Nieuws

02-03-2023 12:25

Starten als zzp’er? Overweeg deze 3 zakelijke verzekeringen

Heb je jarenlang in loondienst gewerkt, maar begin je binnenkort als zzp’er? Dan ben je ineens verantwoordelijk voor zaken die voorheen door je werkgever geregeld werden. Zo moet je er zelf bijvoorbeeld voor zorgen dat je goed verzekerd bent. Helaas zijn veel zzp’ers niet goed verzekerd. Dit komt vooral doordat zakelijke verzekeringen niet verplicht zijn. Toch zijn er verzekeringen die je wat ons betreft in overweging moet nemen. In deze tekst noemen we er drie.

1. Arbeidsongeschiktheidsverzekering
De arbeidsongeschiktheidsverzekering is één van de duurste verzekeringen die je als zzp’er af kunt sluiten. Omdat deze verzekering (nog) niet verplicht is, besluit je misschien om hem niet af te sluiten. Veel ondernemers denken zo geld te besparen, maar je kunt jezelf ook lelijk in de vingers snijden. Als je door arbeidsongeschiktheid niet kunt werken, heb je namelijk geen recht op een uitkering als je geen arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt afgesloten. Komt er helemaal geen geld binnen? Dan moet je teren op je spaargeld. Dit is niet het geval als je een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit. Je ontvangt dan een uitkering als je arbeidsongeschikt bent, waardoor je de vaste lasten kunt blijven betalen. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is dus een vangnet voor zzp’ers.

2. Aansprakelijkheidsverzekering
Naast een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een aansprakelijkheidsverzekering wat ons betreft ook onmisbaar voor zzp’ers. Je kunt namelijk aansprakelijk gesteld worden voor schade. Als je hier volgens de wet aansprakelijk voor bent, moet je deze schade vergoeden. Om te voorkomen dat je dit uit eigen zak moet betalen, sluit je een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zzp af. Hiermee ben je verzekerd voor schade aan personen en spullen van anderen. Dit geldt niet alleen voor schade die je zelf veroorzaakt, maar ook voor schade die ontstaat door producten die je levert.

Voor sommige zzp’ers volstaat een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, maar dit is niet altijd het geval. Als je anderen adviseert of een belangrijke stem hebt in grote projecten, wordt schade lang niet altijd vergoed. Een fout kan in dat geval grote (financiële) gevolgen hebben. Gelukkig kun jij je hier met een
beroepsaansprakelijkheidsverzekering zzp voor verzekeren. Deze verzekering sluit je af als aanvullende verzekering op een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Hiermee ben je onder meer verzekerd voor een verkeerd advies, vergissing of onjuistheid. Ook inbreuk op geheimhouding, privacy of auteursrecht vallen binnen de dekking.

3. Rechtsbijstandverzekering
Als zzp’er verwacht je waarschijnlijk niet dat je verzeild raakt in een zakelijk conflict. Je werkt immers alleen, waardoor je overal zelf zicht op hebt. Besef je goed dat een ongeluk in een klein hoekje zit. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat één van jouw klanten weigert een factuur te betalen. In dat geval is het handig als je juridische hulp in kunt schakelen. Een rechtsbijstandverzekering biedt dan uitkomst. De particuliere verzekering biedt geen uitkomst, want je moet zakelijk verzekerd zijn voor rechtsbijstand om de kosten voor juridische hulp vergoed te krijgen.
delen:
Algemene voorwaarden Hosted by