‘Ondernemers moeten IT goed inbedden in hun organisatie’

Magazines | Driesteden Business nr6 2021

Apeldoorn profileert zich al jaren als IT-stad. En terecht, want met zo’n 7.000 banen in de IT prijkt zij boven aan de lijst in Oost-Nederland. En de gemeente bouwt deze kracht steeds verder uit, zoals onlangs met het aantrekken van het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering. “IT biedt onze stad veel kansen en groeimogelijkheden. Veel innovaties zijn tegenwoordig immers IT-gedreven.”

Tekst: Wilma Schreiber Fotografie: Evert van de Worp

Aan het woord is Suzanne Welbergen, relatiemanager Economische Zaken bij de gemeente Apeldoorn voor de sector IT en Zorg & Welzijn. Vanuit haar rol heeft zij veel contact met IT-bedrijven, grote werkgevers als de Belastingdienst, Achmea en het Kadaster die veel met IT doen, en met onderwijsinstellingen als Saxion. “Daarnaast kent het Netwerk Apeldoorn IT ook veel kleine, innovatieve bedrijven, zzp’ers en mkb’ers. Die mix van bedrijven is heel mooi met het oog op kruisbestuiving. Innovatie is vaak IT-gedreven. Als je als gemeente of provincie vooruitgang wilt ondersteunen, is IT een belangrijke component.”

Het Netwerk Apeldoorn IT bestaat al zo’n twintig jaar en is opgericht door eerdergenoemde grote organisaties en uitgegroeid tot een heel actief netwerk. “Het is dé plek om kennis en ervaring uit te wisselen, elkaar te ontmoeten en samenwerkingen aan te gaan, klein of groot. Het verbinden van organisaties kan zorgen voor een vliegwieleffect rond nieuwe ontwikkelingen en opleidingsvraagstukken. Als je samen kunt lobbyen, sta je sterker”, aldus Welbergen. De gemeente treedt daarbij op als partner. “Ruimte voor innovatie is heel belangrijk voor ons. Dus willen we ervoor zorgen dat bedrijven elkaar weten te vinden, IT toegankelijker en begrijpelijker maken voor inwoners, en natuurlijk proberen vacatures vervuld te krijgen.”

Personeelstekort
Want net als in andere sectoren is personeel schaars in de IT en het aantal vacatures neemt toe. “Je ziet steeds meer IT op plekken waar dit voorheen minder het geval was, zoals in de zorg en in de maakindustrie. Doordat de samenleving steeds verder digitaliseert, hebben we steeds meer mensen nodig”, zegt Welbergen. “Dus inventariseren we de behoefte en onderzoeken we de mogelijkheid om te werken met trainees of nieuwe Nederlanders. Zo proberen we creatief te zijn en het IT-vak voor zo veel mogelijk mensen aantrekkelijk te maken en te houden, onder meer door arbeidsmobiliteit. Want je vist met zijn allen in dezelfde vijver.” Dus wordt mogelijk ook ingezet op bezoek aan scholen om jongeren te laten kennismaken met IT. “Veel van hen zijn gek van gamen of hacken, dus onbewust zijn ze al met IT bezig.”

Een mooie nieuwe aanwinst voor Apeldoorn is het nieuwe Centrum voor Veiligheid en Digitalisering, met Lodewijk Asscher als trekker. In dit landelijk centrum bundelen de Koninklijke Marechaussee, de Politieacademie, hogeschool Saxion, de Universiteit Twente en Aventus samen met de gemeente Apeldoorn en Apeldoornse bedrijven hun kennis en ervaringen op het gebied van veiligheid en digitalisering. “Veiligheid heeft altijd in de genen van onze stad gezeten. En veiligheidspartijen als politie en defensie zullen met hun strategie ook moeten inhaken op nieuwe uitdagingen als ondermijning, cybercriminaliteit en technologische oorlogsvoering. Deze nieuwe kant van veiligheid is zo belangrijk en veelomvattend”, stelt Welbergen. De gemeente zelf denkt mee over de invulling van het Centrum, en faciliteert onder meer huisvesting en de verbinding tussen partijen (onderwijs, onderzoek en bedrijven).

Hybride congres
Een ander initiatief dat niet onvermeld mag blijven, is het tweejaarlijkse Apeldoorn IT Congres, dat in november in hybride vorm plaatsvond met tweehonderd fysiek aanwezigen in Theater Orpheus en tweehonderd online deelnemers. “Het congres, dat voor de achtste keer plaatsvond, is bedoeld voor alle IT’ers die wonen en werken in Apeldoorn, en de onderwerpen lopen uiteen van data delen tot Java-technieken en digitale veiligheid. Een van de hoogtepunten was de presentatie van de Vice President Security Strategy van KPN, over wat er zoal komt kijken bij cybersecurity. Het gaat natuurlijk om gedrag, maar ook om systemen, wat vertel je aan de buitenwereld, etc.”

Hybride was even wennen. “Zo’n congres draait natuurlijk om elkaar leren kennis en netwerken. Dat is virtueel wat ingewikkelder. Je wilt daar toch liefst een drankje bij drinken en elkaar in de ogen kunnen kijken. Dat neemt niet weg dat medewerkers er echt iets gaafs van hebben gemaakt. Wat dat betreft zitten er echt enthousiaste fanatiekelingen bij”, lacht Welbergen. “We willen allemaal Apeldoorn als IT-stad van Nederland op de kaart zetten.”

De Apeldoornse relatiemanager realiseert zich terdege dat digitalisering voor het mkb een lastig vraagstuk is. “Je hebt het megadruk met je bedrijf en hebt eigenlijk geen tijd om je te verdiepen in IT-innovatiekansen of vindt dat te ingewikkeld. Trek gerust bij ons aan de bel als je het niet meer weet. Wij brengen je graag in contact met partijen die je wellicht kunnen helpen”, zegt ze. “Verder ondersteunen we ook collectieve initiatieven zoals dat van de winkeliers in het centrum die de mogelijkheden van digitalisering willen onderzoeken. Het is belangrijk dat ondernemers IT goed inbedden in hun organisatie en de juiste mensen daarvoor aantrekken.”
 

delen:
Algemene voorwaarden