Nieuws

10-03-2023 13:09

Een bedrijfsongeval, wie is aansprakelijk?

Als ondernemer ben je verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek voor je werknemers. Maar hoe goed je alles ook regelt, een ongeluk zit in een klein hoekje. Je medewerkers kunnen te maken krijgen met een bedrijfsongeval, waardoor ze gewond raken. Er komt dan nogal wat op je af. Want wie neemt de taken van je werknemer over, zodat hij of zij goed kan herstellen? Hoe zit het eigenlijk met de aansprakelijkheid? En hoe voorkom je vervelende (financiële) gevolgen die kunnen komen kijken bij zo'n bedrijfsongeval?

De zorgplicht van de werkgever
Als ondernemer heb je een zorgplicht voor je werknemers. Dit betekent dat je moet zorgen voor een veilige werkplek, waarbij je medewerkers zo min mogelijk risico lopen op een ongeval of ziekte. Je moet, als het nodig is, aan je personeel kunnen uitleggen hoe ze veilig kunnen/moeten werken. Kortom: je moet kunnen aantonen dat je alles hebt gedaan om te voorkomen dat er iets mis kan gaan. 

De werkgever is meestal aansprakelijk
Een bedrijfs- of arbeidsongeval is een ongeluk dat tijdens het werk gebeurt. Krijgt je werknemer een bedrijfsongeval, bijvoorbeeld door een ongeluk met een machine? Dan ben jij als werkgever in de meeste gevallen aansprakelijk.

Geen aansprakelijkheid bij opzet of bewuste roekeloosheid
Je bent als werkgever niet altijd aansprakelijk voor een arbeidsongeval. Heb jij je aan je zorgplicht gehouden en heeft je werknemer bewust roekeloos gehandeld? Dan is de medewerker zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de geleden schade. Hij of zij kan de schade dan niet op jou verhalen.

De medewerker moet kunnen aantonen dat het ongeluk onder werktijd is gebeurd. Zo niet, dan ben je niet verantwoordelijk voor de schade of het letsel.

Heeft je medewerker succesvol bewezen dat het om een bedrijfsongeval gaat? Dan kan hij of zij jou hiervoor aansprakelijk stellen. De kosten voor de schade worden dan meestal op jou verhaald. En dit kan flink oplopen.

Met een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (avb) voorkom je dat je met een financiële tegenslag te maken krijgt, wanneer je aansprakelijk wordt gesteld. De avb (verzekering) staat ook wel bekend als de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Met deze verzekering krijg je de kosten voor schade die je veroorzaakt bij je werknemers in bepaalde gevallen vergoed. Wil je zeker zijn of bepaalde schade vergoed wordt? Check dan de polisvoorwaarden. De dekking en de maximale vergoeding kan namelijk per verzekeraar verschillen.

Wees altijd goed voorbereid
Zorg dat je de zorgplicht altijd naleeft en dat je je goed verzekert. Zo loop je in de meeste gevallen niet tegen een (hoge) financiële schadepost aan en kun je je bezighouden met waar het allemaal om draait: je bedrijf laten groeien!
 
delen:
Algemene voorwaarden Hosted by