Nieuws

15-11-2021 09:14

Column Daniels Huisman Advocaten: Meer grip op privacy?

In dit magazine schreef ik al vaker over privacy. De vraag die ik u (weer) stel: Heeft u grip op uw privacy? Mondjesmaat verandert de regelgeving in ‘privacyrechtland’, waardoor u - hopelijk - iets meer grip op uw privacy krijgt.

Hoe vaak kreeg u de afgelopen jaren ongevraagd telefoontjes van voor u onbekende bedrijven die u telefonisch een product wilden verkopen en die u daarbij ook nog eens anoniem belden? Waarschijnlijk vaker dan eenmalig! Dit mag sinds 1 juli 2021 niet meer want de regels voor telemarketing zijn ingrijpend gewijzigd. De wijziging in de Telecommunicatiewet moet consumenten en zzp’ers meer bescherming bieden.

Het komt erop neer dat een bedrijf, organisatie of een goed doel niet meer ongevraagd mag bellen naar consumenten én naar ondernemers zonder rechtspersoonlijkheid (bijvoorbeeld de eenmanszaak en vennootschap onder firma) om een nieuw abonnement, product of dienst te verkopen of om een donatie voor een goed doel op te halen.

Alleen voor klanten óf na toestemming
Volgens de nieuwe regels mogen bedrijven of ideële organisaties (lees: goede doelen) alleen bellen als de consument of zzp’er toestemming heeft gegeven of deze al klant is van het bedrijf of de afgelopen drie jaar bij het bedrijf klant is geweest. Wanneer er dus sprake is van een klantrelatie. Een klantrelatie ontstaat wanneer een natuurlijk persoon een product of dienst afneemt en daarbij een telefoonnummer achterlaat. In het geval van goede doelen ontstaat een klantrelatie wanneer een natuurlijk persoon een donatie doet, een manifestatie bijwoont of vrijwilligerswerk uitvoert.

Daarnaast geldt dat een bedrijf of een goed doel mensen niet onder druk mag zetten om toestemming te geven. Het moet duidelijk zijn voor welke producten of diensten of goede doel de toestemming geldt en voor hoelang. Ook is er een verbod op anoniem bellen. Het telefoonnummer van de organisatie moet zichtbaar zijn. Verder is het gebruik van vooraf aangevinkte vakjes op (internet)formulieren ook niet toegestaan en moet de consument de toestemming makkelijk kunnen intrekken.

Bel-me-niet Register
Het Bel-me-niet Register is volgens de wetgever nu niet meer nodig en is daarom per 1 juli 2021 opgeheven. Het register gaf de consumenten de mogelijkheid om hun telefoonnummer in dit register in te laten schrijven, om zo ongewenste telefoontjes te voorkomen. In de praktijk was het systeem echter niet waterdicht waardoor consumenten toch vaak ongevraagd werden gebeld. De persoonsgegevens die in het Bel-me-niet Register stonden, zijn daar inmiddels uit verwijderd.

Een consument en zzp’er kan ieder moment gebruik maken van het recht van verzet. Dat betekent dat de consument of zzp’er aangeeft niet meer gebeld te willen worden. Dit geldt ook als er al een klantrelatie bestaat of als er eerder toestemming is gegeven.

Toezicht
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is de toezichthouder op naleving van de gewijzigde regels voor telemarketing. Een overtreding van deze regels kan door iedereen gemeld worden bij de ACM. In het geval van handhaving door de ACM heeft de bellende partij (het bedrijf of goede doel) de bewijslast. In het geval de bellende partij in overtreding is dan kan de ACM handhaven en ook boetes opleggen. Meer grip? Of de nieuwe regels voor telemarketing daadwerkelijk leiden tot een betere bescherming van de privacy van de consument en zzp’er zal de toekomst moeten uitwijzen. Hopelijk krijgt u net als ik inmiddels wel minder ongevraagde telefoontjes. Maar of er daarmee sprake is van meer grip op privacy? Wat vindt u?

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met:
Daniels Huisman Advocaten
Mr. Paul Arentshorst
Advocaat Intellectuele Eigendomsrecht/ ICT-recht/ Privacyrecht
E-mail: arentshorst@danielshuisman.nl
Telefoon: (0570) 613 327
delen:
Algemene voorwaarden