Column Harry Webers: Meer aandacht voor jongeren tijdens en na de pandemie

Magazines | Driesteden Business nr1 2021

Armand Girbes (hoofd IC van VUmc) noemde corona een koekoeksjong. Dit is erg treffend is voor het feit dat corona alleen maar blijft groeien door al onze aandacht, tijd en energie, waardoor dreigt dat andere vogeltjes niet kunnen groeien en buiten het nest vallen. Zo'n ander vogeltje is de onderbelichte categorie 'jongeren', die al 'de verloren generatie' wordt genoemd.

Begin februari rapporteerde het Nationaal Centrum Preventie Stress & Burn-out dat 82 % van onze jongeren tegen een burn-out aan zit. Docent-onderzoeker Jolien Dopmeijer (Windesheim, Trimbos-instituut) promoveerde aan de VU Amsterdam op studentenwelzijn en het voorspellen van psychosociale problemen. Tijdens de tweede lock down gingen de basisscholen op 8 februari onder strikte voorwaarden weer open. En de SER Overijssel publiceerde haar advies 'Goed leven, wonen en werken voor jongerenadvies in Overijssel'.

Vanwege de coronabeperkingen en de lock downs hebben veel jongeren te kampen met social distancing, digitaal onderwijs, studievertraging en -uitval. Bovendien lopen ze aan tegen een onzekere arbeidsmarkt en de zeer krappe woningmarkt. En dan is er nog hun zelfbeeld, dat sterk wordt beïnvloed door gemanipuleerde foto's, ideaalbeelden en rolmodellen op social media.

Dopmeijer onderzocht vijf jaar lang de impact van het leven op het welzijn en de prestaties van studenten. Al in 2017 en 2018, toen COVID-19 nog volstrekt onbekend was, publiceerde zij schokkende onderzoeksresultaten. Van ruim 3.000 Windesheim-studenten voelde bijna 70 % prestatiedruk, kampte 53 % in met eenzaamheid, somberheid, angsten en depressies, en dacht 18 % soms aan zelfmoord. Verklaringen zijn te vinden in de prestatiemaatschappij, de hoge studiebelasting vanwege kwaliteitseisen, studiefinancieringstress en angst voor studieschulden.

Het Jongerenplatform van SER Nederland voerde de verkenning 'Hoge verwachtingen: kansen en belemmeringen voor jongeren' (2019) uit. De SER Overijssel startte in 2020 een adviestraject om in beeld te brengen wat jongeren bezighoudt en wat ze belangrijk vinden. Ook wil(de) de SER Overijssel jongeren actiever betrekken bij het jongerenadvies en de advisering in het algemeen. Er waren telefonische interviews met jongeren, digitale interviews onder 135 jonge FNV-leden en 6 MKB-bedrijven van de Innovatiehub Salland.

Uit het SER-advies 'Goed leven, wonen en werken voor jongeren in Overijssel' blijkt dat jongeren met plezier in Overijssel wonen, studeren, werken en recreëren. Gelijk-tijdig blijken ze zich zorgen te maken over de woningmarkt en de arbeidsmarkt. Op dit moment betrekt de provincie jongeren bij 'Nieuwe Energie Overijssel' en worden er 'Democratie- en Statenspelen' georganiseerd. Maar jongeren en hun betrokkenheid en participatie verdienen volgens de SER meer aandacht.

De SER Overijssel adviseert om jongeren als een specifieke doelgroep te zien, en ze nog meer te betrekken bij de verschillende beleidsterreinen. Ze adviseert een 'generatietoets' om vooraf te toetsen wat de impact van specifiek beleid op jongeren is. Om (de creativiteit van) jongeren meer te betrekken bij experimenten, maatschappelijke vraagstukken en de grote transitieopgaven. En om te (blijven) investeren in het aantrekkelijk maken van Overijssel, regio's en MKB-bedrijven.

De 2,5 miljoen Nederlandse jongeren verdienen meer aandacht. Onder het bekende motto 'wie de jeugd heeft, heeft de toekomst' heeft de SER Overijssel in februari een jongere benoemd als jongerenadviseur. Dit vergroot het eigen bewustzijn en het begrip van de SER voor en de samenwerking met jongeren, die er net als alle andere burgers bij (willen) horen. Een mooi voorbeeld van de 'sense of belonging' uit het proefschrift van Dopmeijer. Niet alleen tijdens, maar zeker ook na de pandemie!

Harry Webers

voorzitter SER Overijssel

delen:
Algemene voorwaarden Hosted by