Nieuws

28-04-2023 12:05

Nog geen twee op de vijf bedrijven is bezig met energiebesparing

Slechts 38 procent van de bedrijven is momenteel actief bezig met energiebesparende maatregelen. Dit blijkt uit onderzoek van het initiatief 'met LED kan het', dat Fedet NLA samen met haar leden is gestart, gehouden onder ruim 1.000 Nederlanders in loondienst.

Het overgrote deel van de bedrijven heeft nog genoeg stappen te zetten als het om verduurzaming op de werkvloer aankomt. Momenteel werkt slechts negen procent bij een bedrijf dat alle mogelijke energiebesparende maatregelen heeft genomen. Bij zeven procent van de bedrijven staat verduurzaming zelfs (nog) helemaal niet op de agenda.

Top drie energiebesparende maatregelen

Als werkend Nederland denkt aan moge-lijke energiebesparende maatregelen op zakelijk gebied, dan kiezen zij het vaakst voor het uitzetten van apparaten die niet gebruikt worden (51%). Ook denken zij te kunnen verduurzamen in en om be-drijfsruimtes door het gebruik van juiste verlichting (46%) en het zelf opwekken van energie door bijvoorbeeld zonnepanelen (45%). Ondanks dat volgens de Nederland-se werknemers verlichting in de top drie van energiebesparende mogelijkheden valt, maakt slechts één op de vijf bedrijven (20%) volledig gebruik van LED-verlichting. Twee op de vier (40%) verlicht de werkvloer slechts voor een deel met LED-verlichting.

Gebrek aan urgentie

Bedrijven zijn om uiteenlopende redenen nog niet actief bezig met energiebesparende maatregelen. De belangrijkste reden is het kostenaspect: volgens vijftien procent van de werkende Nederlanders is verduurzamen te duur voor zijn werkgever. Verder geeft dertien procent aan geen tijd te heb-ben, gevolgd door een gebrek aan noodzaak (11%) en een gebrek aan kennis (9%).

Anne-Jaap Deinum, directeur bij Fedet, initiator van 'met LED kan het', vertelt over het onderzoek: "Verduurzaming staat nog te vaak laag of niet op de agenda van be-drijven. Dat is opvallend, want ook wettelijk worden bedrijven steeds vaker verplicht om hun steentje aan het klimaat bij te dragen. Zo zijn alle kantoorpanden groter dan 100 m² sinds 1 januari 2023 verplicht om aan de eisen voor energielabel C te voldoen. Hierbij mag er jaarlijks maximaal 225kWH per m² verbruikt worden. Dit lijkt een grote stap, maar door over te stappen naar LED-verlichting kunnen zowel de overheid als de gebouweigenaren hier eenvoudig aan voldoen. De verduurzaming van de bestaande utiliteitsbouw wordt op 22 maart besproken in de Tweede Kamer. In het Klimaatakkoord is namelijk een wettelijke eindnorm afgesproken. Hierin staat in hoeverre bestaande utiliteitsgebouwen verduurzaamd moeten worden om in 2050 aan deze norm te kunnen voldoen. Met LED-verlichting kunnen hierin enorme stappen worden gemaakt. Echter wordt de impact van LED-verlichting nog te weinig besproken en daar willen wij verandering inbrengen met het initiatief 'met LED kan het'."

Over het onderzoek

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het initiatief 'met LED kan het' door Panel-Wizard onder 1.003 werkende Nederlanders (18+) in loondienst.

delen:
Algemene voorwaarden Hosted by