Nieuws

19-04-2024 13:39

Vraag naar technisch personeel voor de mobiliteitsbranche groot in Gelderland

Voor drie van de vijf regio’s in Gelderland stegen de WW-uitkeringen in maart. Het aantal vacatures daalde over het geheel genomen, maar in de mobiliteitsbranche is de trend over heel 2023 stijgend. Dat geldt met name voor technisch personeel.

Beroepen in de sector veranderen en worden ingewikkelder. Dat heeft onder meer te maken met de verduurzamingsopgave. Zo is er meer kennis nodig van elektronica, sensoren en ICT. UWV trekt samen met werkgevers op om opleidingstrajecten in te richten voor mensen die aan de slag willen in de mobiliteitsbranche.

Vraag naar technische functies groter dan vraag naar verkoopfuncties
De mobiliteitsbranche gaat over handel in en reparatie van auto’s en voertuigen. Veel bedrijven in deze branche hebben – ook in Gelderland – al langer te maken met een tekort aan met name technisch personeel, zoals automonteur,  autospuiter en schadehersteller. In Gelderland stonden in het laatste kwartaal van 2023 550 vacatures open voor technische beroepen in de mobiliteitsbranche. Ten opzichte van het laatste kwartaal in 2022 zijn er 100 vacatures bijgekomen, terwijl het totaal aantal openstaande vacatures juist daalde. De vraag naar technisch personeel was in het laatste kwartaal van 2023 het grootst in Rivierenland (150 vacatures) en het kleinst in de Achterhoek (minder dan 100 vacatures). Het aantal vacatures lag eind 2023 hoger dan in 2019, voor de coronacrisis.

Ook voor de verkoopfuncties in de mobiliteitsbranche is het lastig om personeel te vinden, maar voor de technische functies is dit lastiger. In het eerste kwartaal van 2024 ervoer ruim de helft van de werkgevers in de mobiliteitsbranche het personeelstekort als een belemmering. Dat is vaker dan andere sectoren in de techniek, zoals de industrie (27%), de bouw (24%) en zelfs de ICT (41%).

In de eerste helft van 2020 nam het aantal WW’ers dat ingeschreven stond voor een beroep in de mobiliteitsbranche, sterk toe vanwege de coronamaatregelen. Eind 2020 ging het om bijna 360 WW-uitkeringen in Gelderland. Daarna daalde het aantal mensen met een WW-uitkering sterk naar ongeveer 160. Sindsdien is het aantal mensen uit de mobiliteitsbranche met een WW-uitkering vrij stabiel gebleven in Gelderland.

Beroepen veranderen
Door trends als verduurzaming en nieuwe technologie veranderen de beroepen in de mobiliteitsbranche. Dat heeft gevolgen voor zowel particulieren als werkgevers met vrachtwagens en bestelwagens. Vanaf 2035 mogen er alleen nog auto’s worden verkocht die geen CO2 uitstoten, dus het aantal elektrische auto’s stijgt sterk terwijl er ook nog veel auto’s met verbrandingsmotoren rondrijden. In het algemeen vraagt het werk steeds meer kennis van elektronica, sensoren en ICT. Deze ontwikkelingen betekenen dat automonteurs in de toekomst andere kennis nodig hebben, terwijl ze ook nog in staat moeten zijn de reparaties en services die nu worden verleend uit te voeren. Het beroep wordt dus ingewikkelder. Waar een aantal jaar geleden mbo 4 het hoogste niveau was voor een monteur, zijn er tegenwoordig ook opleidingen en/of bijscholingen in associate degree, een niveau dat ligt tussen mbo 4 en hbo.

Laura Boers, arbeidsmarktadviseur bij UWV: ’Het personeelsbestand in de mobiliteitsbranche is minder vergrijsd  dan dat van andere branches. Gemiddeld is 22% van de werknemers 55+, maar in de mobiliteitsbranche is dat 17%. De interesse voor deze branche is hoog onder jongeren: er werken relatief meer jongeren (jonger dan 25 jaar) dan gemiddeld, en ook neemt het aantal mbo-studenten dat kiest voor een opleiding richting de mobiliteitsbranche toe.’

Leerwerktraject tot Basis Schadehersteller
UWV trekt samen met werkgevers op om opleidingstrajecten in te richten voor mensen die aan de slag willen in de mobiliteitsbranche. Zo is er begin april een pilot van start gegaan in meerdere regio’s in Nederland, voor een leer- werkarrangement tot Basis Schadehersteller, vertelt Tom Godschalk. Hij is adviseur Werkgeversdienstverlening bij het WerkgeversServicepunt Achterhoek, waarin UWV partner is samen met gemeenten. ‘Ook in de regio’s Achterhoek en Rivierenland loopt deze pilot. We werken hiervoor samen met ABS Autoherstel, Schadenet, opleider VOC/Innovam, koepelorganisatie OOC en uitzender Deinco.’

Godschalk vervolgt: ‘De deelnemers volgen vier maanden scholing met behoud van uitkering (1 dag per week naar school, de overige dagen stage) en na 4 maanden krijgen ze een arbeidsovereenkomst voor minimaal 8 maanden. De stage- en werkplekken zijn beschikbaar in de eigen regio. Gezien de vraag naar schadeherstellers is de verwachting dat de mensen na dit leerwerktraject snel een duurzame plek op de arbeidsmarkt vinden.’

WW-uitkeringen in de Achterhoek in maart licht gedaald

In de Achterhoek verstrekte UWV eind maart 2024 nog 2.307 WW-uitkeringen. Dat zijn 15 WW-uitkeringen minder dan eind februari 2024. Daarmee is het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek afgelopen maand met 0,6% gedaald. Landelijk nam dat met 0,5% toe. Vergeleken met maart 2023 is het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek 9,9% hoger. Dat is een sterkere stijging dan landelijk (10,3%).

 
delen:
Algemene voorwaarden Hosted by