Nieuws

15-04-2024 21:37

Ondernemers groeien door oplossingen voor de energietransitie

En hoe doen ze dat dan, die oplossingen vinden om de energietransitie te realiseren? Met innovatieve, ondernemende en duurzame ideeën. Maar met ideeën alleen komt de energietransitie niet vooruit. Er is actie nodig. Van ideeën uitwerken, naar doorpakken en naar de markt brengen.

Soms loop je als ondernemer in de energiebranche dan tegen grenzen aan. Bijvoorbeeld als het gaat om een stuk ontbrekende (externe) expertise of kapitaal. Vanuit ondersteuningsprogramma De Groeiversneller ondersteunt Oost NL ambitieuze mkb-bedrijven uit Gelderland, die willen groeien als het gaat om bijdragen aan de uitdagingen waar we als maatschappij voor staan, zoals het terugdringen van CO2. Graag aandacht voor de mooie voorbeelden van Brink Techniek en Terra Essentia.

De energietransitie complex. Of toch niet…?
De energietransitie is complex. Niet alleen voor de professionals, die er dagelijks mee bezig zijn, maar ook voor de volgende generatie die in de startblokken staat om de arbeidsmarkt te betreden. Kan dat nou niet anders, dacht Brink Techniek uit het Gelderse Hattem. Sinds jaar en dag ontwikkelt dit familiebedrijf technische lesmaterialen voor het bedrijfsleven en het onderwijs (van vmbo tot universiteit). Aan dat portfolio is sinds kort een nieuw product toegevoegd: een duurzame, all-electric simulatiewoning, die de complexiteit van de energietransitie op tastbare wijze aan technische leerlingen demonstreert. De simulatiewoning bereidt leerlingen voor op de toekomst van duurzame technologieën en draagt daardoor bij aan de energietransitie, en dus een betere toekomst.

De ontwikkeling van de modelwoning werd voor Brink Techniek mogelijk gemaakt dankzij een BOOST smart industry voucher van De Groeiversneller en het Regionaal Centrum voor Technologie (RCT) Gelderland. Daarmee werd geïnvesteerd in software voor het nieuwe product, maar ook in het versterken van de marktpositie.


Praatjes vullen geen gaatjes, maar vulstoffen wel
Bijdragen aan een duurzamere wereld hoeft niet altijd te betekenen dat je een nieuw product of nieuwe dienst ontwikkelt. Het kan óók betekenen dat je (CO2) bespaart of materialen slim hergebruikt. Zoals Terra Essentia uit Nijmegen dat doet. De focus van dit bedrijf ligt op het besparen van grond- en bouwstoffen in de procesindustrie (bouw en infrastructuur). Dat doet Terra Essentia door gebruik te maken van milieuvriendelijke oplossingen, zoals secundaire grondstoffen en circulaire materialen. Wat dat eerste betreft kan de procesindustrie nu gebruikmaken van secundaire in plaats van primaire vulstoffen. Door dit steenachtige materiaal, dat kleiner is dan 0,1 millimeter, te gebruiken, kunnen we als maatschappij circulair bouwen én voorkomen dat de natuurlijke groeves worden uitgeput. Met een voucher van De Groeiversneller kon Terra Essentia de Radboud Universiteit betrekken voor onderzoek om vooral de positie in het buitenland te onderzoeken. Daardoor heeft het bedrijf een nieuwe markt kunnen betreden en dat geeft een voorsprong om de industrie te ondersteunen bij het versnellen van hun duurzame processen.

delen:
Algemene voorwaarden Hosted by