Nieuws

16-06-2022 11:59

Woningsplitsing kan Gelderland 73.000 extra woningen opleveren

Het splitsen van één woning in twee (of meer) zelfstandige woningen levert Gelderland in potentie 73.000 additionele woningen op. Op landelijk niveau levert woningsplitsing in potentie ruim 500.000 additionele woningen op. Door woningsplitsing kan de landelijke woontoegankelijkheidsscore stijgen naar 41 procent. Nu is deze in het koopsegment 24 procent.

In Gelderland bedraagt de woontoegankelijkheidsscore 28 procent. Door woningsplitsing kan de woontoegankelijkheidsscore in Gelderland stijgen naar 60 procent. In zeven van de twaalf provincies bedraagt de toegankelijkheid op de koopwoningmarkt na woningsplitsing 60 procent of meer. En dat is belangrijk, want hoe hoger de woontoegankelijkheidsscore, hoe meer mensen binnen één jaar een passende woning vinden. BLG Wonen roept het kabinet en gemeenten op meer aandacht te schenken aan woningsplitsing om het woningtekort sneller aan te pakken.

“Als het kabinet woningsplitsing erkent als gedegen oplossing voor het creëren van nieuwe woningen, komen we sneller tot de geplande uitbreiding van de woningvoorraad met 900.000 woningen in 2030. De doorlooptijd van het splitsen van een woning is immers korter dan het realiseren van nieuwbouw. Daarnaast draagt woningsplitsing bij aan de duurzaamheidsdoelen van de overheid. Het verbouwen van een bestaande woning zorgt voor een veel lagere stikstof- en CO2-uitstoot dan een nieuwbouwwoning. En het vraagt minder opoffering van groene ruimte. Daarnaast wordt de bestaande woning tijdens de verbouwing veelal gelijk verduurzaamd. Een win-win-winsituatie dus”, aldus Frank Soede, directeur BLG Wonen.
 
Potentie onbenut
Uit berekeningen in de Woontoegankelijkheidsmonitor (1) blijkt dat er potentieel 502.277 (2) koopwoningen gesplitst kunnen worden. Ondanks deze potentie wordt er op dit moment in Nederland nog maar beperkt gesplitst. Jaarlijks slechts zo’n 3.000 woningen (3). Dit heeft verschillende oorzaken. Mensen realiseren zich vaak niet welke mogelijkheden zij hebben met leegstaande woonruimte. En als ze dit wel hebben merken ze soms weerstand vanuit hun omgeving. BLG Wonen merkt echter dat haar klanten vooral aanlopen tegen wisselend gemeentebeleid.
 
Oplossing voor seniore woningbezitters en woningzoekenden
In 2040 bestaat meer dan een kwart van de bevolking uit 65-plussers, waarvan een derde ouder dan 80 jaar (4). Zij hebben na het vertrek van hun kinderen woonruimte leegstaan. Het huis voelt (te) groot, maar toch willen of kunnen zij niet verhuizen. Omdat ze niet uit hun vertrouwde woonomgeving willen vertrekken of doordat er geen geschikte woning voor hen is. Hun woning opsplitsen in twee (of meer) zelfstandige woningen met aparte opgang en nutsvoorzieningen, is dan een goed alternatief. En zorgt voor woningaanbod voor de vele (jonge) woningzoekenden.
 
Rol gemeenten en marktpartijen
Hoewel de potentie van splitsen lokaal moet worden beoordeeld, zouden goede praktijkvoorbeelden landelijk en branche-overstijgend moeten worden gedeeld. BLG Wonen organiseerde onlangs samen met SNS en de gemeente Het Hogeland een informatieavond voor huizenbezitters.
 
“Wij zien dat gemeenten worstelen met de vraag hoe zij enerzijds meer woonruimte kunnen creëren en anderzijds de bestaande woningvoorraad en leefbaarheid in de gemeente niet negatief beïnvloeden. Het bepalen van beleid rondom woningsplitsing is een lokale uitdaging, maar het zou goed zijn als er een landelijke visie wordt bepaald en kennis wordt uitgewisseld. Het vergunningenbeleid verschilt op dit moment per gemeente, wat de mogelijkheden en het proces voor huizenbezitters vaak onduidelijk maakt. Wij vinden dat gemeenten en marktpartijen hierin samen moeten optrekken. Wij gaan graag in gesprek met gemeenten die hun bewoners willen informeren over woningsplitsen. Door het onderwerp gezamenlijk op te pakken, kunnen we woningsplitsing inzetten om sneller iets aan het woningtekort te doen”, aldus Soede.
delen:
Algemene voorwaarden Hosted by