Column

01-08-2022 13:30

Daniels Huisman Advocaten: Geld lenen aan bekenden? Zorg voor zekerheid

Ondernemingen hebben financiering nodig om te groeien. Bijvoorbeeld voor een nieuw bedrijfspand of nieuwe machines. De financiering kan op verschillende manieren worden aangetrokken. De meest voor de hand liggende is een lening van een externe financier, zoals een bank. Daar gaat deze column echter niet over. Dit keer ligt de focus op een lening van aandeelhouder, bestuurder, familie, gelieerde vennootschappen, dus uw positie, althans meer informele posities, aan de eigen onderneming of aan een ander. Denk bijvoorbeeld aan de succesvolle ouder die een financiering verstrekt voor de onderneming van een van de kinderen.

Vestigen van zekerheden

Professionele externe financiers vestigen zekerheden voor de terugbetaling van de financiering. De meest bekende voorbeelden van zekerheidsrechten zijn het hypotheek- en pandrecht. Daarnaast bestaan nog persoonlijke zekerheidsrechten, zoals borgtocht en hoofdelijke aansprakelijkheid.

Voor u is het van belang om uw informele positie ook met zekerheden te versterken. Niet alleen om uw geld terug te krijgen, maar ook vanwege een positie 'aan tafel', voorrang, en informatie.

Pandrecht

Een pand kan gevestigd worden op vorderingen, voorraad, of inventaris. Als financier met een pandrecht mag u, bij verzuim van uw schuldenaar, het verpande goed verkopen en zich op de opbrengst verhalen. Ook in geval van faillissement kan de pandhouder overgaan tot executie. Bovendien heeft de pandhouder een plek aan tafel bij de curator, bijvoorbeeld bij een doorstart.

Hypotheek

Een hypotheekrecht kan gevestigd worden op een registergoed. Voorbeelden daarvan zijn woningen, bedrijfspanden en schepen. Net als bij het pandrecht heeft de hypotheeknemer bij verzuim en in het geval van faillissement de mogelijkheid om over te gaan tot verkoop. Bij hypotheek speelt ook een informatiepositie. Een ten laste van de schuldenaar gelegd beslag wordt aan u overbetekend (officiële overhandiging van de stukken door de deurwaarder). Dan weet u hoe de vlag ervoor hangt. Hebt u dan meer te vorderen dan de inschrijving van de hypotheek? Dan legt u er toch een beslag bij voor het meerdere!

Hoofdelijkheid / borgtocht

Een andere mogelijkheid is om van meerdere partijen aansprakelijkheid te bedingen voor terugbetaling van de lening. Ook een vordering uit hoofdelijkheid of borgtocht dus op een ander dan de schuldenaar kunt u met een zekerheidsrecht verstrekken.

Begeleiding

De hiervoor besproken zekerheden moeten allen op de juiste manier gevestigd worden. Het is van belang om een juiste zekerheid te bedingen die van voldoende kwaliteit is. Ook moet deze afdwingbaar zijn op het moment dat de schuldenaar niet aan zijn verplichtingen voldoet.

Als advocaten denken we graag met u mee, begeleiden u en zorgen voor een correcte vastlegging. Uiteraard geldt dat ook voor een eventuele uitwinning van zekerheidsrechten.

Daniels Huisman Advocaten

Mr. Kerwin Fuselier

E-mail: Fuselier@danielshuisman.nl

Telefoon: (0570) 613327

delen:
Algemene voorwaarden Hosted by