Nieuws

20-06-2024 09:58

Vanuit de WW weer aan het werk: in Gelderland doet een vijfde van de mensen dat via een uitzendbureau

In mei steeg het aantal WW-uitkeringen in de meeste regio’s van Gelderland. In Midden-Gelderland en Rijk van Nijmegen bleef het aantal WW-uitkeringen praktisch gelijk. Uitzendwerk kan een goede kans bieden om vanuit de WW weer aan het werk te gaan. Naar verwachting zal de uitzendbranche, na schommelingen in de werkgelegenheid gedurende de afgelopen jaren, volgend jaar weer aantrekken.

Uitzendwerk belangrijk voor werkhervatting vanuit WW 
Van alle mensen die in de eerste helft van 2023 vanuit de WW het werken hervatten, ging 22% aan de slag via een uitzendbureau. In de Achterhoek en in Veluwe Stedendriehoek gingen werkhervatters nog iets vaker via een uitzendbureau werken. In de andere Gelderse regio’s iets minder vaak, daar traden zij vaker direct in dienst van een werkgever.

Uitzendkrachten komen overigens ook relatief vaker in de WW terecht dan werknemers die direct in dienst zijn bij een werkgever. Dit hangt samen met de grotere kans op herhalingswerkloosheid bij uitzendkrachten. Dat komt mede doordat uitzendkrachten vaak worden ingezet voor bijvoorbeeld seizoenswerk of om zieke werknemers te vervangen. Voormalig uitzendkrachten die uitstromen uit de WW hebben vaker weer betaald werk dan mensen die vóór de WW direct bij een werkgever in loondienst waren.

Licht herstel uitzendsector na turbulente jaren  
De uitzendbranche trilt nog na van enkele turbulente jaren met sterke schommelingen in de werkgelegenheid. De uitzendbureaus vormen gezamenlijk een conjunctuurgevoelige sector. Het aantal banen van werknemers in de uitzendbranche neemt in Gelderland naar verwachting in 2024 verder af met bijna 4% door de beperkte economische groei. Deze daling was al in 2023 ingezet. De sector heeft behalve van de zwakke economische groei ook last van personeelstekorten. Werkgevers zijn door de personeelsschaarste eerder geneigd personeel zelf in dienst te nemen. ?In 2025 volgt, met een iets sterkere economische groei dan in 2024, een licht herstel van ruim 2%. Deze omslag van krimp in 2024 naar groei in 2025 wordt in alle regio’s verwacht.

Blijvende baankansen
Dat er baankansen zijn en blijven voor uitzendkrachten ziet ook het WerkgeversServicepunt (WSP) Achterhoek. Dat organiseert acht keer per jaar een Meet & Greet speciaal voor de uitzendbranche, in stadion de Vijverberg in Doetinchem. Gemiddeld zestig werkzoekenden maken tijdens zo’n Meet & Greet kennis met acht tot tien uitzenders, hun werkgeversnetwerk en de actuele vacatures. Ook het Leerwerkloket Achterhoek en het WSP zelf zijn dan aanwezig, evenals EURES, dat informeert over werken in Europa. Wie meer informatie wil over deze Meet & Greet kan contact opnemen met info@wspachterhoek.nl.

WW-uitkeringen in de Achterhoek in mei sterker gestegen dan landelijk
In de Achterhoek verstrekte UWV eind mei 2024 nog 2.245 WW-uitkeringen. Dat zijn er 41 meer dan eind april 2024. Daarmee is het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek afgelopen maand met 1,9% gestegen. Dat is meer dan de landelijke stijging van 0,3%. Vergeleken met mei 2023 is het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek 12,7% hoger. Dat is een minder sterkere stijging dan landelijk (13,2%). 
delen:
Algemene voorwaarden Hosted by