Ondernemende binnenstad Zutphen ziet toekomst rooskleurig in

Magazines | Driesteden Business nr1 2022

Binnenstadondernemers zijn de afgelopen jaren hard geraakt door de coronapandemie en de lockdowns die daarmee gepaard gingen. Hanzestad Zutphen vormt zeker geen uitzondering, maar Binnenstadsplatform, Binnenstadsmanagement en Zutphen Promotie slaan samen met ondernemers de handen ineen en zetten de stad met vereende krachten stevig op de kaart. "Dat moet uiteindelijk leiden tot meer bezoekers, die langer blijven en er zo voor zorgen dat de bestedingen omhooggaan. De focus ligt daarbij op bezoekers, bewoners en bedrijven enthousiasmeren voor recreëren, wonen en ondernemen."

Tekst: Wilma Schreiber. Fotografie: Stichting Zutphen Promotie / Evert van de Worp

Martijn Droog, eigenaar van een noten- en delicatessenzaak in de Zutphense binnenstad en sinds februari 2019 voorzitter van het Binnenstadsplatform Zutphen, heeft zelf zijn deuren niet hoeven sluiten. De coronapandemie laat volgens hem dan ook een tweeledig beeld zien. "Sommige ondernemers hebben geprofiteerd van de crisis voor anderen was het een drama, dat is schrijnend om te zien. In de binnenstad was die grote onzekerheid goed voelbaar", vertelt hij. "Tegelijkertijd zijn er ook onderne-mers die kansen zien, de ellende op de koop toenemen en bijvoorbeeld hun winkel op orde brengen of verhuizen naar een groter pand. En zelfs ondernemers die zich nu nieuw in de binnenstad vestigen, daar spreekt toch lef uit. Dat geeft aan dat mensen zien welke kansen Zutphen biedt. Dus ondanks corona is de binnenstad van Zutphen heel actief."

Heldere strategie

Corona heeft ervoor gezorgd dat de stad nog meer met elkaar is gaan samenwerken om de ellende het hoofd te bieden, beaamt Remco Feith, als binnenstadsmanager werkzaam voor de Stichting Binnenstadsmanagement die uitvoering geeft aan wat ondernemers en pandeigenaren aangepakt zouden willen hebben. "Te denken valt aan het bestrijden van leegstand, het verbeteren van gebieden en het optimaliseren van loop- en koopstromen optimaliseren, zodat de stad aantrekkelijk blijft." Feith vervult daarin een onafhankelijke en verbindende rol tussen gemeente, ondernemers en andere organisaties in de stad. In zo'n pandemie doen ondernemers er goed aan hun strategie helder te hebben. "Kies je voor bijvoorbeeld een winkel in de historische setting van Zutphen, voor online of een combinatie van beide? Belangrijk is dat zo'n crisis je niet overkomt, maar dat je je organisatie daarop inricht."

De samenwerking leidt volgens Feith bij bewoners en in de regio tot een positief sentiment ten aanzien van de binnenstad. "Dat heeft te maken met de gezelligheid in combinatie met horeca, maar ook met een kwalitatief goed advies dat je online niet krijgt. Die meerwaarde heeft bezoekers, pandeigenaren en investeerders de ogen geopend", zegt hij. "Die positieve sfeer blijft de komende tijd bestaan en zien we ook terug in wonen, zeker in vergelijking met de Randstad en mede vanwege het prijskaartje. Die kwalitei-ten van Zutphen blijven we voor het voetlicht brengen."

Positieve bijdrage

Dat is precies de taak van Mark Schuitema-ker, sinds 1 februari 2015 directeur Stichting Zutphen Promotie en verantwoordelijk voor het verkopen en vermarkten van Zutphen. "Ons doel is een positieve bijdrage te leveren aan het economisch profiel van de stad en zo ondernemers ertoe aan te zetten zich hier te vestigen. In opdracht van gemeente en samen met ondernemers zetten we daarvoor de binnenstad Zutphen en Zutphen als woonstad goed in de picture zetten", meldt hij. "Dat moet uiteindelijk leiden tot meer bezoekers, die langer blijven en er zo voor zorgen dat de bestedingen omhooggaan. De focus ligt dan ook steeds op bezoekers, bewoners en bedrijven enthousiasmeren voor recreëren, wonen en ondernemen."

Schuitemaker onderschrijft dat corona ook een aantal positieve zaken gebracht. "De lockdown en de algehele sluiting was natuurlijk een schok voor iedereen en leidde ook tot veel vragen over de steunmaatregelen. Maar binnen een week hadden we een corona-taskforce in het leven geroepen, samen met gemeente, bedrijven, horeca en andere organisaties in de binnen-stad. Zo zaten we heel dicht op de materie en konden we snel schakelen", vertelt hij. Daarnaast werd ook meteen een plan uit de mouw geschud voor het moment dat alles weer open zou gaan. "Daarin hebben we de kwaliteit van de stad naar voren gebracht. En bijvoorbeeld wandel- en fietsroutes uitgezet in samenwerking met steden uit de regio, zoals Vorden en Gorssel. Uiteindelijk is de zomer van 2020 best goed geweest."

Goed gemanaged

Het verschil met de tweede lockdown in 2021 zat 'm in het gemak, betoogt Schuitemaker. "In 2020 overviel corona ons. In 2021 hadden we al met het bijltje gehakt en konden we sneller en beter schakelen. We weten waar we in zo'n geval voor aan de lat staan." Een ander positief punt dat de directeur van Zutphen Promotie signaleert: de Nederlander is de vakantie in eigen land weer gaan waarderen. "Doordat we onze stad de afgelopen jaren goed geprofileerd hebben, plukken we daar nu de vruchten van. En die promotie maken we ook waar dankzij alle ondernemers en organisaties zoals Binnenstadmanagement en Binnenstadplatform die zorgen dat alles goed gemanaged is", zegt hij. In kader verdient de gemeente ook een pluim. Die heeft erin geïnvesteerd dat de stad schoon, heel en veilig is. Dat in combinatie met het voor Nederland unieke winkelaanbod en goed geconserveerde panden, trekt enorm veel gasten, ook vanuit Duitsland. De historische binnenstad is een van onze USP's, waar we zuinig op zijn. De gemeente stelt die monumenten ook open, zodat toeristen ze niet alleen van afstand zien, maar ook echt kunnen beleven."

Droog geeft aan dat het Binnenstadsplatform in coronatijd als spreekbuis heeft geacteerd. "Via onze straatvertegenwoordigers hebben we het geluid en de wensen ondernemers opgehaald en dat doorgespeeld aan Binnenstadmanagement en Zutphen Promotie, zodat zij daar hun strategie op kunnen bepalen. En ook met de gemeente hebben we veel overleg", zegt hij. "Het belangrijk om alle ondernemers een luisterend oor te bieden en vervolgens waar nodig actie te ondernemen. Onze straatvertegenwoordigers voeren gesprekken op de stoep, dan worden ook de echte behoeften uitgesproken. Dat kan nuttig zijn, voor het geval de drempel naar Binnenstadmanagement wellicht net te hoog is."

Warm welkom

Ook de Stichting Binnenstadsmanagement acteerde in coronatijd extra kort op de onderne-mer. "Zo wilden we onnodige schade voorkomen, voor ondernemer én de stad. Hiervoor hebben we snel geschakeld met elkaar, bijvoorbeeld over de steunmaatregelen en hoe ondernemers hier goed gebruik van konden maken. Daar hebben we onder meer een accountant en advocaat voor ingezet", aldus Feith, die zich ten doel stelt ondernemers daarbij professioneel en serieus te ondersteunen. "Denk aan het opfrissen van de onderneming of door ondernemers een spiegel voor te houden: is het wellicht goed een andere strategie te kiezen? Bijvoorbeeld naar een ander pand verhuizen nu de huurprijzen onder druk staan." Richting de gemeente werd verder bepleit (en gerealiseerd) dat de horeca de terrassen kon uitbreiden. "Toen ze weer open mochten, kon er zo een serieuze omzet gehaald worden in de zomer." En nieuwkomers kunnen rekenen op een warm welkom. "Elke ondernemer die het product Zutphen verrijkt, moet je pamperen en onder-steunen. In het gesprek met de gemeente, bij procedures en vergunningen."

Al met al constateren Schuitemaker, Droog en Feith dat ondanks alle ellende onder-nemers de coronatijd relatief goed doorgekomen zijn. Nieuwe kansen zijn gepakt en velen hebben het moment aangegre-pen om te bekijken of ze het goede doen en waar ze kun-nen verbeteren. "Corona heeft een flink verbouwing op gang gebracht in Zutphen, de stad ligt er nu supernetjes bij. Schitterend om te zien hoe ondernemers oog houden voor de toekomst en toch investeringen doen", zegt Schuitemaker. Feith ziet ook het publiek terugkomen naar de binnenstad. "Online inkopen doen is natuurlijk toch beperkt qua beleving. In de stad koop je niet alleen heel functioneel een spijkerbroek, je kunt het ook nog eens combineren met een gezellig terras. Dat is de les die we geleerd hebben: onderne-mers hebben elkaar nodig. Die wisselwerking verbroedert en geeft een enorme impuls. Daar gaan we de komende jaren van profiteren."

Nieuw plaatje

Zutphen heeft volgens Schuitemaker dan ook een rooskleurige toekomst in zicht. "De assets hebben we. En door corona hebben we een enorme kwaliteitsslag weten te maken. Misschien staan we er nog wel beter voor dan in februari 2020", zegt hij. Plannen zijn er genoeg. "Meer werken met lokale ambassadeurs, die het verhaal van Zutphen als mooie en leefbare stad verstellen. Verder start in maart de campagne 'Slapen in Zutphen' om hotels, campings en B&B's aan te prijzen en mensen uit te nodigen in deze mooi stad te overnachten. En tot slot staan er veel evenementen op stapel, daar moet ook nog het nodige voor voorbereid worden."

Dat optimisme betreft ook de aantrekkingskracht op de zake-lijke markt. "Regelmatig krijgen we potentiële bedrijven op bezoek die hier een vestiging willen openen. Eerder dachten we dat we te kleine waren voor de grote ketens, maar nu komen we nadrukkelijk in beeld. Dat is mede te danken aan het feit dat het bestedingsniveau omhoog gaat en aan de hogere bezoekersaantallen. En een diverser winkelaanbod trekt natuurlijk ook weer meer", stelt Schuitemaker. "En bij alles winkels, cultuur, horeca staat de kwaliteit van ons aanbod bovenaan, die kwaliteit zoekt de bezoeker van Zutphen."

Feith kijkt alweer iets verder vooruit en is bezig met de afronding van de nieuwe binnenstadsvisie. "We hebben het nieuwe plaatje van Zutphen scherp: waar staan we op dit moment en waar kunnen pandeigenaren en ondernemers in dat licht het beste gaan doen. Met zo'n heldere visie willen we continu investeringen uitlokken", schetst hij. Als het Zutphen straks voor de wind gaat en de markt sterk aantrekt, wordt het personeelstekort in zijn ogen het grootste probleem. "Dat is nu al zichtbaar in de horeca en de retail. Als met kwaliteit hoog in het vaandel gelden ook hogere eisen aan het personeel. Dat gaan we de komende tijd oppakken. Je profileren als aantrekkelijke werkgever, met de binnenstad als mooie plek om te werken", zegt hij. "We staan klaar om de corona-ellende achter ons laten en het volgende probleem op zijn Zutphens te tackelen."

delen:
Algemene voorwaarden Hosted by