bouwen, maar ook voor het transformeren of renoveren van hun pand. Verder helpen we woningcorporaties met het energetisch verbeteren van hun woningvoorraad en kunnen we het vastgoedbeheer verzorgen. Met andere woorden, gedurende de hele levensduur kunnen wij opdrachtgevers van dienst zijn." Een aparte tak onder Van Wijnen Deventer is de recreatiebouw, waarin het bedrijf al sinds 1991 actief is.

Betaalbaar wonen

In projecten houdt Van Wijnen Deventer zich bezig met B2B-werken zoals fabriekshallen, de verbouwing van het Go Ahead Eagles-stadion (tribunes en business lounge) en nieuwbouw van woningen zoals in de Deventer wijk Steenbrugge. "Daar hebben we een paar honderd woningen gerealiseerd en komen er nog de nodige bij. Dit betreft een mix van zelf ontwikkelen en bouwen, waarbij een deel van de woningen afkomstig is uit onze woningfabriek in Heerenveen, waar Fijn Wonen haar woonproduct realiseert. Dankzij het geïndustrialiseerde productieproces in deze fabriek zijn de grondgebonden wonin-

gen en appartementen betaalbaar, klaar voor de toekomst en gewoonweg mooi om te zien. En dat zonder in te leveren op kwaliteit en keuzevrijheid", schetst Cents. "Met dit woonproduct springen we in op de huidige, grote behoefte aan betaalbare en toekomst-bestendige woningen."

Een ander domein waarin Van Wijnen Deventer actief is, betreft de zorg. Zo werd onlangs een uitbreiding van het Deventer Ziekenhuis gerealiseerd, een opdrachtgever waar Van Wijnen Deventer al langer mee samenwerkt. En in verzorgingstehuis Solis werden 93 woningen gang voor gang opgeknapt. Cents: "In beide gevallen is veel afstemming met de opdrachtgever en alle betrokkenen noodzakelijk. In het ziekenhuis is de uitdaging dat de zorg altijd moet doorgaan en dat alle bestaande installaties doordraaien terwijl je daar iets bouwt. En in het verzorgingstehuis heb je continu contact met alle bewoners. Het is dankbaar werk en dat menselijke aspect past goed bij ons." Dat hangt samen met een ander sterk punt van Van Wijnen Deventer. "Goed luisteren naar de klant. Durven doorvragen, meedenken en eerlijk zijn over wat in onze ogen de beste oplossing is."

Comfortabele plek

In alle gevallen ligt de lat hoog als het gaat om klimaatadaptief bouwen, duurzaamheid en circulariteit. "In 2025 willen we geen afvalstromen meer hebben, maar grondstoffen oogsten om in andere projecten weer in te zetten. Ja, dat is een uitdaging. Maar ambitieuze doelstellingen zorgen ervoor dat je erover na gaat denken en op die manier probeert projecten aan te vliegen", stelt Cents, die in dit kader verwijst naar de woningfabriek. De woningen die daar gemaakt worden, zijn remontabel en worden voorzien van een materialenpaspoort. Daarmee kunnen ze op een nieuwe locatie een tweede leven krijgen en is bij eventuele sloop van deze woningen

van tevoren helder welke materialen er vrijkomen. Een andere stevige doelstelling: in 2030 CO2-neutraal zijn als bedrijf. "Ook hier geldt: als je geen doelen stelt, gebeurt er niets." In het algemeen kijkt Van Wijnen Deventer bij grootschalige ontwikkeling niet alleen naar de woningen, maar ook naar de omgeving. "Het streven is steeds: een comfortabele plek waar iedereen zich prettig voelt."

Hoewel Cents pas zes weken actief is als commercieel manager bij Van Wijnen Deventer, is de werkgever hem niet onbekend: eerder werkte hij al bij Van Wijnen Projectontwikkeling en na een uitstap naar Woonbedrijf ieder1 is hij terug. "Het is een prettig bedrijf, met mooie projecten en lokaal geves-tigd in de stad waar ik woon", verklaart hij. "Daarnaast zie je dat medewerkers hier langere tijd werken, dat is goed voor de continuÏteit en zegt ook iets over de werkgever." De benoeming van Van Wijnen Deventer tot Top Em-ployer 2022 en World-class Workplace onderschrijven dit. "Het bedrijf is oprecht goed voor werknemers, heeft oog voor de werk-privébalans en biedt talloze online scholingsmogelijk-heden." Net als andere bouwbedrijven is ook Van Wijnen Deventer naarstig op zoek naar nieuwe medewerkers, onder meer via matching events zoals onlangs in het Go Ahead Eagles-stadion, en probeert het via presentaties op mbo-scholen ook de jeugd te enthousiasmeren voor de sector. "We hebben altijd mensen nodig. Plan- en werkvoorbereiders, uitvoerders en bouwpersoneel kunnen hier zo aan de slag!"

Van Wijnen Deventer
Visbystraat 5
7418 BE Deventer
0570-633 333

Peter Cents
p.cents@vanwijnen.nl
06-51559186

www.vanwijnen.nl/locaties/deventer

delen:
Algemene voorwaarden Hosted by