Nieuws

14-06-2022 08:52

LTO Noord uit zorgen over Actualisatieplan 9 bij Provincie Gelderland

Op woensdag 15 juni houden de Provinciale Staten Gelderland een hoorzitting over het Actualisatieplan 9 bij het Provinciehuis in Arnhem. Hans van Beuzekom, LTO Noord regiobestuurder Oost en Ton van Miltenburg, afdelingsvoorzitter van LTO Noord De Betuwe, spreken in op de ASV om hun zorgen te uiten over de drinkwaterreserveringsgebieden en uiteindelijke waterwinningen. Deze hebben namelijk grote impact hebben op de bedrijfsvoering in de land- en tuinbouw.

De Provincie Gelderland is samen met waterbedrijf Vitens op zoek naar nieuwe toekomstige winlocaties voor drinkwater. De Provincie heeft een aantal jaren geleden het traject ASV (Aanvullende Strategische Voorraden) ingezet. Dit had als doel om in kaart brengen waar strategische drinkwaterreserves in met name de diepere bodem te vinden zijn en om te zorgen voor de nodige bescherming van dergelijke gebieden middels een reservering. 

De afgelopen jaren is de watervraag fors toegenomen en ook voor de toekomst wordt meer vraag verwacht. De urgentie is om nieuwe drinkwaterlocaties te vinden of om bestaande locaties uit te breiden is nu verder toegenomen. Als land- en tuinbouwsector ondervindt LTO Noord dat er veel opgaven en vraagstukken rond water en klimaat zijn. Dit maakt ook dat de ASV niet meer als een losstaande beleidsopgave gezien kan worden, maar dat er steeds meer verbindingen gemaakt moeten worden met andere dossiers waarin waterbeschikbaarheid een rol speelt. Hiermee kunnen de verschillende opgaven rond waterbeschikbaarheid beter bij elkaar gebracht worden.  

Visie LTO Noord ASV

Drinkwaterwingebieden en reserveringen hebben altijd impact op de werk- en leefomgeving. Het gaat namelijk om ruimtelijke claims. Dit zorgt voor veel onzekerheid bij ondernemers. Er zijn met name veel zorgen bij de sectororganisaties TCO (Tree Centre Opheusden) en de NFO (Nederlandse fruitteelt Organisatie). Zij vrezen dat door het boren van een bron het meest zuivere water niet meer bereikbaar is. LTO Noord vraagt de Staten van Gelderland daarom om het volgende:

  • Verkleining van de voorgenomen reserveringsgebieden van de Provincie. LTO Noord kijkt hierbij vooral naar de grote reserveringsgebieden in de Betuwe.
  • Om het vorige punt te ondersteunen is er versneld aanvullend onderzoek nodig, zodat er een nauwkeurigere afweging kan worden gemaakt waar drinkwater gewonnen kan worden en er meer inzicht kan worden verkregen in de effecten op teelten en bijbehorende oplossingsrichtingen.
  • Verder is een claim ook een beperking in de tijd. LTO Noord vindt dat de Provincie een reservering in de tijd moet verkorten. Denk daarbij aan een periode van 5 jaar.
  • Het bieden van ruimte en het faciliteren van een watertafel voor specifieke gebieden. Het initiatief van de Betuwse Watertafel is hier een voorbeeld van.

Tot slot is LTO Noord van mening dat de beschikking over voldoende kwalitatief drink- en zoetwater en zoetwater allereerst een maatschappelijk probleem is en daarmee een maatschappelijke opgave. Deze opgave mag niet afgewenteld worden op individuele boeren en tuinders. De effecten van de grondwaterwinning moeten maatschappelijk aanvaardbaar zijn.

delen:
Algemene voorwaarden