HuninkDorgelo: Vertrouwd, maar met een nieuw jasje

Magazines | Driesteden Business nr3 2021

Om zijn goede concurrentiepositie te behouden is HuninkDorgelo met ingang van 2020 officieel onderdeel geworden van de Heilbron Groep. “Door alle fusies en overnames in de assurantiemarkt dreigden we namelijk een te kleine speler te worden. Heilbron is een topspeler op de markt van tussenpersonen in verzekeringen”, aldus directeur Edgar van Silfhout.

Dat biedt inkoopvoordeel zodat HuninkDorgelo klanten scherpe tarieven, onafhankelijkheid en goede voorwaarden kan blijven garanderen. “Ook zien wij in de praktijk dat verzekeraars steeds meer samenklonteren, dus hebben wij wel schaalgrootte nodig om een goede inkoop voor onze klanten te kunnen blijven afdwingen. Door deze strategische keuze kunnen we onze relaties ook in de toekomst van de juiste verzekeringen blijven voorzien”,zegt Van Silfhout.

Hij vervolgt: “In de praktijk merken klanten en relaties weinig van de verandering. Eigenlijk is alleen ons jasje nieuw omdat de naam HuninkDorgelo Financieel Adviseurs wijzigt in Heilbron Apeldoorn. Dat is het enige verschil. Een relatie zal nog steeds met de bekende, vertrouwde adviseurs contact hebben. Ook onze dienstverlening blijft als vanouds. Net als ons adres en ons telefoonnummer.

KORTE LIJNEN
Kantoordirecteur Eddy Klein Velthuis licht toe waarom juist voor de Heilbron Groep is gekozen: “De Heilbron Groep is een bedrijf dat goed aansluit bij onze missie en visie. Lokaal gevestigd met persoonlijke aandacht voor de klant. Tegelijkertijd is er digitaal steeds meer mogelijk. We combineren het positieve van beide. Dus bijvoorbeeld communiceren via een app en goede digitale processen, maar met onverminderde persoonlijke aandacht, lokale aanwezigheid voor en betrokkenheid bij de klant. Dat zijn een heleboel woorden, maar het komt hier op neer dat als een klant ons belt, hij ook direct contact heeft met onze telefoniste of adviseur. De lijnen blijven dus kort en vooral persoonlijk, dat vinden we enorm belangrijk en prettig.” Henk van de Kolk, adviseur bedrijven, vult aan: “Iemand die ons belt om een schade te melden, kan bij ons zijn verhaal doen. We zijn oprecht betrokken en klanten waarderen dat enorm. Zeker in situaties die emoties oproepen wil je niet verdwaald raken in een ingewikkeld keuzemenu, chatten of tegen een robot praten. Dan wil je een luisterend oor en iemand die jouw belang centraal stelt en direct voor je aan het werk gaat.”

Eddy Klein Velthuis: “Medewerkers van  Heilbron hebben dezelfde klanthouding en werkmentaliteit als bij HuninkDorgelo. Bovendien, Heilbron en HuninkDorgelo werken al ruim 10 jaar samen, dus we kennen elkaar goed en we wisten waar we aan begonnen.”

AUTOMATISERING
Een goed geautomatiseerd systeem waarbij de veiligheid van klantgegevens zeker is, vereist steeds grotere investeringen. Ook wat dat betreft biedt de overname door Heilbron voordelen. “Gelukkig werkten we al met dezelfde softwareprogramma’s. Klantdossiers gaan dan ook naadloos over”, laat Eddy weten.

UITBREIDING SPECIALISTISCHE KENNIS
Hoewel het kennisniveau van de adviseurs van HuninkDorgelo hoog is, is er via Heilbron nog meer specialistische kennis voorhanden. Edgar van Silfhout: “Bij heel specifieke risico’s die niet in het standaard palet van verzekeraars zitten, moesten we voorheen soms naar een buitenlandse verzekeraar of de beurs voor advies en voor verzekeringstechnische oplossingen. Een grotere organisatie heeft ook op dat gebied toegevoegde waarde. Het persoonlijke klantcontact van de adviseur in de binnendienst blijft, maar de hulp van een gespecialiseerde collega is eenvoudig en snel in te roepen.“ Eddy vult aan: “In het afgelopen jaar hebben we al veel van elkaar geleerd. Dat is mooi om te zien. Wat de één beter heeft geregeld, wordt overgenomen door de ander en andersom. Dat werkt verfrissend.”

KLANTWAARDERING
“Kortom”, vat Eddy samen, “voor onze relaties verandert er nauwelijks iets. Ik ben benieuwd naar het antwoord als we onze relaties over een jaar vragen wat ze ervan hebben gemerkt. Mijn inschatting is dat de persoonlijke dienstverlening gelijk is gebleven, dat zaken rondom automatisering gemakkelijker zijn geworden en dat relaties de toegevoegde waarde van het bredere aanbod waarderen. ”De synergie tussen de bedrijfsonderdelen verzekeringen, pensioen en hypotheken zal onverminderd blijven. Dat is juist altijd een meerwaarde van HuninkDorgelo geweest.”

“Mensen willen nog steeds ontzorgd worden. Een kreet die je veel hoort, maar voor ons betekent het dat we goed luisteren naar wat onze klant wil en daarvoor een oplossing zoeken. Het gaat daarbij niet per se om onze oplossing, maar om wat de klant wenst. Die kwaliteit en dat serviceniveau handhaven, vinden we ongelooflijk belangrijk“, aldus Henk. Edgar vult aan: ”Uit de reviews van klanten weten we dat zij onze dienstverlening momenteel waarderen met een gemiddelde van 9,6 En daar zijn we natuurlijk best trots op, maar het is tegelijkertijd een dagelijkse uitdaging om dat getal zo hoog te houden.”

AMBITIES VOOR DE TOEKOMST
Heilbron Groep is de juiste partner voor HuninkDorgelo om zijn klanten nu en in de toekomst landelijk toegevoegde waarde te kunnen blijven bieden. Maximale dienstverlening met de juiste producten. Ook als het gaat om de onderdelen Pensioen en hypotheken. “De schaalvergroting maakt dit mogelijk. En het is noodzakelijk om de concurrentie aan te blijven kunnen. Bovendien is het in de markt steeds moeilijker om zaken verzekerd te krijgen. Verzekeraars trekken zich immers steeds verder terug. En dat vereist een goede interne organisatie, inclusief automatisering en beveiliging van privacygevoelige gegevens. Momenteel zitten we landelijk in de top 3 van intermediaire verzekeringsbedrijven en dat willen we minimaal zo houden. Maar we kijken ook omhoog. Dat vraagt dat we slagvaardig in spelen op ontwikkelingen in de markt en continu innoveren.”

“Zo ontwikkelen wij een interessante propositie op het gebied van verzuim en zorg/ziektekosten. Ook op het gebied van arbodienstverlening is Heilbron inmiddels een grote speler. Dat biedt weer voordelen voor onze zakelijke klanten met een verzuimverzekering. De makelaardijtak van Heilbron kan op termijn ook actief worden in de regio Apeldoorn. Allemaal zaken waar we over nadenken en mee bezig zijn. Het uitgangspunt is steeds om onze relaties nog breder en professioneler van dienst te kunnen zijn”, besluit Edgar.

delen:
Algemene voorwaarden Hosted by