Gemeente Apeldoorn pakt actieve rol in impact ondernemen

Magazines | Driesteden Business nr6 2021

Hoe maken we de Nederlandse economie inclusief, circulair én armoedevrij? Die vraag staat centraal bij de City Deal Impact Ondernemen. Inmiddels hebben ruim tachtig partners deze City Deal ondertekend, waaronder de gemeente Apeldoorn. Jeroen Joon, wethouder Economie, is bestuurlijk trekker op dit thema binnen de G40 (veertig grootste gemeenten in ons land), en voorzitter van de stuurgroep City Deal Impact Ondernemen.

Tekst: Wilma Schreiber Fotografie: Evert van de Worp

Het aantal ondernemers dat een bijdrage levert aan het oplossen van maatschappelijke en/of ecologische vraagstukken, groeit met de dag. Daarnaast zijn meer en meer gemeenten actief op dit gebied en is de rijksoverheid bezig hier beleid op te ontwikkelen. “Zo werkt zij aan een nieuwe wet waarmee impact ondernemers een ondernemingsvorm kunnen kiezen die maatschappelijk ondernemen centraal stelt: de maatschappelijke BV, de BVm”, zegt Marc van Zanten, adviseur Social Return en Impact Ondernemen bij de gemeente Apeldoorn.

Brede welvaart
De huidige maatschappelijke opgaven vereisen een versnelling naar een economie gericht op brede welvaart – inclusief zaken als gezondheid, goede huisvesting, kans op werk, veiligheid, sociale cohesie – met een positieve impact op natuur én samenleving. “Dat vraagt een andere manier van denken, met als centrale vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat de hele maatschappij er beter van wordt. Dus dat ondernemers en aandeelhouders profiteren van economische vooruitgang en de kwaliteit van de natuur en onze leefomgeving verbetert”, aldus Van Zanten.

Om het ondernemers makkelijk te maken impact ondernemers te worden, volgt de gemeente Apeldoorn de principes van de City Deal Impact Ondernemen, die zich richt op drie sporen. Allereerst het overheidsspoor, waarbij het doorbreken van het kastje-naar-de-muurgevoel bij ondernemers vooropstaat. Van Zanten: “Hiervoor willen we makelaarsteams met mandaat inrichten. Verder komen ook impactvol inkopen, maatschappelijk verantwoord opdrachtgeverschap én het meten van impact aan de orde.”

Stappen zetten
Ten tweede ligt bij het loket- en netwerkspoor de focus op het vergroten van de kennis van ondernemers van bestaande regelingen en het versterken van het netwerk. “Dit door impact ondernemers te verbinden met andere mkb’ers. De Kamer van Koophandel, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en MKB-Nederland zijn al belangrijke partners, maar ik ben ervan overtuigd dat álle bedrijven stappen kunnen maken in impactvolle zaken”, betoogt Van Zanten. “En wie kunnen hen daar beter bij helpen dan sociaal ondernemers?”
Ten derde is er aandacht voor het financiële spoor, om de toegang tot financieringsstromen vanuit overheidsfondsen te vereenvoudigen. “Maatschappelijke waarde en rendement worden niet altijd meegenomen in de traditionele financieringen, waardoor veel impact ondernemers lastig aan geld kunnen komen. Impactfinanciering is nu voornamelijk een zaak van fondsen en foundations. In dit spoor experimenteren we onder andere met resultaatfinanciering door banken”, verklaart Van Zanten, die aangeeft dat met straks een nieuw kabinet en gemeenteraadsverkiezingen in maart nieuw momentum ontstaat. “Samen bereiken we nog meer. Word daarom ook partner van de City Deal Impact Ondernemen!”

Op 20 januari 2022 is een nieuw tekenmoment waarop partijen zich kunnen aansluiten bij de City Deal Impact Ondernemen.

delen:
Algemene voorwaarden