Gelderse Bouwacademie: zij-instromers opleiden voor baan in de bouw

Magazines | Driesteden Business nr4 2021

De Gelderse Bouwacademie, een initiatief van onder andere de provincie Gelderland, TNO, DNA in de Bouw, DURV en Bouwmensen Apeldoorn, gaat in het kader van de provinciale Bouwagenda vanuit vijf hubs voortvarend aan de slag met het opleiden van zij-instromers voor een baan in de bouw. Daarnaast wordt gewerkt aan (sociale) innovatie om bedrijven klaar te stomen voor de immense taak om debouwachterstand in Nederland in te halen en de bestaande woningvoorraad te verduurzamen.

Tekst Wilma Schreiber Fotografie Evert Van De Worp

Eerder dit jaar werd bij Bouwmensen Apeldoorn het Transitiehuis geopend, dat zich richt op het verzorgen van zij-instroom voor de bouw, installatietechniek en elektra. Dit in samenwerking met Gelders Vakmanschap en Wij Techniek. Arbeidsmarktcoaches van Bouwmensen en van Gelders Vakmanschap doen hun uiterste best om de juiste man/vrouw op de juiste plaats te krijgen. "Een universitair geschoold iemand die timmerman wil worden, heeft geen behoefte aan een volledig diploma maar wil voornamelijk vakinhoudelijke kennis opdoen. Daar ontwikkelen wij een loopbaanpad voor, zodat zo iemand kan functioneren op de bouwplaats en van daaruit kan opbouwen", verklaart Martien van Reen, Manager Bouwmensen Apeldoorn.

Bedrijfsinnovatie inbedden

De studenten bij Bouwmensen Apeldoorn zijn voor 50 procent vmbo-schoolverlaters en voor 50 procent zij-instromers. Het onderwijs is continu in ontwikkeling, waarbij Bouwmensen Apeldoorn en Aventus gezamenlijk een aantal loopbaanpaden en leergangen hebben opgezet voor mensen die het vak willen leren. Deze zijn gericht op 20+-ers (die bij middag- en avondonderwijs les krijgen samen met leeftijdgenoten) en op zij-instromers. In dat laatste geval gaat het altijd om een maatwerktraject. Van Reen: "Eerder kregen leerlingen eerst theorie bij Aventus en vervolgens via ons praktijkonderwijs bij leerbedrijven. In september starten we nu voor het eerst een gezamenlijke opleiding, dat is vrij baanbrekend en hebben we vier, vijf jaar aan gewerkt. Doel is continuïteit te bewerkstelligen en zo bedrijfsinnovatie in te bedden in ons reguliere programma."

Verder starten Bouwmensen Apeldoorn en Aventus een pilot 'Skills passport', een soort portfolio van wat iemand in zijn werkzame leven heeft gedaan en op basis waarvan iemand even-tueel op onderdelen vrijstelling kan krijgen. "De ene keer wil iemand per se een diploma halen, de andere keer is een praktijkcertificaat voldoende omdat iemand bijvoorbeeld al heel veel werkervaring heeft."

De aanpak slaat aan in Apeldoorn en dat heeft de provincie Gelderland doen besluiten deze breder in te zetten in de regio. Hiertoe worden er naast Apeldoorn zogeheten hubs geopend in Doetinchem, Arnhem, Nijmegen en Geldermalsen. Pure noodzaak, aldus Van Reen. "Het woningtekort in Nederland is enorm en er is momenteel onvoldoende personeel om die bouwachterstand in te halen. Daar komt nog bij dat de bestaande woning-voorraad verduurzaamd moet worden. Het is dus zaak de productiecapaciteit te vergroten. Daarvoor alleen inzetten op zij-instromers is niet genoeg." Dus komen er in de hubs zogeheten 'learning communities', van waaruit zittende bedrijven geholpen worden om te gaan innoveren op het gebied van verduurzaming van woningen, om schil en techniek op elkaar aan te laten aansluiten. "Daar liggen nog aandachtspunten. We willen in gesprek gaan met bouwbedrijven over hoe ze woningen kunnen verduurzamen, wat daarbij de beste techniek is en hoe ze kunnen komen tot een totaalconcept. Die hubs vormen als het ware een buurthuis voor de bouw, waar we bijeenkomsten organiseren om vernieuwing voor elkaar te krijgen." De learning communities worden opgezet door DNA in de Bouw en daarnaast is ook TNO er voor onderzoek bij betrokken.

Regionale inkleuring

Alle hubs volgen dezelfde aanpak, die regi-onaal verder wordt ingekleurd door lokale partijen. Ook het doel is steeds hetzelfde: zorgen voor passend personeel en het duurzaam plaatsen van zij-instromers conform het principe van de juiste man/vrouw op de juiste plaats. "Hiervoor werken we met losse modules, die overigens ook bedoeld zijn voor bijscholing van zittend personeel. Zo starten we in september met 'Fast Switch', een basismodule voor modelleren in BIM bedoeld voor bouwtechnisch tekenaars en toekomstig modelleurs. In november volgt een module voor drie groepen op het gebied van werkvoorbereiding en calculatie." In beide gevallen gaat het om bij- of opscholing, stelt Van Reen. "Op dit moment is goed kader moeilijk te vinden. Als bijvoorbeeld een timmerman naar kantoor wil verhuizen, kun je personeel van onderaf aanvullen. Maar om mensen te laten doorstromen, moet je wel zorgen voor passende scholing."

Al met al komen er dus heel veel ontwikkelingen af op de bouw, waarbij naast het woningentekort en verduurzaming van de huidige woningvoorraad ook de stikstofmaatregelen voor de nodige hoofdbrekens zorgen. "Met zij-instromers alleen lossen we het woningtekort niet op, dus zul je ook conceptueel moeten gaan bouwen, in een fabrieksmatige setting. Dat zal op meerdere gebieden gaan gebeuren. Binnen de Gelderse Bouwacademie willen we partijen leren werken en innoveren. Als dat bij elkaar komt, kun je de woningbouw versnellen", stelt Van Reen. "Alleen als je het zittende bestand van werkgevers en werknemers meeneemt, krijg je innovatieversnelling voor elkaar. Want adoptie gebeurt vooral op de werkvloer en dat kost nu eenmaal tijd vanwege een andere ziens- en werkwijze. Daarom is het zo belangrijk daar samen in op te trekken."

50 procent vmbo-school-verlaters en voor 50 procent zij-instromers. Het onderwijs is continu in ontwikkeling, waarbij Bouwmensen Apeldoorn en Aventus gezamenlijk een aantal loopbaan-paden en leergangen hebben opgezet voor mensen die het vak willen leren. Deze zijn gericht op 20+-ers (die bij middag- en avondonderwijs les krijgen samen met leeftijdgenoten) en op zij-instromers. In dat laatste geval gaat het altijd om een maatwerktraject. Van Reen: "Eerder kregen leerlingen eerst theorie bij Aventus en vervol-gens via ons praktijkonderwijs bij leerbedrijven. In september starten we nu voor het eerst een gezamenlijke opleiding,

delen:
Algemene voorwaarden