iSee iKnow: Hoe borgt u de kennis binnen uw organisatie?

Magazines | Driesteden Business nr6 2021

Volgend jaar is iSee iKnow twintig jaar op de markt met een case-based learning tool die kennis binnen een organisatie borgt en steeds naar een volgend niveau brengt. Het bedrijf heeft haar oorsprong in de industrie, waar ze jarenlange ervaring met kwaliteitsmanagement heeft opgedaan.

Directeur Wouter van der Zee: “Goed functionerende medewerkers zijn goud waard. Maar binnen veel organisaties is daar niet voldoende aandacht voor. Een gemiste kans en zeker niet slim gezien de huidige krappe arbeidsmarkt. Daarnaast kun je door in kennisontwikkeling te investeren de productiviteit verhogen en faalkosten voorkomen. Voor het leren op de werkvloer bestaan er vele wegen die naar Rome leiden: instructies door instructeurs of filmpjes, VR/AR-tools, e-learning, werkoverleggen, meester/gezel constructies, simulatoren, coaching, mentoring etc.. Het zo optimaal mogelijk inzetten van de verschillende systemen is een vak apart en heeft alles te maken met het op elkaar afstemmen van de juiste leermethodes.”

Kennisprobleem herkennen
Wouter: “Problemen die er binnen een bedrijf spelen worden vaak niet als kennisprobleem herkend. Vaak probeert men alles met automatisering op te lossen. Bij een volledig geautomatiseerde fabriek heb je geen personeel, dus zijn er ook geen problemen met het borgen van de kennis. Maar in de praktijk is dat onderdeel vaak extern aan een onderhoudspartij uitbesteed en wordt het in het bijbehorende onderhoudscontract verrekend. Waarmee je de kennis dus volledig buiten het bedrijf hebt ondergebracht. Juist door intern in kennisontwikkeling te investeren zorg je ervoor dat de organisatie minder kwetsbaar wordt doordat de kennis niet alleen van bepaalde medewerkers of systemen afhankelijk is. De kennis vindt een weg binnen de hele organisatie. Het komt bovendien de medewerkerstevredenheid ten goede als medewerkers ervaren dat er aan hun professionalisering wordt gewerkt.”

Leren op de werkvloer
Voor het continu ontwikkelen van de kennis op de werkvloer biedt iSee iKnow case-based learning oplossingen die verschillen van andere traditionele leermethoden, waarbij lesmodules volgens een vaste volgorde moeten worden doorlopen. Wouter: “Case based learning ligt dichter bij de manier waarop werknemers hun kennis op de werkvloer opdoen. De kennis die ervoor nodig is om een probleem op te lossen is rechtstreeks aan een case gekoppeld. De theorie, werkinstructies en procedures worden achteraf aan elkaar gekoppeld. Dat lijkt misschien vreemd, maar is eigenlijk een veel natuurlijker manier van leren. Per slot van rekening maakt een expert ook pas een instructie nadat hij met een of meerdere voorvallen geconfronteerd is, een verband ontdekt heeft en daarvoor een oplossing bedacht heeft. Doordat de kennis in de case-based learning tool wordt gemonitord kun je tegelijkertijd ook werken aan het onderhouden of behalen van behalen van bepaalde vakgerichte certificeringen. Daarmee wordt er dus een link naar het kwaliteitsmanagement van de organisatie gelegd. Het systeem houdt dan bij welke audit-punten al behaald zijn en aan welke nog gewerkt moet worden.”

Kosten en baten
“Bij een traditionele scholing voor medewerkers heb je naast de kosten voor de leermiddelen, de verlofuren van de medewerkers. Het grote voordeel van het case-based leren is dat ze de kennis gewoon tijdens hun werk opdoen en dus niet in hun vrije tijd naar een cursus hoeven. Daarnaast kan er een betere berekening van de baten worden gemaakt. De cases liggen dichter bij de praktijk en kunnen daardoor ook gemakkelijker aan vermijdbare kosten worden gekoppeld. Je traint namelijk alleen de vaardigheden die ook iets opleveren. Bovendien kost het minder tijd. Want het systeem houdt bij wat een werknemer al weet en past daar de leerstof steeds op aan. Kortom, een leermethode die op de praktijk is afgestemd met een persoonlijke leerroute voor iedere werknemer. Op die manier borg je de kennis van je bedrijf voor de toekomst.”

Wilt u de kennis binnen uw bedrijf borgen en naar een hoger niveau brengen? Kijk op de website van iSee iKnow voor meer informatie: www.iseeiknow.com 

delen:
Algemene voorwaarden