SELECTIEVE BETALING IN ONZEKERE TIJDEN, HOE ZIT HET?

Magazines | Driesteden Business nr2 2020

De maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus hebben delen van de economie volledig tot stilstand laten komen. Getroffen ondernemers zoeken naar omzet en liquiditeit omdat een groot deel van de kosten gewoon doorloopt. Er zijn diverse manieren om liquiditeit te optimaliseren en een daarvan is selectieve betaling. Door bepaalde crediteuren vóór anderen te voldoen, blijft er mogelijk voldoende financiële ruimte om de onderneming in stand te houden. Door selectief te betalen betreedt de ondernemer echter wel een grijs gebied waar het gaat om persoonlijke aansprakelijkheid. Waar moet u als bestuurder van de onderneming zoal op letten? Bestuurdersaansprakelijkheid vanwege selectieve betaling Een ondernemer mag op grond van een eigen afweging selectief betalen en zo bepalen welke schuldeiser eerst wordt voldaan. Niet elke selectieve betaling leidt tot persoonlijke aansprakelijkheid, er moet meer aan de hand zijn dan dat. Of sprake is van meer dan alleen selectieve betaling hangt af van alle omstandigheden van het geval. Zo kan het zijn dat de bestuurder een persoonlijk belang heeft bij de selectieve betaling, bijvoorbeeld als het gaat om een betaling aan zichzelf of aan een groepsvennootschap. Verder leidt een betaling in het zicht van een faillissement sneller tot persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder. Het is dan van belang dat er nog pogingen worden ondernomen om de onderneming in stand te houden. Selectieve betaling en corona De norm voor persoonlijke aansprakelijkheid die in de rechtspraak gehanteerd wordt, is of de bestuurder persoonlijk een ernstig verwijt gemaakt kan worden. De Hoge Raad heeft in januari 2020 deze norm voor bestuurdersaansprakelijkheid, die ook geldt bij selectieve betaling, nogmaals bevestigd. Waar passen nu de economische gevolgen van de maatregelen tegen de bestrijding van het coronavirus in dit geheel? Ze passen in het geheel als omstandigheden van het geval. Omstandigheden die voor de ondernemer veel onzekerheid met zich meebrengen: hoe lang duurt deze crisis, kan ik de omzet nog tot op zekere hoogte herstellen en hoe geduldig zijn mijn schuldeisers? Kortom, ben ik de onderneming nog aan het redden en aan het voortzetten of zijn de vooruitzichten zo slecht dat er sprake is van een feitelijke liquidatie? Liquiditeitsnood vereist een scherpe en weloverwogen aanpak. Aansprakelijkheid ligt op de loer. Het is daarom van belang om u goed te laten adviseren. Neem gerust contact op met Mark Loef of Martijn Samsen, beiden advocaat ondernemingsrecht en insolventierecht bij Daniels Huisman Advocaten, vestiging Deventer. Zij hebben de kennis en ervaring in huis om de risico’s in kaart te brengen en u door deze onzekere tijden te leiden. Mark Loef: Martijn Samsen: loef@danielshuisman.nl samsen@danielshuisman.nl (0570) 613327 (0570) 613327
delen:
Algemene voorwaarden Hosted by