KARREMAN GERECHTSDEURWAARDERS EN JURISTEN: Méér dan incasso

Magazines | Driesteden Business nr2 2020

Als iemand een prestatie levert, moet hij daar iets voor terugkrijgen. Daar is onze rechtszekerheid op gebaseerd. De bakker moet betaald worden voor het brood dat hij bakt. Gebeurt dat niet, dan kan hij het salaris van zijn medewerkers niet betalen en die kunnen dan hun huur niet opbrengen. Dan raakt ons economisch systeem in de war. Gerechtsdeurwaarders zijn de hoeders van het economisch systeem.” Het kantoor voert de slogan: ‘Méér dan incasso’. Waar is die op gebaseerd? “Wij zijn gespecialiseerd in het oplossen van betalingsgeschillen. Wij helpen onze opdrachtgevers bij het betaald krijgen van hun facturen. Dit doen wij niet enkel door het versturen van aanmaningen en het uitvoeren van onze kerntaak, maar tevens door een persoonlijke benadering van de schuldenaar. Zo proberen wij via verschillende kanalen contact te krijgen met de schuldenaar om deze tot betaling te bewegen. Een heel goed middel hiervoor is het afleggen van huisbezoeken. Deze aanpak werkt. Ongeveer 80 procent van de zaken kunnen wij oplossen zonder dat er een rechter ingeschakeld hoeft te worden. Wij staan onze opdrachtgevers ook bij in juridische discussies. Onze opdrachtgevers doen hiervoor een beroep op onze juristen. Het komt namelijk geregeld voor dat een wederpartij het bijvoorbeeld niet eens is met een factuur of bewust dwarsligt om maar niet te hoeven betalen. En dan is het vaak nodig om daarin bijgestaan te worden door een specialist die kan doorpakken en het juridische werk uit handen neemt. Wij vinden dat financiële verplichtingen zoveel mogelijk nagekomen moeten worden. Dat zit ingebakken in ons DNA. Als gerechtsdeurwaarder hebben wij een cruciale rol in het proces van het nakomen van financiële verplichtingen. Waar die verplichtingen niet nagekomen worden, heeft de wetgever aan de gerechtsdeurwaarder bevoegdheden gegeven om nakoming af te dwingen. Denk hierbij aan het leggen van beslag en het ontruimen van woningen. Wij doen dit op basis van een uitspraak van de rechter. Wij zijn als gerechtsdeurwaarders als enige bevoegd om personen op te roepen voor een rechtszaak (dagvaarden). Deze monopoliepositie geldt ook ten opzichte van het uitvoeren van vonnissen. Wij wor- INTERVIEW den daarom ook veel ingeschakeld door de advocatuur en incassobureaus om dit gedeelte van het werk uit te voeren. Onze slogan slaat dus op het gegeven dat onze klanten bij ons terecht kunnen voor incasso, juridische diensten en deurwaardersdiensten. Op deze manier blijft het hele invorderingstraject van A tot Z in één hand. Vanzelfsprekend is dit zeer voordelig en comfortabel voor onze opdrachtgevers.” Is de aard van het vak door de jaren heen veranderd? “De aard van het vak niet veel. Het blijft altijd belangrijk dat onze klanten optimaal geholpen worden. Met deskundigheid kun je het verschil maken en worden onze klanten het beste geholpen. Ook correct handelen blijft belangrijk. Denk daarbij aan snelheid, transparantie, flexibiliteit en toegankelijkheid. En de manier waarop wij omgaan met de tegenpartij: respectvol, maar wel met een duidelijke boodschap. Wij richten ons voornamelijk op het MKB, verhuurders van onroerende zaken en overheidsinstellingen. Wij zijn zelf natuurlijk ook ondernemer en weten wat er bij de ondernemers speelt en hoe belangrijk het is dat verplichtingen worden nagekomen. Wij bedienen onze klanten met circa 20 medewerkers: gerechtsdeurwaarders, juristen en incassospecialisten. Ons werkgebied is heel Nederland. Het kantoor is in 1987 opgericht door Marinus Karreman. Samen vormen we de directie van het kantoor en we zijn ons ervan bewust dat de dienstverlening dient te voldoen aan de moderne eisen. Wij zien tal van mogelijkheden in online bereikbaarheid en online tools om onze dienstverlening nog verder te verbeteren en daar spelen wij op in. Zo bieden wij onze klanten een online omgeving, waarin zij de zaken kunnen inzien en volgen. Ook hebben wij een dergelijke omgeving voor schuldenaren met onder andere de mogelijkheid van financiële inzage, een betalingsmodule en inzage in belangrijke documenten. Ook werken wij tegenwoordig veel met ‘tikkies’ om de aandacht op de zaak en de betaling te houden. Binnenkort breiden we onze dienstverlening uit met A.I. (Artificial Intelligence). Op basis van een zelflerend computermodel kunnen wij in één oogopslag de slagingskans van een zaak bepalen. Dit is van enorme toegevoegde voor onze klanten, omdat we hen op die manier van een nog nauwkeuriger advies kunnen voorzien. Hiermee wordt zoveel mogelijk voorkomen dat kosten worden gemaakt in zaken die uiteindelijk niet-succesvol blijken te zijn. Hiermee lopen wij voorop in onze markt. Naast de online mogelijkheden zetten wij in op begrijpelijk schrijven. De traditionele ‘deurwaarderstaal’ is zeker niet voor iedereen toegankelijk. Wij communiceren op taalniveau B1, dat voor de meeste mensen helder is. Daarnaast bieden we de schuldenaren de nodige tools aan om de documenten beter te begrijpen. Ook dat zorgt voor een beter incassoresultaat.” Hoe ziet de toekomstvisie eruit? “Onze toekomstvisie is dat onze klanten een zo laag mogelijke debiteurenportefeuille hebben en schulden snel worden opgelost. Uitgangspunt is dat schulden betaald worden. Daar zetten wij ons maximaal voor in. Onze verwachting is dat schulden altijd gemaakt zullen worden. In dit kader zal er altijd werk voor ons blijven. Wel willen wij het verschil maken in het oplossen hiervan, namelijk door in een zo vroeg mogelijk stadium resultaat voor onze klanten te realiseren. Het komt ook voor dat er geen oplossing is. Er zijn mensen met problematische schulden die er zelf niet meer uit kunnen komen. Wij zien Erik Hamer is gerechtsdeurwaarder, jurist en directeur van Karreman Gerechtsdeurwaarders en Juristen, gevestigd in Apeldoorn. In dit interview benadrukt hij vol overtuiging de belangrijke maatschappelijke functie die hij mag vervullen. “Het vak appelleert aan mijn gevoel voor rechtvaardigheid. Als er afspraken gemaakt worden, dan moeten die nagekomen worden. PAG.22 het als onze taak om deze mensen door te verwijzen naar onder andere maatschappelijke instanties, zoals de schuldhulpverlening, om hun schulden te regelen voor een stabielere toekomst.” Wat zijn de aantrekkelijke kanten van het vak? “Het is een dynamische wereld. Het leuke aan het vak vind ik dat wij de zaak kunnen oplossen door een vordering te incasseren voor onze klanten. Hiermee dragen wij bij aan een rechtvaardige samenleving, waarin verplichtingen worden nagekomen. In ons werk hebben wij te maken met zowel juridische als maatschappelijke aspecten. Dat maakt het ook interessant, zij het dat dit weleens kan wringen. Wij proberen hierin een goede balans te vinden. Bijvoorbeeld tijdens de huidige Coronacrisis. Het kan best zijn dat we juridisch mogelijkheden hebben om een vordering te incasseren door het leggen van beslag. De vraag is of een zekere vorm van ruimhartigheid maatschappelijk gezien wenselijker is, rekening houdend met alle belangen. Het kan best zijn dat het treffen van een betalingsregeling de voorkeur verdient. Hetzelfde geldt voor ontruimingen tijdens deze crisis. Wanneer moeten wij dat noodzakelijkerwijs wel doen en wanneer is er ook een andere oplossing? Dat zijn zaken waar wij goed over nadenken en met onze opdrachtgevers afspraken over maken. Uitgangspunt is dat schulden betaald moeten worden, het is altijd de vraag op welke wijze dat gebeurt en waar de balans ligt. Het meest aantrekkelijke aan het vak is toch wel de vrijheid en het buitenwerk. Onze uitdaging is om aan de deur het beste uit een zaak te kunnen halen, zowel voor onze klant als voor de schuldenaar. Besef wel dat we als gerechtsdeurwaarders met onze poten in de modder staan. We zien niet alleen een vonnis en een bedrag, maar komen ook bij de schuldenaar thuis. Dat geeft toch soms een andere kijk op de zaak. Soms is het treffen van een betalingsregeling het maximaal haalbare en soms is beslaglegging op bijvoorbeeld een mooie auto die op de oprit staat de meest aangewezen weg. Dat is dus allemaal afhankelijk van de omstandigheden en wij proberen daar in iedere zaak weer een goede modus in te vinden.” En wat zijn de minder aantrekkelijke kanten? “Het zal niet verbazen dat we niet bij iedereen even populair zijn. Er kunnen zich gevaarlijke situaties voordoen. Niet al te lang geleden is een concullega van ons mishandeld. Dat zie je niet altijd aankomen. Ikzelf heb in al die jaren niet te maken gehad met direct fysiek geweld, maar wel de nodige bedreigingen ontvangen.” Wat kan een ondernemer die zijn facturen niet betaald krijgt het beste doen? “Mijn advies aan ondernemers is om achterstanden en onbetaalde facturen niet te lang door te laten sudderen. Belangrijk is om een goed debiteurenbeleid te hebben en bij niet-betaling de zaak op tijd uit handen te geven. Wij kunnen hierin adviseren. Uitgangspunt is dat onze opdrachtgever er eerst zelf uit probeert te komen met zijn klant en als dat niet lukt ons in te schakelen. We zien toch geregeld dat opdrachtgevers teveel meegaan in beloftes van hun klanten die vervolgens niet worden nagekomen. De factuur kan daardoor onnodig lang onbetaald blijven liggen en soms zelfs oninbaar worden. Wij vinden ook dat een goede klant een klant is die de overeenkomst en betalingscondities respecteert. De vraag is dan ook of bedrijven zaken willen doen met klanten die niet betalen. Veel ondernemers zijn er niet van op de hoogte dat een gerechtsdeurwaarder ook incassowerkzaamheden verricht. Wij werken in dit kader op basis van no-cure-no-pay en zijn dan ook niet duurder dan een incassobureau. Wij zijn volledig ingericht op incassowerkzaamheden en het voordeel voor onze opdrachtgevers is dat wij huisbezoeken afleggen en zelf ook kunnen doorpakken door het opstarten van een procedure. Dit doen wij in overleg met de opdrachtgever. Kortom: behandeling van A tot Z.” En wat kan een schuldenaar het beste doen? “Een schuldenaar kan het beste betalen als daarvoor mogelijkheden zijn. Hiermee kan voorkomen worden dat schulden verder oplopen. Als een schuldenaar niet kan betalen, dan is het beste dat deze contact met ons opneemt om een oplossing te bespreken. Let wel: wij zijn er niet voor om problemen te creëren, maar wel om recht te trekken wat krom is. De schuldenaar moet hierop zelf actie ondernemen en een oplossing met ons bespreken. Sommige schuldenaren hebben hier moeite mee. Daarom zijn wij ook laagdrempelig en besteden wij veel aandacht aan de wijze van communiceren: begrijpelijk en eenvoudig. Wij hebben onder andere een online portaal ingericht waarin het mogelijk is om de financiële gegevens van een zaak in te zien en bijvoorbeeld berichten achter te laten of een betalingsvoorstel te onderbouwen. Door deze laagdrempeligheid merken wij dat er sneller en beter met ons gecommuniceerd wordt.”
delen:
Algemene voorwaarden Hosted by