Nieuws

13-11-2023 12:14

Vier oplossingen om knelpunten in de industriele toeleveringsketen te verminderen

Wereldwijde politieke spanningen dreigen de oorzaak te worden van de volgende verstoring van de internationale toeleveringsketens. Christian Reinwald, hoofd productmanagement en marketing bij distributeur Reichelt Elektronik, laat zijn licht schijnen over de oplossingen die beschikbaar zijn voor de Nederlandse industrie.

Toeleveringsketen in de knel door handelsconflicten en politiek
De afgelopen maanden hebben politieke spanningen en handelsconflicten een grote impact gehad op de wereldhandel. De verstoringen in de toeleveringsketen nemen toe door geopolitieke confrontaties tussen het Westen aan de ene kant en China en Rusland aan de andere kant. Dit omvat ook de toegenomen isolationistische maatregelen zoals de Inflation Reduction Act in de VS en de Net Zero Industry Act, de Chip Act en de Raw Material Act. Globalisering en grenzeloze wereldhandel die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd faalt steeds vaker door nationale belangen.

Nederlandse bedrijven de dupe
‘Nederlandse bedrijven worden getroffen omdat zij vaak sterk afhankelijk zijn van in- en uitvoer van producten’, vertelt Reinwald. Of het nu gaat om de invoer van grondstoffen of elektronische componenten zoals halfgeleiders of de uitvoer van gefabriceerde goederen en internationale klantenmarkten. Het is bijzonder belangrijk om hier oplossingen voor te vinden. Dit wordt een uitdaging voor veel bedrijven, maar ook voor de politiek.

1. Minder produceren in het buitenland
Om mogelijke crises te voorkomen en voorbereid te zijn in geval van nood moeten er strategische maatregelen getroffen worden om meer zekerheid van voorziening te waarborgen. Hiervoor moet het bedrijfsleven en de politiek hand in hand samenwerken, zo voorziet Reinwald.

‘Na tientallen jaren van bedrijven die hun productie uitbesteden aan landen met lagere arbeidskosten, moeten ze nu serieus overwegen om deze stappen terug te draaien of op zijn minst een deel van de productie terug naar Europa te verplaatsen.’
Deze hervestiging zal onvermijdelijk tot hogere prijzen leiden. Nationale en Europese politici zullen hier dan ook randvoorwaarden voor moeten scheppen die het behoud van productiefaciliteiten in Europa bevorderen. Dit kan bijvoorbeeld door minder bureaucratische hindernissen of door concurrerende energieprijzen te garanderen.

2. Niet te veel voorraadvorming
Tijdens de eerste pandemiefase begonnen bedrijven magazijnen uit te breiden en knelpunten in de bevoorrading op te vangen door grotere interne voorraden. Deze strategie biedt voordelen op korte termijn, maar het is geen oplossing voor alles en kan uiteindelijk leiden tot producttekorten. Bovendien voeden deze maatregelen de toch al hoge inflatie en zorgen ze ervoor dat de prijzen stijgen. Vooral bij het aanleggen van grotere voorraden is tact daarom geboden - geen voorraadvorming dus.

3. AI voor het nauwkeurig monitoren van processen
Wat nodig is, is een holistische en langetermijnplanning van bedrijfsprocessen. Besluitvormers hebben behoefte aan transparantie in het volledige overzicht van de toeleveringsketen. Daarom is de digitalisering van alle processen een must. Met AI is het monitoren van processen nog nauwkeuriger en kunnen deze systemen anticiperen op mogelijke knelpunten. Bovendien moet de toeleveringsketen regelmatig worden geëvalueerd. De ervaring van de afgelopen jaren heeft geleerd dat een goed ontwikkelde diversificatiestrategie bepalend kan zijn voor het vermogen van een bedrijf om crises te weerstaan.

4. Betrouwbare partners
Ondanks de toenemende digitalisering en automatisering van processen is het opbouwen van relaties nog steeds zeer belangrijk. Met de groeiende spanningen en verstoringen in internationale wereldaangelegenheden zijn bedrijven én distributeurs op zoek naar betrouwbare partners die dezelfde waarden delen.

‘We zien dit bij hervestiging in buurlanden met vergelijkbare politieke waarden, als tegenreactie op outsourcing om de afhankelijkheid van China en Rusland te verminderen’, vertelt Reinwald.

Voor bedrijven is het motto dus niet meer alleen “ken je klant”, maar ook "ken je leverancier”. Het is daarom belangrijk dat partijen duidelijke en transparante afspraken met elkaar maken en een uitgebreide risicobeoordeling vaststellen. Zo wordt de kwetsbaarheid van de toeleveringsketen verminderd.

Deze oplossingen kunnen de problemen in de toeleveringsketen niet doen verdwijnen, maar ze zijn een waardevolle strategie om op mogelijk toekomstige problemen voorbereid te zijn.
 
delen:
Algemene voorwaarden Hosted by