Nieuws

15-05-2023 12:35

Bedrijven moeten vanaf 2024 de CO2-uitstoot van werknemers

Straks is het net zo vanzelfsprekend als elke dag naar de koffieautomaat gaan om de bedrijfswagen, het openbaar vervoer en zelfs het fietsverkeer van elke medewerker bij te houden. Vanaf volgend jaar zijn bedrijven en organisaties met meer dan 100 werknemers verplicht om de afstanden die hun werknemers voor het werk afleggen te melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Met toekomstige bedrijfsgewijze overzichten hoopt het kabinet een beter beeld te krijgen of Nederland op de goede weg is om de klimaatdoelen te halen. Oorspronkelijk wilde de overheid de CO2-uitstoot van zakelijke reizen in Nederland in 2030 met 1 megaton verminderen. De Directie Infrastructuur en Waterstaat laat aan Business Insider weten dat dit is opgelopen tot 1,5 megaton na de laatste klimaatactie van staatssecretaris Rob Jetten van Klimaat en Energie. Het idee is dat als het  Nederlandse concern in 2027 niet op de goede weg blijkt te zijn, er aparte verplichtingen komen te liggen op grond van "wettelijke normen".

Rapportage wordt enorme klus voor bedrijven
Rapporten lijken te eindigen als zakelijk precisiewerk. Grote bedrijven en organisaties moeten straks precies kunnen inschatten hoeveel kilometer hun medewerkers met de auto, trein, fiets of openbaar vervoer afleggen. Daarnaast moeten werkgevers  autoritten ook verdelen in benzine-, diesel- of elektrische autoritten. Dit geldt zowel voor woon-werkverkeer als voor zakenreizen naar bijvoorbeeld klanten.

Het is goed mogelijk dat termen als 'regeldruk' en 'bureaucratie' door veel leidinggevenden de kop opsteken. Toch gaat een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur ervan uit dat de lasten voor het bedrijfsleven laag zullen zijn. Bedrijven met meer dan 100 werknemers gaan al veel reizen van hun werknemers monitoren, zoals zakelijke treinabonnementen.
 Medewerkers kunnen zich zorgen  maken over hun privacy. Wat gebeurt er met al die data Ook Dik van Leeuwerden van personeels- en salarisdienstverlener ADP Nederland denkt dat dergelijke zorgen de kop opsteken. Experts zeggen daarom dat duidelijke communicatie met werknemers essentieel is voor grote bedrijven.

 “Als een medewerker klaagt, weet je zeker dat er een wettelijke verplichting is”, zegt de HR expert. "Bovendien leveren werkgevers geen kilometeradministratie op werknemersniveau in bij de RVO. Ze rapporteren  het aantal gereden kilometers per vervoermiddel in plaats van per persoon." De RVO benadrukt zich te zullen houden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). "In ingediende rapportages staan alleen de gegevens van een contactpersoon van de indiener. De RVO slaat deze persoonsgegevens op volgens de regels van de AVG. De omgevingswet maakt het mogelijk om deze gegevens te verzamelen."

70% van het woon-werkverkeer met de auto
Met deze nieuwe maatregel, die al twee keer is uitgesteld, heeft de Nederlandse regering in ieder geval een eerste stap gezet om de doelstellingen van het mondiale Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 en het Nederlandse Klimaatakkoord uit 2019 te halen. Het uiteindelijke doel is om het aantal dienstreizen in benzine- en dieselauto's terug te dringen. CBS-statistieken voor 2021 laten zien dat er nog een lange weg te gaan is. 70% van al het woon-werkverkeer is met de auto en slechts 6% met de trein. Volgens Milieu Centraal stoot een gebruiker van een benzineauto  gemiddeld 149 gram CO2  per passagierkilometer uit. Een dieselauto stoot gemiddeld 172 gram CO2 per kilometer uit. Volgens milieuorganisaties stoot iemand die drie keer per week op een e-bike rijdt om 20 kilometer te pendelen, 4 kilo CO2 per maand uit. Het gebruik van een benzinemotor kost  het milieu  90 kilo CO2 per week.

Het is nog niet duidelijk hoe bedrijven zich het beste kunnen voorbereiden. De ondernemers wachten nog op overheidsdonaties, die naar verluidt later deze maand zullen worden verzonden. Het ministerie zei ook "digitale tools" te ontwikkelen om het voor bedrijven gemakkelijker te maken om aan de regelgeving te voldoen.

Bron: BI
delen:
Algemene voorwaarden Hosted by