Nieuws

13-06-2024 10:43

Goede voorbereiding vergroot slaagkans verkoop bedrijf

Nu private equity momenteel een hoge vlucht neemt en investeerders de markt afstruinen naar mooie bedrijven, krijgen steeds meer ondernemers de vraag of ze hun bedrijf willen verkopen. Een goede voorbereiding is dan essentieel. Met als aandachtspunten: waarom wil je als ondernemer verkopen en wanneer, en in hoeverre wil je zelf betrokken blijven.

Tekst: Wilma Schreiber. Fotografie: Peter Lous

Een van de redenen voor ondernemers om hun bedrijf te willen verkopen, is het veiligstellen van de continuïteit van het bedrijf. “Wellicht is er al een opvolger in beeld, familie of een trouwe medewerker, waarbij je mogelijk ook concessies aan de prijs wilt doen”, schetst Martin Kortstee, adviseur overnamefinanciering bij Rabobank Noordoost-Nederland. “Anderen gaan juist voor de hoogste prijs en vinden het minder belangrijk wie de koper is. Dan passen strategische kopers en/of private equity beter.”

De waarde van een bedrijf is doorgaans gebaseerd op verwachte kasstromen in de toekomst, maar uiteindelijk gaat het om de prijs. “Die kan voor verschillende potentiële kopers anders zijn, omdat een koper door aankoop mogelijk ook ‘verdiencapaciteit’ krijgt bij bestaande activiteiten van koper”, aldus Kortstee. “Ook wanneer een koper door aankoop een sterkere marktpositie, een toevoeging van producten, productiecapaciteit en/of toegang tot nieuwe afzetmarkten kan realiseren, kan hij bereid zijn een hogere prijs te betalen. Dit geldt ook bij mogelijke besparingen op kosten door functies of werkzaamheden samen te voegen.”

Ook leeftijd, andere plannen, echtscheiding of gezondheid kunnen meespelen bij de beslissing tot verkoop, net als benodigde grote investeringen in de toekomst. Dan komt ook de vraag op in hoeverre een ondernemer bij zijn bedrijf betrokken wil blijven. “Private equity-bedrijven hebben het liefst dat de verkoper betrokken blijft”, zegt Kortstee, die ook de organisatie van een bedrijf – en daarmee de mate van inzicht / in control zijn – als belangrijk onderdeel van de prijsbepaling noemt. “Een koper wil onzekerheden bij aankoop beperken en zal risico’s proberen te vertalen in een afslag op de prijs.

Belangrijke elementen zijn eventuele afhankelijkheid van ondernemer, personeel, klanten, leveranciers of producten, aanwezigheid van een managementinformatiesysteem plus benodigde toekomstige investeringen. “Indicatoren voor beschikbaarheid van personeel zijn personeelsverloop, ziekteverzuim, leeftijdsopbouw, lengte dienstverbanden. Waarom komen/blijven mensen bij jouw bedrijf, welke ontwikkelingsmogelijkheden stel je beschikbaar”, somt Kortstee op. “En nu de aandacht voor verduurzaming sterk toeneemt bij consumenten, moet je wellicht eerder dan gedacht investeren in nieuwe machines.”

Kortom, bedrijfsovername is een complex en soms emotioneel proces, dat velen slechts één keer in hun leven doorlopen. Kortstee: “Neem daarom een professionele adviseur in de arm met voldoende transactie-ervaring. Iemand die niet te dicht bij je bedrijf staat en alleen de belangen van jou en je bedrijf dient.”

delen:
Algemene voorwaarden Hosted by