Nieuws

31-08-2023 12:25

SaMe Advies en Coaching: 'Van strategische HRM-visie naar praktische talentontwikkeling'

Debora Holtrop en Ron de Ligt begeleiden met hun bedrijf SaMe Advies & Coaching bedrijven en non-profit instellingen in het strategisch op koers houden van hun organisaties in een snel veranderende wereld. Waar liggen kansen en/of bedreigingen? Hoe ga ik daarmee om en welke rol hebben mijn medewerkers daarin? Waar liggen mijn en hun talenten en worden die wel optimaal ingezet?

“We laten mensen nadenken over vragen als: wat zijn onze drijfveren, waar doen we het voor, is ons doel voor iedereen helder? Wij helpen organisaties antwoorden op die vragen. En dat niet alleen, we richten ons ook sterk op talentontwikkeling. Ons doel is: de juiste mens op de juiste plaats, want door samenwerking en het gebruik maken van ieders talent ontstaan succesvolle teams en organisaties.”
 
Debora Holtrop (51 jaar) startte in 2016 haar coachingspraktijk in persoonlijke ontwikkeling. Ze had al veel werkervaring in verschillende functies, maar was toe aan een volgende stap. “Ik wilde mensen helpen die op welke manier dan ook vast lopen in hun persoonlijk leven en hun werk. Daarvoor ga ik altijd op zoek naar hun talenten, want iemand die op zijn talent wordt uitgedaagd levert de beste prestaties en zit ook goed in zijn vel. In ons logo zit een hartje verwerkt, omdat ik sterk geloof dat je dit werk alleen vanuit je hart kunt doen.”
Ron de Ligt (60 jaar) startte zijn carrière in de accountancy, stapte als financieel adviseur over naar het bedrijfsleven, werkte voor twee ziekenhuizen in een gecombineerde financiële en HR-functie, concentreerde zich in staffuncties op HR binnen een universiteit en een hogeschool en was toen toe aan een stap naar zelfstandigheid. “Ik had dus veel werkervaring in verschillende omgevingen en ik had het gevoel dat ik vanuit die ervaring ook creatieve oplossingen kon aandragen aan andere bedrijven en instellingen. Creatieve oplossingen door vanuit verschillende perspectieven naar oplossingen te zoeken en na analyse praktisch werkbare oplossingen aan te dragen, die bedrijven of instellingen echt verder helpen. Ik ben nu zo’n tien jaar zelfstandig. De kracht van onze samenwerking ligt in de verbinding van een visie op strategisch niveau naar een praktisch toepasbare vertaling die de organisatie daadwerkelijk verder helpt. Zo is de samenwerking ontstaan.”
 
Van onbewust naar bewust
SaMe werkt voor klanten uit het bedrijfsleven en de non-profit sector. “Klanten met zeer diverse uitdagingen. Een directeur meldde zich met een voor zijn bedrijf wezenlijke vraag: ‘Ik ben toe aan een volgende stap in de ontwikkeling van mijn organisatie. Wat is hierbij een juiste strategie, hoe kom ik tot mijn nieuwe doel en wat is daarvoor nodig?’ Dat klinkt misschien vreemd, maar je zou versteld staan als je wist hoeveel MKB-ers die vragen niet echt kunnen beantwoorden. Wat wil ik nou eigenlijk en wat heb ik daarvoor nodig? Dan gaan wij aan de slag. Wij kijken samen met de vraagsteller naar de beoogde strategie. Om het onbewuste bij de vraagsteller om te zetten in bewustzijn onderzoeken we een aantal waarden, drijfveren en overtuigingen. Wat zijn je drijfveren, hoe zit je in elkaar, waar blink je in uit en maak je wel voldoende gebruik van je talenten. Daarmee wordt ook automatisch helder waar je minder in uitblinkt en waar je minder plezier uit haalt. Dat proces maakt vaak duidelijk wat je als ondernemer of bestuurder eigenlijk onbewust wel wist, maar waar je nog niks mee deed. Daar ligt dan het begin van een oplossing.” Ron en Debora geven een voorbeeld. “Een eigenaar van een succesvolle organisatie had een vraag. Hij wilde een koersaanpassing van zijn organisatie om zo in de toekomst ook nog van waarde te kunnen blijven. De leden van zijn managementteam moesten hiervoor anders gaan samenwerken. Na enkele sessies met die managementleden en die directeur bleek dat ze alle drie verschillende ideeën hadden over hoe ze de resultaten samen konden verbeteren. De problemen lagen niet alleen in de samenwerking, ook in de onderlinge communicatie. Dat leverde pijnlijke gesprekken op, soms best confronterend, maar de uitkomsten waren helder. Snap je zelf wat je drijft, snap je wat je collega’s van belang vinden? Vraag je om opheldering, duidelijkheid en spreek je jezelf wel uit? Pas toen die zaken op tafel lagen konden we verder bouwen aan een gezamenlijke groeistrategie.”
 
Laag na laag

Soms lopen bedrijven vast, omdat de wereld om hen heen snel verandert en ze niet mee kunnen of willen in die veranderingen. Debora: “We werden door een middelgrote gemeente benaderd. Alles liep daar eigenlijk op rolletjes, maar na corona, toen iedereen de oude draad weer wilde oppakken, ontstond er gedoe. Veel onrust, ruzies, inzet van interim-personeel omdat mensen ziek thuis zaten. Het bestuur had inmiddels een visie ontwikkeld op wat nodig was, maar had moeite met de omzet naar de praktijk. Om te beginnen hebben we die visie geanalyseerd en er een rode draad uitgehaald. Die rode draad hebben we naar een praktische oplossing vertaald, waarbij we intensief met de hoofdrolspelers in gesprek zijn gegaan. De vraag was simpel: snappen jullie wat er gebeurt, hoe jouw gedrag reacties bij anderen in gang zet, hoe je het ook anders zou kunnen doen, met respect en vertrouwen. Je pelt als het ware laag voor laag af, tot je bij de essentie komt. Dan wordt duidelijk wat er eigenlijk mis is en kan er aan een oplossing worden gewerkt. Ook in het vervolgtraject spelen wij nog een rol.”
 
Teamtrainingen
Debora werd benaderd door een bestuurder van een aantal basisscholen in het westen van het land. Nadat de inspectie was langs geweest bleken de schoolresultaten onder de maat. Ze kregen een jaar de tijd om de situatie te veranderen, anders zou de inspectie ingrijpen. “Er heerste bijna paniek. We hebben een intensief teamtraject in gang gezet, waarbij we vooral de talenten van de teamleden inzichtelijk hebben gemaakt. Daardoor werd voor iedereen duidelijk wat voor hem of haar belangrijk was in de samenwerking. Dit hebben we gebruikt als basis voor de teamontwikkeling. De resultaten waren verbluffend. Na een jaar stond er een team, dat er volledig voor ging, dat in open communicatie onderling, maar ook naar ouders, de situatie volledig had omgedraaid. Teamleden werkten enthousiast aan de dingen waar ze goed in waren. Dat geeft ons natuurlijk ook een voldaan gevoel, het had gewerkt, daar doe je het uiteindelijk voor. Daarvoor maken we vaak gebruik van TMA en dat staat voor Talent Motivatie Analyse. Het is in het gebruik een redelijk eenvoudige tool, die wetenschappelijk is gevalideerd. In andere woorden: het werkt en dat vinden we het belangrijkste. Praktische oplossingen, in gewone mensentaal, dat is de crux. Daar kom je het verste mee.”
 
Veiligheid
De beste resultaten haal je wanneer je als werkgever je mensen de middelen aanreikt die ze nodig hebben om hun werk te doen. “Zelfstandigheid geven, zorgen dat er vertrouwen heerst, dat ze kunnen werken in een veilige omgeving waarin niet elke fout publiekelijk keihard wordt afgestraft en waarin mensen de kans krijgen zich verder te ontwikkelen. Wanneer ze dan ook nog in een omgeving werken waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van hun talenten werk je aan een fijn team, dat samen elke uitdaging aan kan. Zo’n omgeving creëren gebeurt niet van vandaag op morgen, dat is een lopend proces en als je eenmaal de juiste lijn te pakken hebt, gaat het als vanzelf.” Terugkijkend op hun opdrachten concluderen Ron en Debora dat verandering of probleemoplossingen achteraf gezien niet zo ingewikkeld zijn. “Analyseren, er met een praktische blik naar kijken, doen wat nodig en mogelijk is en dan volgen de gewenste resultaten. Voor ons is het van belang dat organisaties zichzelf daadwerkelijk kunnen ontwikkelen. In de praktijk zien we dat ook gebeuren, dan hebben we opdrachtgevers echt verder geholpen en dat vinden we heel waardevol.” 

Ook een keer kennismaken? Bel 06 31041855 of 06 11756832.
www.same-coaching.nl

delen:
Algemene voorwaarden Hosted by