Ondernemers in coronatijd: winnaars en verliezers

Magazines | Driesteden Business nr1 2022

Hoe staan ondernemers ervoor na twee jaar coronaperikelen? Wat zijn de grootste bedreigingen, waar liggen kansen? En hoe zien de plannen voor de komende tijd eruit? Driesteden Business legde deze vragen voor aan de voorzitters van de bedrijvenkringen in Zutphen, Deventer en Apeldoorn. "In alle ellende hebben we het belang van samenwerking herontdekt."

Tekst: Wilma Schreiber. Fotografie: Evert van de Worp

Priscilla Trip van de Bedrijvenkring Apeldoorn (BKA) kan er kort over zijn: het mkb staat het water aan de lippen, met name in sectoren die nog niet (geheel) open mogen, zoals de horeca en de evenementenbranche. Desondanks is het aantal faillissementen nog steeds historisch laag. "Andere bedrijven floreren juist, denk aan makelaars, bedrijven die online producten verkopen, adviesbureaus en de bouw." Voor de voorzitter van Bedrijvenkring Zutphen, Robbert Veenendaal, een herkenbaar beeld. "Daarnaast kampen bedrijven met uitval, als personeel in quarantaine moet. En ook de reisbeperkingen voor bedrijven die in het buitenland actief zijn, zorgen voor extra kosten en gedoe."

Grote veerkracht

In Deventer hangt de vlag er niet veel anders bij, schetst Marco Dirksen, sinds 1 januari 2022 voorzitter van de Deventer Kring van Werkgevers (DKW). "Horeca, detailhandel en eve-nementenbranche hebben te maken met hele grote omzetdalingen. De DKW is aangesloten bij het corona-crisisteam, een initiatief van Deventer Economisch Perspectief, om ondernemers door de crisis heen te loodsen.

Actieplan schrijven, helpen bij de coronaregelingen of een businessplan. Bedrijven blijken heel veerkrachtig en blijven dankzij hun buffers en de overheidssteun overeind", zegt hij. "Anderzijds maakt een heel aantal sectoren, waaronder de ICT, een ongekende groei door. Deze crisis kent winnaars en verliezers."

Ook in Apeldoorn bundelen onder-nemers, overheid en onderwijs hun krachten in de Economische Alliantie Apeldoorn. "Boven op de landelijke coronaregelingen heeft de gemeente Apeldoorn een eigen steunpakket ontwikkeld, met onder meer een adviesvoucher", vertelt Trip. Qua kansen en bedreigingen geldt wat haar betreft: "Meer samenwerken en van en met elkaar leren, ook binnen de Cleantechregio. Weer lokaal producten betrekken in plaats vanuit China, alleen al vanwege die dure containers. Ook in de vraag naar gekwalificeerde krachten biedt samenwerking wellicht uitkomst, door het tekort bij de één (tijdelijk) aan te vullen met het overschot bij de ander."

Personeelsprobleem

Een van de belangrijkste lessen volgens Dirksen is dat de coronapandemie zich lastig laat voorspellen. "Bepaald gedrag, zoals thuiswerken, online winkelen, zal blijvend zijn. Heel veel ondernemers hebben dan ook de crisis aangegrepen om hun businessmodel tegen het licht te houden", zegt hij. "Goed personeel krijgen en houden is en blijft een groot probleem. De jonge generatie baart mij zorgen, kunnen zij straks een goede start maken op de arbeidsmarkt, nu ze nauwelijks stage hebben kunnen lopen en onderwijs zo lang online heeft plaatsgevonden? Er is extra aandacht nodig voor die groep."

Veenendaal beaamt het personeelsprobleem. "Veel mensen zijn elders gaan werken en keren niet meer terug naar hun oude sector. Werken bij de GGD verdiende fors meer dan in de horeca. En recente nieuwe bedreigingen zijn de extreem stijgende energiekosten, lastendruk vanuit de (lokale) overheid en de inflatie die de koopkracht aantast."

Kansen ziet hij in uitbreiding van het parkmanagement om de samenwer-king met de gemeente en specifiek de provincie Gelderland te bevorderen. "Het Zutphens bedrijfsleven haalt ook nog te weinig uit de Cleantechregio en verder is het zaak de uitvoering van het eerder vastgestelde businessplan De Mars vlot te trekken. Ook zou het zeer wenselijk zijn dat ambtenaren en interim-managers volledig eigenaarschap krijgen van pro-blemen inclusief duidelijke taakstelling en harde deadlines. Ik mis het daadwer-kelijk actief aanpakken van soms simpele problemen."

Betere toekomst

Om richting de gemeente met één stem te kunnen spreken, zet de BKA komend jaar in op het regelmatiger samenbrengen van alle belangenbehartigers in Apeldoorn. "Uiteraard heeft ieder deelgebied zo zijn eigen problematiek, maar deels overlappen de problemen elkaar ook en dan is het goed daarin samen op te trekken", zegt Trip. "Dat gaan we zo veel mogelijk weer live doen, zodra de coronamaatregelen het toestaan." Daarnaast blijft de BKA in nauw contact staan met met de gemeente. "Zodat we het geluid van onze achterban goed kunnen overbrengen en de gemeente oog houdt voor wat er bij ondernemers speelt."

Deventer ziet ook uit naar fysieke ontmoetingen. "Zo'n netwerkevent geeft toch meer energie dan online meetings. Dat soort bijeenkomsten mis je pas als ze wegvallen", zegt Dirksen, die met DKW-leden komend jaar een impuls wil geven aan sociaal ondernemerschap. "Dat is iets wat iedereen bezighoudt. We willen elkaar daarin inspireren en faciliteren, en zo maatschappelijke impact creëren." Kijkend naar de toekomst, is de DKW-voorzitter optimistisch. "In alle ellende hebben we het belang van samenwerking herontdekt. Als ondernemend volk kijken we naar voren, naar de mogelijkheden."

Trip is niet minder positief. "Bij mij is het glas altijd halfvol en ik heb vertrouwen in de toekomst. Corona heeft bepaalde ontwikkelingen versneld, zoals digitaal vergaderen. En wellicht biedt de leegstand in de kantorenmarkt juist weer kansen voor ontwikkelingen op de woningmarkt." Veenendaal is optimist, maar ziet toch een donkere wolk aan de horizon: "We gaan echt last krijgen van het grote tekort aan goed opgeleide medewerkers, dat zich van de techniek uitbreidt naar andere sectoren."

delen:
Algemene voorwaarden Hosted by